Bruke bestillingsutkast i B2B

Bestillinger som sendes deg direkte fra kunder på telefon eller e-post i stedet for gjennom nettbutikken kan opprettes som bestillingsutkast. Hvis bestillingsutkastet har en tilordnet B2B-kunde og bedriftslokalisasjon vil priser, betalingsvilkår og betalingsalternativer automatisk reflektere innstillingene for den aktuelle bedriften.

Opprette et bestillingsutkast for en bedrift

Hvis en bedrift sender deg en innkjøpsordre utenfor Shopify-butikken, for eksempel på e-post eller på telefon, kan du opprette et bestillingsutkast for kjøpet.

Opprett et bestillingsutkast og innhent betalingen umiddelbart

Steg:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Opprett bestilling.

 3. Velg en B2B-kunde under Kunde.

 4. Velg bedriftslokalisasjonen bestillingen tilhører.

 5. For å legge til produkter søker du etter produktet og klikker Legg til.

 6. Angi innkjøpsordrenummeret, hvis det er aktuelt. Innkjøpsordrenumre kan også legges til senere fra siden med bestillingsdetaljer.

 7. Klikk på Samle inn betaling.

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis kunden bruker et kredittkort som betalingsmåte velger du Betal med kredittkort, angir kredittkortopplysningene og behandler betalingen.
  • Hvis kunden bruker en annen betalingsmåte, for eksempel sjekk, kontanter eller pengeoverføring, velger du Merk som betalt.

Opprett et bestillingsutkast og send en faktura til kunden for betaling

Steg:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Opprett bestilling.

 3. Velg en B2B-kunde i Kunde.

 4. Velg bedriftslokalisasjonen bestillingen tilhører.

 5. For å legge til produkter søker du etter produktet og klikker Legg til.

 6. Klikk på Send faktura.

Opprett et bestillingsutkast med betalingsvilkår

Steg:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Opprett bestilling.

 3. Velg en B2B-kunde i Kunde.

 4. Velg bedriftslokalisasjonen bestillingen tilhører.

 5. For å legge til produkter søker du etter produktet og klikker Legg til.

 6. Angi innkjøpsordrenummeret, hvis det er aktuelt. Innkjøpsordrenumre kan også legges til senere fra siden med bestillingsdetaljer.

 7. Klikk Betaling forfaller senere, og velg deretter en periode i feltet Betalingsvilkår. Hvis en bedriftslokalisasjon allerede har angitte betalingsvilkår angis betalingsperioden automatisk i henhold til bedriftslokalisasjonen.

 8. Klikk Opprett bestilling.

Krev at bestillinger legges inn som bestillingsutkast

Hvis du ønsker å gå gjennom bestillinger før de godkjennes kan du kreve at kundene sender bestillinger som utkast før du godtar dem. Når du velger alternativet Send alle bestillinger som utkast til gjennomgang, ser kunder for denne bedriftslokalisasjonen knappen Send til godkjenning i betalingsprosessen.

Bestillinger fra lokalisasjoner med denne innstillingen finner du på Utkast-siden for bestillinger. Disse bestillingene er ikke fullført før du klikker på Opprett bestilling eller kunden overfører betaling etter at du har sendt dem en faktura.

Steg:

Lokal valuta

Hvis du bruker Shopify Markets, vil den lokale valutaen, prissettingen, tollavgifter og avgifter avgjøres av markedet som er knyttet til bestillingen. Alternativt, om du ikke bruker Shopify Markets, er valutaen satt og kan endres i katalogen.

Når mer enn ett marked er aktivert, avgjøres kundens leveringsadresse av markedet for bestillingen. Ved å legge til en kunde oppdateres markedet for bestillingen, slik at fakturaer, produktprissetting og betalingsinformasjon vises i kundens lokale valuta.

På bestillingsutkast som viser en annen valuta enn standard butikkvaluta, beregnes vekslingskursen når du oppretter bestillingsutkastet. Denne prisen er fast og brukes på fakturaen uavhengig av om vekslingskursen endres. Hvis du lagrer bestillingen som et utkast og redigerer den etterpå, vil imidlertid prissettingen på hele bestillingen oppdateres med vekslingskursen som er gjeldende på tidspunktet for redigeringen.

Når en bestilling er delvis betalt, og du redigerer varene i bestillingen, brukes den gjeldende vekslingskursen for de redigerte varene.

Hvis du vil bruke en annen prissetting og valuta for et bestillingsutkast, kan du endre markedet, men først gå gjennom følgende påvirkninger av å endre markedet for en bestilling:

 • Avgifter er inkludert eller ekskludert fra vareprisene. Bestillinger i det amerikanske markedet ekskluderer for eksempel avgifter fra prisene, mens bestillinger i det tyske markedet inkluderer avgifter i prisene.
 • Skattesatser varierer fra marked til marked. Hvis en kunde endrer leveringsadressen til en adresse som er utenfor markedet i kassen, belastes den riktige skattesatsen for kundens leveringsadresse, mens markedet i bestillingen, med innstillingen for inkludert eller ekskludert avgift, forblir uendret.
 • Hvis du bruker en tredjepartstjeneste til å bestemme vekslingskursen for et marked, vil prissettingen for en bestilling avgjøres av tjenestens vekslingskurs. Satsen som brukes av Shopify Payments til å beregne utbetalingen er imidlertid basert på markedet som er valgt i Shopify. Derfor kan beløpet som belastes i bestillingen skille seg fra beløpet du mottar i betalingen. For mer informasjon kan du se valutaveksling og vekslingskurser.
 • Produsentens foreslåtte utsalgspris (MSRP): Hvis du er forpliktet til å selge et produkt til MSRP i kundens marked, kan du bryte med kontrakten hvis du endrer markeder og bruker en alternativ markedspris.

Endre markedet for en bestilling

Hvis du bruker Shopify Markets, og ønsker å endre prissetting og valuta for bestillingen, må du endre prissettingen. Seksjonen Marked for bestillingen vises bare når et annet marked enn det primære markedet er aktivert. Hvis du vil bytte til prissettingen for dette markedet, må du aktivere markedet og lokal valuta for markedet.

Før du endrer prissettingen, må du sikre at du går gjennom konsekvensene av å endre prissetting.

Trinn:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på bestillingsutkastet du vil redigere.
 3. Klikk på blyantikonet i seksjonen Marked.
 4. Velg et marked for å bruke prissettingen i bestillingsutkastet.
 5. Klikk på Endre prissetting.
 6. Klikk på Lagre.

Prissetting for bestillinger vises i kundens lokale valuta, bortsett fra når du gjør følgende egendefinerte endringer i bestillingen:

 • Hvis du legger til en egendefinert varelinje- eller bestillingsrabatt, vises rabattverdien i butikkvalutaen.
 • Hvis du legger til en egendefinert fraktpris vises Pris i butikkens valuta.
 • Hvis du legger til en egendefinert vare, vises Pris i butikkens valuta.

Når du har gjort disse egendefinerte endringene, vises de i bestillingen i kundens lokale valuta.

Lokal levering eller lokal henting

Hvis et bestillingsutkast krever frakt, kan du velge en forhåndsinnstilt fraktpris, opprette en egendefinert pris eller velge lokal levering eller henting.

Hvis en leveringsmetode forhåndsvelges når bestillingsutkastet opprettes, kan ikke kunden endre denne leveringsmetoden i kassen. Dette gjelder både B2B-kunder og direkte-til-forbruker-kunder.

Hvis en fraktmetode ikke er forhåndsvalgt når bestillingsutkastet opprettes, kan kunden velge fra de tilgjengelige fraktprisene i kassen. Kunden kan imidlertid ikke velge lokal levering eller lokal henting. Hvis du vil at kunden skal hente bestillingen fra en av lokalisasjonene dine, må du forhåndsvelge et lokalt hentested når du oppretter bestillingsutkastet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis