Gavekort

Værdier og saldi for gavekort angives i din butiks valuta, men dine kunder køber og indløser dem i deres lokale valuta.

Priserne på gavekortet omregnes ved at gange beløbet på gavekortet med valutaens vekselkurs. Da der allerede er opkrævet gebyrer, tilføjes der ikke vekselgebyrer ved køb med gavekortet. Afrundingsregler anvendes ikke på gavekort.

Indløsning af gavekort

Hvis din kundes lokale valuta er en anden end din butiks valuta, foretages der en valutaomregning, når gavekortet indløses i forbindelse med betalingen. Ved denne omregning bruges den aktuelle vekselkurs på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses, og ikke den vekselkurs, som var gældende, da gavekortet blev købt.

Gavekortsaldi

Saldi på dine gavekort er altid angivet i din butiks valuta. Det betyder, at når en kunde tjekker saldoen på et gavekort, er den angivet i din butiks valuta.

Faste priser

Hvis du angiver specifikke produktpriser for forskellige markeder, bør du ikke angive specifikke priser for dine gavekort. Saldoen på gavekort er altid i butikkens standardvaluta, og hvis du angiver en specifik pris for gavekort, kan det betyde, at du taber penge.

Eksempler

Eksempel: Din butiks valuta er amerikanske dollar (USD), og du sælger gavekort med en værdi på 100 USD. En europæisk kunde, hvis lokale valuta er euro, køber et gavekort og betaler for det med euro. Senere opretter den samme kunde en ordre og betaler for den med gavekortet. Ved betalingen omregnes saldoen på gavekortet til euro, og dette beløb bruges til at betale for ordren. De penge, der er tilbage på gavekortet, når ordren er betalt, konverteres tilbage til amerikanske dollar.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis