Opsætning af salgsmedarbejdere for B2B

Sælgere skalerer indtægtsgenererende muligheder i takt med, at din virksomhed vokser. Sælgere kan f.eks. være dedikerede agenter, der ansættes af dit firma til at promovere dit brand over for andre virksomheder. De kan også være selvstændige eksperter, der er ansat af en tredjepart, som repræsenterer dit brand sammen med mange andre.

Hvis du ansætter salgsmedarbejdere til din virksomhed, kan du tilpasse dine medarbejdertilladelser til forskellige typer salgsmedarbejderprofiler. Du kan tildele hver medarbejder et sæt tilladelser, der begrænser deres adgang udelukkende til de firmaposter, der er tildelt dem.

Opsætning af salgsmedarbejdere

Medarbejdertilladelser understøtter alle typer sælgere. De to mest almindelige typer sælgere er salgsadministratorer og sælgere:

 • Salgsadministratorer: Medarbejdere, der administrerer, hvilke sælgere der er knyttet til de forskellige firmalokationer. Denne medarbejder kan være den samme som en butiksadministrator.
 • Sælgere: Medarbejdere, der kun har adgang til firmalokationer og poster, de er tildelt. Du kan også give sælgere tilladelse til at redigere eller oprette firmaer og firmalokationer.

Du kan styre, hvilket tilladelsesniveau hver salgsmedarbejder har ved hjælp af en kombination af tilladelser i dine organisationsindstillinger, herunder Firmatilladelser. Følgende trin indeholder anbefalede tilladelser til hver rolle, men du kan tilføje tilladelser baseret på, hvad du ønsker, dine salgsmedarbejdere skal kunne gøre.

Overvej at tildele dine salgsmedarbejdere tilladelserne Kunder, Ordrer og Ordrekladder. Undgå dog at tildele dine salgsmedarbejdere tilladelserne Analyse, Markedsføring eller Startside, da disse sider kan indeholde salgsdata, der ikke filtreres efter firma, selv når Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer er aktivt.

Opsæt tilladelser for salgsadministratorer

Salgsadministratorer er medarbejdere, der administrerer, hvilke salgsmedarbejdere der er knyttet til de forskellige firmalokationer. Inden for en firmalokation kan salgsadministratorer se og administrere afsnittet Tildelte medarbejdere for alle firmalokationer.

Trin:

 1. Log ind på en hvilken som helst butik i din Plus-organisation.
 2. Gå til Indstillinger > Brugere.
 3. Klik på den medarbejder, du vil angive som salgsadministrator.
 4. I afsnittet Butikker klikker du på ... ved siden af den butik, du ønsker, at vedkommende skal være salgsadministrator for. Derefter klikker du på Rediger.
 5. Klik på Firmaer i afsnittet Butikstilladelser , og tildel dem mindst følgende tilladelser:

  1. Se firmaer.
  2. Knyt andre medarbejdere til firmalokationer.
 6. Valgfrit: Du kan også tildele yderligere tilladelser, som f.eks. Kunder, Ordrer, Ordrekladder eller eventuelle andre medarbejdertilladelser, som du vil have, at salgsadministratoren får.

 7. Klik på Gem.

 8. Valgfrit: Gentag disse trin for alle butikker i afsnittet Butikker, hvor du ønsker, at medarbejdere skal have salgadministratortilladelser.

Opsæt tilladelser for sælgere

Sælgere er ofte ansvarlige for en række specifikke firmaer og lokationer. Du kan begrænse deres administratorvisninger, så de kun viser oplysninger, der er relevante for de firmalokationer, de er tildelt.

Trin:

 1. Log ind på en hvilken som helst butik i din Plus-organisation.
 2. Gå til Indstillinger > Brugere.
 3. Klik på den medarbejder, du vil angive som sælger.
 4. I afsnittet Butikker skal du klikke på ... ud for den butik, som vedkommende skal være sælger for, og derefter klikke på Rediger.
 5. Klik på Firmaer i afsnittet Butikstilladelser , og tildel dem mindst følgende tilladelser:

  1. Se firmaer.
  2. Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer.
 6. Valgfrit: Du kan også tildele yderligere tilladelser som f.eks. Kunder, Ordrer og Ordrekladder, så sælgerene kan afgive ordrer på kundens vegne. Du kan også tildele alle andre medarbejdertilladelser, som du vil have, at sælgeren har.

 7. Klik på Gem.

 8. Valgfrit: Gentag disse trin for alle butikker i afsnittet Butikker, hvor du ønsker, at medarbejdere skal have sælgertilladelser.

Knyt salgsmedarbejdere til en firmalokation

Salgsadministratorer – eller enhver medarbejder med tilladelsen Knyt andre medarbejdere til firmalokationer – kan tilknytte en anden medarbejder til firmalokationer.

Hvis betingelsen Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer anvendes på salgsmedarbejderens tilladelser, begrænser Shopify-administratoren noget indhold, der vises i salgsmedarbejderens visning af Shopify-administratoren, til kun indhold fra firmalokationerne, som medarbejderne er tildelt. Siderne Kunder, Ordrer, Ordrekladder og Firmaer viser f.eks. kun oplysninger baseret på de firmalokationer, som medarbejderne er tilknyttet. Alle andre sider i administratoren filtreres dog ikke efter firma.

De samme salgsmedarbejdere kan knyttes til flere firmalokationer. Der kan knyttes op til 10 salgsmedarbejdere til hver enkelte firmalokation.

Trin:

 1. Log ind på din Plus-organisation, og gå til den relevante butik.
 2. Gå til Kunder > Firmaer.
 3. Klik på det firma, som du vil knytte én eller flere salgsmedarbejdere til.
 4. Klik på den firmalokation, som du vil tildele salgsmedarbejdere til, i afsnittet Lokationer.
 5. Klik på blyantsikonet i afsnittet Tildelte medarbejdere.
 6. Vælg de medarbejdere, som du vil knytte til firmalokationen. Du kan vælge flere medarbejdere ad gangen.
 7. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis