Opprette bestillingsutkast

Du kan opprette et bestillingsutkast på vegne av kunden og deretter sende en faktura for bestillingen. Som standard inneholder fakturaen en kobling til en kasse der kunden kan betale for bestillingen.

Bestillingsutkast kan inneholde følgende informasjon:

Opprett et bestillingsutkast

Du kan opprette et nytt bestillingsutkast fra siden Utkast i Shopify-administrator. Nye utkast har ikke forhåndsutfylt bestillingsinformasjon, så du må legge til alle detaljer om bestillingsutkastet manuelt.

Trinn:

Duplisere en eksisterende bestilling eller et bestillingsutkast

Når du oppretter et bestillingsutkast, kan du spare tid ved å duplisere en eksisterende bestilling eller et eksisterende bestillingsutkast. Gå gjennom følgende eksempler på når det kan være nyttig å duplisere en eksisterende bestilling:

Når du dupliserer en eksisterende bestilling eller et bestillingsutkast, opprettes det et nytt bestillingsutkast med følgende dupliserte informasjon:

 • Produkter. Den dupliserte varelinjen inneholder den nyeste informasjonen for produktet. Hvis et produkt er fjernet, blir det ikke inkludert i det dupliserte bestillingsutkastet.
 • Egendefinerte varer.
 • Kundeinformasjon. Hvis kunden er slettet, opprettes kunden basert på e-postadresse, faktura- og leveringsadresser.
 • E-postadresse, faktura- og leveringsadresser.
 • Notater, notategenskaper og tagger.
 • Markedet.

Rabatter og fraktpriser dupliseres ikke i bestillingsutkastet.

Duplisere en eksisterende bestilling

Du kan opprette et bestillingsutkast ved å duplisere en eksisterende bestilling i Shopify-administrator.

Trinn:

Hvis du lagrer bestillingen som et utkast, kan du oppdatere den senere fra Utkast-siden i Shopify-administratoren. Når du godtar betaling for bestillingsutkastet opprettes det en bestilling for det på Bestillinger-siden.

Dupliser et eksisterende bestillingsutkast

Du kan opprette et bestillingsutkast ved å duplisere et eksisterende bestillingsutkast i Shopify-administrator.

Trinn:

Hvis du lagrer bestillingen som et nytt utkast, kan du oppdatere det senere fra siden Utkast i Shopify-administrator. Når du godtar betaling for bestillingsutkastet, opprettes det en bestilling for det på Bestillinger-siden.

Legg til produkter i et bestillingsutkast

Du kan legge til produkter og produktpakker i bestillingsutkastet.

Du kan også velge hvorvidt du ønsker å reservere varene i bestillingsutkastet for å sikre at lagerbeholdningen ikke kan kjøpes av andre kunder.

Trinn:

Reserver varer i et bestillingsutkast

Når du reserverer varer i et bestillingsutkast, legges lagerenhetene i lagertilstanden Utilgjengelig, og de kan ikke kjøpes av andre kunder. Varene du reserverer er dedikert til et spesifikt bestillingsutkast. Hvis du ikke reserverer varer, forblir lagerantallet i lagertilstanden Tilgjengelig, og kan kjøpes av andre kunder. Du kan finne ut mer om lagertilstander.

Lagersporing må være aktivert for produktet for å reservere det.

Trinn:

Legg til rabatter i et bestillingsutkast

Du kan legge til rabatter i et bestillingsutkast på følgende måter:

Finn ut mer om å legge til rabatter i et bestillingsutkast.

Legg til frakt i et bestillingsutkast

Hvis den aktuelle bestillingen krever frakt, kan du velge en forhåndsinnstilt fraktpris, opprette en tilpasset pris eller velge lokal levering eller henting i butikk.

For å bruke en lokalisasjonsbasert fraktpris må du først legge til en kunde og en leveringsadresse i bestillingsutkastet. Når du har lagt til en kunde, kan du velge blant fraktprisene i butikkens fraktinnstillinger.

Trinn:

Legg til tagger i et bestillingsutkast

Ved å legge til tagger kan du organisere bestillingene enten de er sendt til godkjenning, betalt eller oppfylt. Du kan filtrere bestillinger etter tagger og deretter lagre bestillingsvisningen for en bestemt tagg, slik at du raskt kan finne de aktuelle bestillingene senere.

Trinn:

Legg til eller fjern avgifter fra et bestillingsutkast

Som standard inkluderer bestillingsutkast avgifter basert på butikkens skatteinnstillinger og kundens leveringsadresse. Hvis du ikke har en leveringsadresse arkivert, baseres avgifter på kundens fakturaadresse i stedet.

Trinn:

Legg til, endre eller fjern en kunde fra et bestillingsutkast

Du kan legge til en kunde, endre kundeopplysningene eller fjerne en kunde fra et bestillingsutkast.

Legge til en kunde i et bestillingsutkast

Du kan legge til en ny eller eksisterende kunde i et bestillingsutkast. Det er nødvendig å legge til en kunde når du ønsker å bruke en lokalisasjonsbasert fraktpris for den gjeldende bestillingen.

Trinn:

Endre kontaktinformasjonen til en kunde

Du kan endre kundeinformasjonen fra et bestillingsutkast.

Trinn:

Fjerne en kunde fra et bestillingsutkast

Du kan fjerne en kunde fra et bestillingsutkast. Dette fjerner ikke kunden fra kundelisten i Shopify-administratoren.

Trinn:

Angi betalingsvilkår for betalinger som forfaller senere i et bestillingsutkast

Betalingsvilkår lar deg angi hvilken dato en betaling forfaller for en bestilling. Du kan angi betalingsvilkår på bestillingsutkast, eller du kan legge dem til i eksisterende bestillinger med statusen Betaling venter.

Du kan velge blant følgende alternativer når du angir betalingsvilkår:

 • Forfaller ved mottak: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på den datoen du sender faktura til kunden.
 • Forfaller ved oppfyllelse: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfall på datoen du oppfyller alle varene i bestillingen.
 • Nettovilkår: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt innen det angitte antall dager fra utstedelsesdatoen. Du kan for eksempel velge Innen 30 dager, så angis forfallsdatoen til 30 dager etter utstedelsesdatoen. Som standard angis utstedelsesdatoen til den gjeldende datoen, men du kan endre utstedelsesdato etter å ha valgt et alternativ for nettovilkår.
 • Fast periode: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på en bestemt dato.

Hvis en bestilling ikke er betalt innen forfallsdatoen, vil bestillingsstatusen bli satt til Forfalt.

Når du har angitt betalingsvilkår kan du sende en faktura eller godta betaling for bestillingen.

Trinn:

Lokal valuta i bestillingsutkast

Hvis du bruker International til å selge internasjonalt, avgjøres lokal valuta, prissetting, avgifter og tollplikter av markedet som er knyttet til bestillingen.

Markedet som er knyttet til bestillingen avgjøres av kundens leveringsadresse. Ved å legge til en kunde i bestillingen oppdateres prisene, og kundens lokale valuta vises.

I bestillingsutkast som viser en annen lokal valuta enn butikkens valuta, beregnes vekslingskursen når du oppretter bestillingsutkastet. Denne prisen er fast, og brukes for fakturaen uavhengig av endringer i vekslingskursen. Hvis du imidlertid lagrer bestillingen som et utkast og senere redigerer den, oppdateres prissettingen for hele bestillingen med vekslingskursen som gjelder på redigeringstidspunktet.

Hvis du vil bruke annen prissetting og valuta for et bestillingsutkast, må du endre prisene og gå gjennom følgende konsekvenser av å endre prissettingen for en bestilling:

 • Avgifter er inkludert eller ekskludert fra vareprisene. Bestillinger i det amerikanske markedet ekskluderer for eksempel avgifter fra prisene, mens bestillinger i det tyske markedet inkluderer avgifter i prisene.
 • Skattesatser varierer fra marked til marked. Hvis en kunde endrer leveringsadressen til en adresse som er utenfor markedet i kassen, belastes den riktige skattesatsen for kundens leveringsadresse, mens markedet i bestillingen, med innstillingen for inkludert eller ekskludert avgift, forblir uendret.
 • Hvis du bruker en tredjepartstjeneste til å bestemme vekslingskursen for et marked, vil prissettingen for en bestilling avgjøres av tjenestens vekslingskurs. Satsen som brukes av Shopify Payments til å beregne utbetalingen er imidlertid basert på markedet som er valgt i Shopify. Derfor kan beløpet som belastes i bestillingen skille seg fra beløpet du mottar i betalingen. For mer informasjon kan du se valutaveksling og vekslingskurser.
 • Produsentens foreslåtte utsalgspris (MSRP): Hvis du er forpliktet til å selge et produkt til MSRP i kundens marked, kan du bryte med kontrakten hvis du endrer markeder og bruker en alternativ markedspris.

Endre markedet for en bestilling

Hvis du bruker Shopify International og vil endre prissetting og valuta for bestillingen, må du endre prissettingen. Marked-delen for bestillingen vises bare når et annet marked enn det primære markedet er aktivert. Hvis du vil bytte til prissettingen for dette markedet, må du aktivere markedet og lokal valuta for markedet.

Før du endrer prissettingen, må du sikre at du går gjennom konsekvensene av å endre prissetting.

Trinn:

Prissetting for bestillinger vises i kundens lokale valuta, bortsett fra når du gjør følgende egendefinerte endringer i bestillingen:

 • Hvis du legger til en egendefinert varelinje- eller bestillingsrabatt, vises rabattverdien i butikkvalutaen.
 • Hvis du legger til en egendefinert fraktpris vises Pris i butikkens valuta.
 • Hvis du legger til en egendefinert vare, vises Pris i butikkens valuta.

Når du har gjort disse egendefinerte endringene, vises de i bestillingen i kundens lokale valuta.

Slett et bestillingsutkast

Du kan slette bestillingsutkast uavhengig av om bestillingsutkastet er åpent eller fullført. Bestillingen som er opprettet fra utkastet blir ikke slettet dersom et fullført bestillingsutkast er slettet.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis