B2B için satış personeli ayarlama

Satış personeli, işletmeniz büyüdükçe gelir getirici yetenekleri ölçeklendirir. Örneğin satış temsilcileri, markanızı diğer işletmelere tanıtmak için şirketiniz tarafından istihdam edilen özel temsilciler olabilirler. Ayrıca, diğer birçok markanın yanı sıra markanızı da temsil eden, üçüncü tarafın çalıştırdığı bağımsız yükleniciler de olabilirler.

İşletmeniz için işe satış personeli aldığınızda, personel izinlerinizi, farklı satış personeli profili türleri için uyarlayabilirsiniz. Her bir personele, erişimini yalnızca atanmış olduğu şirket kayıtlarıyla kısıtlayan bir izinler kümesi atayabilirsiniz.

Satış personeli ayarlama

Personel izinleri, her tür satış personelini destekler. En yaygın iki satış personeli türü, satış yöneticileri ve satış temsilcileridir:

 • Satış müdürleri: Hangi satış temsilcilerinin hangi şirket konumuna atandığını yöneten personel. Bu personel, mağaza yöneticisiyle aynı kişi olabilir.
 • Satış temsilcileri: Yalnızca atandığı şirket konumlarına ve kayıtlarına erişebilen personel. Ayrıca, satış temsilcilerine şirketleri ve şirket konumlarını düzenleme veya oluşturma izinleri de verebilirsiniz.

Kuruluş Ayarlarınızdaki izinlerin bir birleşimini kullanarak her bir satış personelinin, Şirketler izinleri de dahil olmak üzere, hangi düzeyde izinlere sahip olacağını kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki adımlarda her bir rol için önerilen izinler verilmiştir, ancak satış personelinizin neler yapabilmelerini istediğinize bağlı olarak izinler ekleyebilirsiniz.

Satış personelinize Müşteriler, Siparişler ve Taslak siparişler izinlerini atamayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Öte yandan, satış personelinize Analizler, Pazarlama veya Ana Sayfa izinlerini atamaktan kaçının çünkü bu sayfalar, İzinleri atanmış şirket konumlarıyla sınırla ayarı etkin olsa bile, şirket tarafından filtrelenmemiş satış verilerini içerir.

Satış müdürü izinlerini ayarlama

Satış müdürleri, hangi satış temsilcilerinin hangi şirket konumlarına atandığını yöneten personeldir. Satış müdürleri bir şirket konumu içinde, herhangi bir şirket konumu için Atanan personel bölümünü görüntüleyebilir ve yönetebilir.

Adımlar:

 1. Plus Kuruluşunuzdaki herhangi bir mağazada oturum açın.
 2. Ayarlar > Kullanıcılar'a gidin.
 3. Satış müdürü olmasını istediğiniz personele tıklayın.
 4. Mağazalar bölümünde, bu personelin satış müdürü olmasını istediğiniz mağazanın yanındaki ... simgesine, ardından Düzenle'ye tıklayın.
 5. Mağaza izinleri bölümünde , Şirketler'e tıklayın ve bu kişilere en azından aşağıdaki izinleri atayın:

  1. Şirketleri görüntüleme.
  2. Diğer personeli şirket konumlarına atama.
 6. İsteğe bağlı: Müşteriler, Siparişler, Taslak siparişler veya diğer personel izinleri gibi, satış müdürünün sahip olmasını istediğiniz ek izinler de atayabilirsiniz.

 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

 8. İsteğe bağlı: Bu adımları, Mağazalar bölümünde bulunan ve personelin satış müdürü izinlerine sahip olmasını istediğiniz tüm mağazalar için tekrarlayın.

Satış temsilcisi izinlerini ayarlama

Satış temsilcileri genellikle, şirketler ve konumlardan oluşan belirli bir alt kümeden sorumludur. Yönetici görünümlerini, yalnızca kendilerine atanan şirket konumlarıyla ilgili bilgileri görebilecekleri şekilde sınırlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Plus Kuruluşunuzdaki herhangi bir mağazada oturum açın.
 2. Ayarlar > Kullanıcılar'a gidin.
 3. Satış temsilcisi olarak ayarlamak istediğiniz personele tıklayın.
 4. Mağazalar bölümünde, bu personelin satış temsilcisi olmasını istediğiniz mağazanın yanındaki ... simgesine, ardından Düzenle'ye tıklayın.
 5. Mağaza izinleri bölümünde , Şirketler'e tıklayın ve bu kişilere en azından aşağıdaki izinleri atayın:

  1. Şirketleri görüntüleme.
  2. İzinleri atanmış şirket konumlarıyla sınırla.
 6. İsteğe bağlı: Satış temsilcilerinin müşteri adına sipariş verebilmesi için Müşteriler, Siparişler ve Taslak siparişler gibi ek izinler atayabilirsiniz. Bunlara ek olarak, satış temsilcisinin sahip olmasını istediğiniz diğer personel izinlerini de atayabilirsiniz.

 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

 8. İsteğe bağlı: Bu adımları, Mağazalar bölümünde bulunan ve personelin satış temsilcisi izinlerine sahip olmasını istediğiniz tüm mağazalar için tekrarlayın.

Satış personelini bir şirket konumuna atama

Satış müdürleri veya Diğer personeli şirket konumlarına atama iznine sahip herhangi bir personel, başka bir personeli şirket konumlarına atayabilir.

Satış personelinin izinlerine İzinleri atanmış şirket konumlarıyla sınırla koşulu uygulanmışsa Shopify yöneticisi, satış personelinin Shopify yöneticisi görünümünde gösterilen bazı içerikleri, yalnızca personelin atandığı şirket konumlarındaki içeriklerle sınırlandırır. Örneğin, Müşteriler, Siparişler, Taslak siparişler ve Şirketler sayfaları, bilgileri yalnızca personelin atandığı şirket konumlarına göre görüntüler. Ancak yöneticide yer alan diğer tüm sayfalar, şirket tarafından filtrelenmez.

Aynı satış personeli birden fazla şirket konumuna atanabilir. Her bir şirket konumu için 10 adede kadar satış personeli atanabilir.

Adımlar:

 1. Plus Kuruluşunuzda oturum açın ve uygun mağazaya gidin.
 2. Müşteriler > Şirketler'e gidin.
 3. Bir veya daha fazla satış personelini atamak istediğiniz şirkete tıklayın.
 4. Konumlar bölümünde, satış personeli atamak istediğiniz şirket konumuna tıklayın.
 5. Atanan personel bölümünde, kalem simgesine tıklayın.
 6. Şirket konumuna atamak istediğiniz personeli seçin. Bir seferde birden fazla personeli seçebilirsiniz.
 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene