Priser i lokale valutaer

Når du sælger til markeder, kan dine kunder se priserne i din butik, betale for deres ordrer ved betalingsprocessen og modtage refusioner i deres lokale valutaer. Priserne omregnes som standard helt automatisk ved hjælp af markedets aktuelle vekselkurs, men du kan også angive manuelle vekselkurser.

Du kan tilpasse dine lokale priser til hvert marked ved at afrunde priserne. Du kan også styre priserne på dine forskellige markeder ved hjælp af procentvise prisjusteringer og ved at angive produktpriserne efter land eller område.

Hvis du sælger i lokale valutaer, skal du have en landevælger, så dine kunder kan vælge deres lokale land eller område for at få vist din butik i deres lokale valuta.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis