Opprette og administrere B2B-kataloger

B2B-kataloger lar deg tilpasse kjøpsopplevelsen for firmaene du selger til. Med kataloger kan du kontrollere tilgjengeligheten til produkter for engroskundene dine, og inkludere alle produkter eller spesifikke produkter i en katalog.

Når du har opprettet en B2B-katalog, kan du tilordne den til en bedriftslokalisasjon slik at B2B-kunder kan kjøpe produkter til bestemte priser. Hvis du vil legge til en prosentbasert økning eller reduksjon i alle produktpriser, kan du angi en overordnet justering. Du kan også angi faste priser og volumprissetting som bare gjelder for bestemte produkter eller varianter. En katalog kan inneholde både en overordnet prosentandel og faste priser. Faste priser for produkter eller varianter overstyrer imidlertid eventuelle overordnede prosentjusteringer du har angitt.

Butikken din selger for eksempel lys til 10 USD per stykk. Du oppretter en B2B-katalog og angir -20% i feltet Overordnet justering, som reduserer prisen på lysene med 20 % for bedrifter med tilgang til katalogen. Ett av lysene koster noe mer å produsere, så du angir en fast pris på 9 USD for dette produktet. Når en kunde med tilgang til katalogen besøker butikken blir de tilbudt produktene til 8 USD, bortsett fra lyset du har angitt en fast pris for. Lyset med fast pris påvirkes ikke av den overordnede justeringen, og tilbys til 9 USD.

Selge i flere valutaer med B2B

Du kan selge til kunder i deres lokale valutaer på to måter med B2B:

Bruke lokale valutaer med Shopify Markets

Hvis butikken bruker Shopify Markets gjenspeiler prisene i nettbutikken, handlekurven, kassen og bestillingsutkast kundens lokale valuta. Valutaen er basert på kundens leveringsadresse, og konverteres basert på automatiske eller manuelle vekslingskurser.

Regler for avrundingspriser som du angir på Markets-siden gjelder ikke for B2B-kunder.

Angi faste priser i katalogene dine

Hvis du vil angi faste priser for produkter uten å gjennomføre en veksling kan du manuelt angi en foretrukket valuta for kataloger når du oppretter dem. Prisen for produkter med en angitt fast pris justeres ikke. Prisen for produkter med en prosentbasert justering konverteres basert på automatiske eller manuelle vekslingskurser.

Opprette en katalog

Du kan opprette en katalog fra seksjonen Kataloger i Shopify-administrator. Det er ingen grense for antall kataloger du kan opprette i butikken. Hver bedriftslokalisasjon kan imidlertid ha maksimalt 25 tilordnede kataloger.

Når du oppretter en katalog, kan du velge produktene som har en tilknyttet katalogpris, og deretter tilordne katalogen til en bedrift som engroskunden er knyttet til.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Opprett katalog.
 3. Gjør en av følgende i dialogboksen Opprett katalog:

  • Hvis du vil inkludere alle produkter i katalogen, velger du Alle produkter og klikker på Fortsett.
  • Hvis du bare vil inkludere noen produkter i katalogen, velger du Bestemte produkter og klikker på Fortsett.
 4. Skriv inn en tittel i feltet Tittel. Tittelen du oppretter er ikke synlig for kundene.

 5. Valgfritt: Klikk på Endre i seksjonen Valuta for å velge en valuta for katalogen.

 6. Valgfritt: Klikk på avmerkingsboksen Inkluder nye produkter i denne katalogen automatisk.

 7. Valgfritt: Hvis du valgte Bestemte produkter da du opprettet katalogen klikker du på Lagre, og gjør deretter følgende for å legge til produkter i katalogen:

  1. Klikk på overflytmenyen i seksjonen Produkter og prissetting, og klikk deretter på Administrer produkter og prissetting.
  2. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av hvert av produktene du vil legge til i katalogen, og klikk på Inkluder i katalog.
  3. I dialogboksen Vil du inkludere produkter i denne katalogen? klikker du på Inkluder produkter.
 8. Angi prisjusteringer for produkter ved å gjøre en av følgende:

  • For å angi en prisjustering som gjelder alle produkter i nettbutikken velger du enten Prisøkning eller Prisreduksjon fra rullegardinmenyen under Overordnede justeringer, og angir en prosentverdi.
  • Gjør følgende for å angi en fast pris for alle varianter av et produkt:
   1. Angi prisen du vil belaste for hvert enkelt produkt i kolonnen Pris.
   2. Klikk på Lagre, og klikk deretter på pilikonet ved siden av Produkter og prissetting for å fortsette å redigere katalogen.

- Gjør følgende for å angi en fast pris for bestemte produktvarianter: 1. Klikk på variantkoblingen under produktnavnet du vil justere. 2. Angi prisen du vil belaste for de spesifikke variantene i kolonnen Pris. 3. Klikk på Lagre, klikk på pilikonet ved siden av produktnavnet og klikk deretter på pilikonet ved siden av Produkter og prissetting for å forsette å redigere katalogen.

 1. Velg Aktiv i rullegardinmenyen Status.
 2. Valgfritt: Når du er klar til å dele katalogen med B2B-kunder kan du tilordne katalogen til en bedrift.

Tilordne en katalog til en bedrift

Når du har opprettet en katalog kan du tilordne den til B2B-bedriftene du selger til. Du kan tilordne inntil 25 kataloger til hver bedriftslokalisasjon. Du kan tilordne en katalog til en bedrift fra seksjonen Kataloger i Shopify-administrator, eller i bedriftens profil.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på katalogen du vil tilordne bedrifter til.
 3. Gjør en av følgende i seksjonen Bedrifter:
  • Klikk på Rediger-ikonet > Legg til lokalisasjoner for å tilordne en katalog til en eksisterende bedrift. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av bedriftene du vil legge til, og klikk deretter på Legg til.
  • Klikk på Opprett bedrift hvis du ikke har opprettet noen bedrifter ennå. Fyll ut de nødvendige feltene, og klikk på Lagre. Finn ut mer om å opprette B2B-bedrifter.

Tilordne flere kataloger til samme bedriftslokalisasjon

Hvis du tilordner flere kataloger til samme bedriftslokalisasjon, gjelder følgende når B2B on Shopify viser priser til B2B-kunder:

 • Hvis katalogene inneholder ulike produkter, vises alle produkter fra hver katalog.
 • Hvis katalogene som er tilordnet samme bedriftslokalisasjon inneholder samme produkt til ulike priser, viser B2B-butikken den laveste angitte prisen for varen, ikke inkludert antallsregler eller volumprisbrudd.

  • Du har for eksempel en B2B-kunde med tilgang til to kataloger. I den ene katalogen er prisen for et bestemt lys angitt til 9 USD. I den andre katalogen er prisen for samme vare angitt til 7 USD. Når kunden besøker butikken blir de tilbudt lyset til 7 USD.
 • Butikken viser antallsregler og volumpriser fra katalogen med den laveste prisen per variant.

 • Hvis to kataloger har samme laveste pris for et produkt, vises antallsregler og volumpriser fra den første katalogen som ble opprettet.

Oppdater en katalog

Du kan oppdatere en katalog fra Shopify-administrator, eller ved å bruke en CSV-fil til å oppdatere én enkelt katalog eller oppdatere flere kataloger samtidig.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på katalogen du vil redigere.
 3. Gjør nødvendige endringer i katalogen og klikk på Lagre.

Legg til eller fjern produkter fra katalogen

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på katalogen du vil redigere.
 3. Klikk på overflytmenyen, klikk på Administrer produkter og prissetting, og gjør en av følgende:
  • For å fjerne produkter fra katalogen, klikker du på avmerkingsboksen ved siden av produktene du vil fjerne i seksjonen for inkluderte produkter, og klikker på Ekskluder fra katalog. Klikk på Ekskluder produkter i dialogboksen.
  • For å legge til nye produkter i katalogen, klikker du på avmerkingsboksen ved siden av produktene du vil legge til i seksjonen for ekskluderte produkter, og klikker deretter på Inkluder i katalog. Klikk på Inkluder produkter i dialogboksen.
  • Valgfritt: Juster priser for produktene du ønsker i katalogen, og klikk på Lagre.

Bruke katalog-CSV-filer

Når du har opprettet en katalog kan du eksportere data om priser, publisering og antallsregler til en CSV-fil. Når du har lagt til faste priser, definert produkter som skal inkluderes i en katalog og angitt antallsregler og volumprissetting, kan du importere CSV-filen for å oppdatere dem. Du kan også administrere faste priser, antallsregler og volumprissetting på tvers av flere kataloger fra siden Katalog ved hjelp av CSV-filer.

Du har for eksempel en katalog tilordnet en bedrift som åpner en ny lokalisasjon, så du oppretter en ny lokalisasjon for bedriften. Siden den nye lokalisasjonen ligger lenger vekk og du har inkludert frakt i prisene, må du øke prisene. Du eksporterer katalogen for den opprinnelige lokalisasjonen og redigerer prisen med et regnearkprogram. Deretter oppretter du en ny katalog, importerer den redigerte CSV-filen, og tilordner katalogen til den nye lokalisasjonen.

Last ned et eksempel på CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en katalog-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Eksempelfilen inneholder eksempelprodukter og -varianter. Hvis du bruker eksempelfilen som mal må du sikre at du fjerner alle eksempelproduktene.

Beskrivelse av katalog-CSV-filen

Denne tabellen viser feltene i katalog-CSV-filen.

Feltet Katalogtittel må fylles ut. Produkter og varianter i katalogen kan identifiseres med informasjonen i SKU-kolonnen. Hvis produktet ikke har en SKU må produktet eller varianten ha identifiserende informasjon som Referanse, Alternativ1-navn og Alternativ1-verdi.

Feltet Fast pris må fylles ut for katalogimporten. Hvis både Fast pris og Sammenlign med er tomme fjernes den faste prisen for det aktuelle produktet eller varianten fra katalogen.

Beskrivelse av elementene i CSV-filen for katalogeksport.
Kolonne Beskrivelse
Catalog Title Navnet på katalogen.
SKU

SKU-en til produktet eller varianten. SKU-en brukes til å spore lagerbeholdninger med sporingstjenester for lagerbeholdning.

Hvis produktet du vil oppdatere har en SKU kan du bruke det i stedet for annen informasjon i CSV-filen, som Referanse, Alternativ1-navn eller Alternativ1-verdi.

Handle

Referanser er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom, aksenter eller andre tegn, inkludert punktum. Referansene brukes i URL-adressen for hvert produkt.

Referansen for et «Snowboard for kvinner» kan for eksempel være snowboard-for-kvinner, og produktets URL-adresse blir https://dinbutikk.myshopify.com/products/snowboard-for-kvinner.

Option1 Name Hvis et produkt har et alternativ er alternativnavnet oppført i denne kolonnen. For eksempel Farge.
Option1 Value Hvis produktet har et alternativ er alternativverdien oppført i denne kolonnen. For eksempel Svart.
Option2 Name Hvis et produkt har et annet alternativ er alternativnavnet oppført i denne kolonnen.
Option2 Value Hvis et produkt har et annet alternativ er alternativverdien oppført i denne kolonnen.
Option3 Name Hvis et produkt har et tredje alternativ er alternativnavnet oppført i denne kolonnen.
Option3 Value Hvis produktet har et tredje alternativ er alternativverdien oppført i denne kolonnen.
Fixed Price

Prisen på produktet eller varianten. Inkluder bare prisen, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9.99.

Et tomt felt i både Fast pris og Sammenlign med fjerner den faste prisen for det aktuelle produktet eller varianten fra katalogen.

Compare At

Sammenlign med-prisen for produktet eller varianten. Inkluder bare prisen, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.

Et tomt felt i både Fast pris og Sammenlign med fjerner den faste prisen for det aktuelle produktet eller varianten fra katalogen.

Published

Skriv inn TRUE i kolonnen Published for å inkludere et produkt i katalogen. Skriv inn FALSE hvis du vil ekskludere et produkt fra katalogen.

Du kan bare inkludere eller ekskludere produkter, du kan ikke inkludere eller ekskludere bestemte produktvarianter. Bare den første raden med produktvarianter kontrolleres for dette valget.

Quantity Increment

Antall varer varianten kan kjøpes i, hvis varianten bare selges i multipler av et gitt antall. Dette feltet forhindrer kundene fra å kjøpe et antall som ikke er i multipler av antallsøkningen.

For å angi antallsregler må du angi en verdi på 1 eller mer for både Antallsøkning og Minste bestillingsantall. Feltet Maksimalt bestillingsantall er valgfritt, og kan stå tomt.

Hvis verdiene for Antallsøkning, Minste bestillingsantall og Maksimalt bestillingsantall alle er tomme for samme rad fjernes antallsreglene for den aktuelle produktvarianten.

Minimum Order Quantity

De færreste antallet av varianten som en kunde kan kjøpe av gangen.

For å angi antallsregler må du angi en verdi på 1 eller mer for både Antallsøkning og Minste bestillingsantall.

Maximum Order Quantity

Det største antallet av varianten som en kunde kan kjøpe av gangen.

Feltet Maksimalt bestillingsantall er valgfritt, og kan stå tomt.

Quantity Break 1-10

Antallsterskelen for volumprissetting. Du kan angi inntil 10 antallsbrudd, som må stemme med hvert relaterte prisbrudd.

Hvis en kunde for eksempel bestiller 25 skjorter (verdien Antallsbrudd 1) betaler de 5,00 USD per skjorte (verdien Prisbrudd 1). Hvis en kunde bestiller 40 skjorter (verdien Antallsbrudd 2), betaler de 3,50 USD per skjorte (verdien Prisbrudd 2).

For å legge til volumprissetting gjennom en CSV-fil, må verdien Antallsbrudd være et heltall med en verdi på 1 eller større, som tilsvarer eller er større enn minste bestillingsantall, og du må ha en prisbruddverdi i det samme nummererte feltet for Prisbrudd. Antallsbrudd er valgfrie, og kan stå tomme.

Price Break 1-10

Den reduserte prisen per enhet som samsvarer med hvert antallsbrudd du angir for volumprissetting.

Hvis du for eksempel ønsker at en kunde bare skal betale 5,00 USD per skjorte når de kjøper 25 skjorter eller mer, er verdien for Antallsbrudd 1 25, og verdien for Prisbrudd 1 er 5,00.

Når du angir prisen i et Prisbrudd-felt, må du bare legge inn prisen. Ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99. Prisbrudd er valgfrie, og kan stå tomme.

Eksporter og importer kataloger med CSV-filer

Eksporter en katalog

Kataloger kan eksporteres enkeltvis eller flere samtidig. Når eksporten er fullført sendes CSV-filene til deg i en e-postmelding.

Bare priser for produkter med faste priser vises i den eksporterte katalogen. Priser for produkter med prosentjustering inkluderes ikke.

For å oppdatere en produktvariant i en katalog ved å bruke en CSV-opplasting, angir du den nye informasjonen i en av følgende kolonnealternativer:

 • SKU-kolonnen
 • kolonner for alternativer og verdier, som Option1 Name og Option1 Value

Kolonnen Published påvirker ikke enkeltvarianter.

Eksporter én enkelt katalog

Eksporter én enkelt katalog fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en eksisterende katalog for å eksportere en liste over produkter med prisjusteringer lagt til.
 3. Klikk på Administrer, og velg deretter Eksporter CSV.
 4. Velg en av følgende for å velge hvilke produkter som skal eksporteres:

  • Alle produkter
  • Bare inkluderte produkter
  • Bare produkter med faste priser
  • Bare produkter med antallsregler
 5. Velg formatet på CSV-filen.

 6. Klikk Eksporter CSV.

Eksporter flere kataloger samtidig

Eksporter flere kataloger samtidig fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Velg katalogene du vil eksportere.
 3. Velg en av følgende for å velge hvilke kataloger du vil eksportere:

  • Gjeldende side
  • Valgte kataloger
 4. Velg en av følgende for å velge hvilke produkter som skal eksporteres:

  • Alle produkter
  • Bare inkluderte produkter
  • Bare produkter med faste priser
  • Bare produkter med antallsregler
 5. Velg formatet på CSV-filene.

 6. Klikk Eksporter CSV.

Importere en katalog

Kataloger kan importeres enkeltvis eller flere samtidig. Avhengig av størrelsen på katalogen kan det ta litt tid å fullføre importen. Et varsel indikerer når importen er fullført.

Du kan importere en ny katalog, oppdatere en enkelt katalog eller oppdatere flere kataloger samtidig.

Oppdatere én enkelt katalog

Oppdater en eksisterende B2B-katalog ved å importere en CSV-fil.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk på den eksisterende katalogen du vil oppdatere.
 3. Klikk på Juster priser, og velg deretter Importer CSV-fil.
 4. Klikk på Legg til fil, eller dra og slipp filene til dialogboksen for å laste dem opp.
 5. Klikk på Forhåndsvis import.
 6. Gå gjennom forhåndsvisningen for å bekrefte at kolonnene og dataene dine stemmer, og klikk deretter Importer CSV.

Oppdatere flere kataloger samtidig

Oppdater flere kataloger samtidig ved å importere en CSV-fil.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Kataloger i Shopify-administrator.
 2. Klikk Legg til fil eller dra og slipp filen til dialogboksen for å laste den opp.
 3. Klikk Forhåndsvis import.
 4. Gå gjennom forhåndsvisningen for å bekrefte at kolonnene og dataene dine stemmer, og klikk deretter Importer CSV.
 5. Valgfritt: Klikk Lukk for å fortsette å jobbe mens importen behandles.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis