Shopify Plus'ta rolleri Kuruluş Ayarları ile yönetme

Kuruluş izinleri ve mağaza izinlerinin birleşimi olan rolleri kullanarak, kuruluşunuzda personelleri daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Kuruluş Ayarları ile personel eklerken personele roller atabilirsiniz. Zaten personeliniz varsa birden fazla personel seçebilir ve tüm personellere aynı rolü atayabilirsiniz. Ayrıca mevcut rolleri çoğaltabilirsiniz.

Kuruluş Ayarları'ndaki roller için önemli hususlar

Kuruluş Ayarları'nda rol oluşturmadan ve personellere rol atamadan önce aşağıdaki hususları gözden geçirin:

 • Kuruluş Ayarları'nda oluşturulan roller yalnızca kuruluş ve mağaza düzeyindeki izinleri yönetir.
 • Roller, aşağıdaki personel türlerine atanamaz:

  • kuruluş sahipleri
  • eski personel
  • ortak çalışanlar
 • Bir rolü silersiniz bu role atanan tüm personeller, dahil edilen rol izinlerini içerir. Örneğin, rol Kullanıcılar iznini içeriyorsa söz konusu personel, siz izni açıkça kaldırıncaya kadar Kullanıcılar iznine sahip olmaya devam eder.

 • Kuruluş düzeyindeki personeller, kuruluşunuzun bir parçası olmayan mağazalarda da personel olabilir. Bu mağaza, personellerinize roller atandıktan sonra kuruluşunuza eklenirse aşağıdakilerden biri gerçekleşir:

  • Personel mağaza sahibi ise role sahip olmaya devam eder ve mağaza sahibi olarak kalır.
  • Personel mağaza sahibi değilse rol personelden kaldırılır ancak personel, bu rolde tanımlanan tüm izinlere sahip olmaya devam eder. Bir rolü kullanan personeli yönetmek için rolü personele yeniden atamanız gerekir.

Kuruluş Ayarları kullanıcıları için roller oluşturma

Bir rolün, en az bir kuruluş izni içermesi gerekir. Ancak hem kuruluş düzeyindeki izinleri hem de mağaza izinlerini bir role dahil edebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kuruluş bölümünde Kullanıcılar > Roller'e tıklayın.
 3. Rol ekle'ye tıklayın.
 4. Rol adı bölümünde rol için bir ad girin.
 5. Kuruluş izinleri bölümünde, role eklemek istediğiniz kuruluş izinlerini seçin.
 6. İsteğe bağlı: Mağazalara erişim eklemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

  1. Mağaza izinleri bölümünde, Mağaza erişimi ekle'ye tıklayın.
  2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
   • Ayrı ayrı mağazalara yönelik farklı izinler belirtmek için bir mağazayı seçin.
   • Birden fazla mağazaya yönelik aynı izinleri belirtmek için tüm gerekli mağazaları seçin.
  3. Devam'a tıklayın.
  4. Kullanıcılara rol için verilecek izinleri seçin ve ardından Bitti'ye tıklayın.
  5. Farklı izinlere sahip birden fazla mağaza eklemek istiyorsanız, tüm gerekli mağazaları ekleyene kadar mağaza erişimleri ve izinleri eklemeye devam edin.
 7. Kayıtyap ' a tıklayın.

Mevcut Kuruluş Ayarları kullanıcılarına roller atama

Kullanıcılar listesinden, tek bir personele veya aynı anda birden fazla personele rol atayabilirsiniz.

Kullanıcının hesap bilgileri sayfasından tek bir personele rol atayabilseniz de bu prosedür, doğrudan Kullanıcılar listesinden bir veya birden fazla personele rol atamayı açıklar.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kuruluş bölümünde Kullanıcılar'a tıklayın.
 3. Kullanıcılar ve izinler listesinde uygun personeli seçin.
 4. Ekranın alt kısmında gösterilen mod içinde Rolü Ata'ya tıklayın.
 5. Uygun rolü seçin ve ardından Rol ata'ya tıklayın.

Mevcut Kuruluş Ayarları kullanıcıları için rolleri çoğaltma

Roller listesinden mevcut bir rolü çoğaltabilirsiniz. Çoğalttığınız rolü bir veya daha fazla personele aynı anda atayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kuruluş bölümünde Kullanıcılar > Roller'e tıklayın.
 3. Çoğaltmak istediğiniz role tıklayın.
 4. İşlemler'e ve Çoğalt'a tıklayın.
 5. Rolün yeni adını girip Rolü çoğalt'a tıklayın.

Kuruluş Ayarları kullanıcılarındaki rolleri kaldırma

Bir rolü personelden kaldırdığınızda, personel rolde tanımlanan aynı erişim ve izinlere sahip olmaya devam eder. Rolü kullanıcıdan personel sonra, bu personele farklı erişim ve mağaza izinleri verebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kuruluş bölümünde Kullanıcılar'a tıklayın.
 3. Kullanıcılar listesinde, rolünü kaldırmak istediğiniz personelin adına tıklayın.
 4. Rol bölümünde seçeneğine ve ardından Kullanıcıdan rolü kaldır'a tıklayın.
 5. Rolü kaldır'a tıklayın.
 6. İsteğe bağlı: Personele farklı erişim ve mağaza izinleri atayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene