การจัดการบทบาทใน Shopify Plus โดยใช้การตั้งค่าองค์กร

คุณสามารถจัดการพนักงานในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยใช้บทบาท ซึ่งเป็นการรวมสิทธิ์อนุญาตขององค์กรและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานได้เมื่อคุณเพิ่มพนักงานด้วยการตั้งค่าองค์กร หากคุณมีพนักงานอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกพนักงานหลายคนและมอบหมายบทบาทเดียวกันให้แก่พนักงานทุกคนได้ นอกจากนี้ คุณยังทำซ้ำบทบาทที่มีอยู่แล้วได้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทในการตั้งค่าองค์กร

ก่อนที่คุณจะสร้างและมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานในการตั้งค่าองค์กร โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • บทบาทที่สร้างขึ้นในการตั้งค่าองค์กรจะจัดการสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กรและระดับร้านค้าเท่านั้น
 • ไม่สามารถมอบหมายบทบาทให้กับประเภทของพนักงานต่อไปนี้ได้

  • เจ้าขององค์กร
  • พนักงานดั้งเดิม
  • ผู้ร่วมงาน
 • หากคุณลบบทบาท พนักงานที่ได้รับมอบหมายบทบาทนั้นจะคงสิทธิ์อนุญาตบทบาทรวมอยู่ ตัวอย่างเช่น หากบทบาทดังกล่าวรวมสิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้ พนักงานจะยังคงมีสิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้อยู่จนกว่าคุณจะลบสิทธิ์อนุญาตดังกล่าวออกจากผู้ใช้อย่างชัดเจน

 • พนักงานระดับองค์กรสามารถเป็นพนักงานในร้านค้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณได้ หากได้เพิ่มร้านค้าดังกล่าวไปยังองค์กรของคุณหลังจากมอบหมายบทบาทให้แก่พนักงานของคุณแล้ว เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  • หากพนักงานเป็นเจ้าของร้านค้า พนักงานคนนั้นจะเก็บบทบาทนั้นไว้ และจะยังคงเป็นเจ้าของร้านค้าเช่นเดิม
  • หากพนักงานไม่ใช่เจ้าของร้านค้า บทบาทจะถูกลบออกจากพนักงาน แต่จะยังได้รับสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่กําหนดไว้ในบทบาทนั้น หากต้องการจัดการพนักงานที่มีบทบาท คุณต้องมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานอีกครั้ง

สร้างบทบาทให้กับผู้ใช้การตั้งค่าองค์กร

บทบาทต้องมีสิทธิ์อนุญาตขององค์กรอย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กรและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าในบทบาทได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้” > “บทบาท
 3. คลิก “เพิ่มบทบาท
 4. ในส่วนชื่อบทบาท ให้ป้อนชื่อบทบาท
 5. ในส่วนสิทธิ์อนุญาตขององค์กร ให้เลือกสิทธิ์อนุญาตขององค์กรที่คุณต้องการเพิ่มไปยังบทบาท
 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในส่วนสิทธิ์อนุญาตของร้านค้า ให้คลิก “เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า
  2. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • หากต้องการระบุสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกันสำหรับร้านค้าแต่ละแห่ง ให้เลือกร้านค้าหนึ่งแห่ง
   • หากต้องการระบุสิทธิ์อนุญาตแบบเดียวกันสำหรับร้านค้าหลายแห่ง ให้เลือกร้านค้าที่ต้องการทั้งหมด
  3. คลิก ดำเนินการต่อ
  4. เลือกสิทธิ์อนุญาตเพื่อมอบให้กับผู้ใช้ที่มีบทบาท จากนั้นคลิก “เสร็จสิ้น
  5. หากคุณต้องการเพิ่มร้านค้าหลายแห่งที่มีสิทธิ์อนุญาตแตกต่างกัน ให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิ์อนุญาตและสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าต่อไปจนกว่าคุณจะเพิ่มร้านค้าที่ต้องการทั้งหมดจนครบ
 7. คลิกที่ “บันทึก

การมอบหมายบทบาทให้แก่ผู้ใช้การตั้งค่าองค์กรที่มีอยู่

จากรายการผู้ใช้ คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานหนึ่งหรือหลายคนในเวลาเดียวกันได้

แม้ว่าคุณจะสามารถมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานแต่ละรายจากหน้าข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ได้ แต่ขั้นตอนนี้จะอธิบายถึงการมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานหนึ่งรายหรือหลายรายจากรายชื่อผู้ใช้โดยตรง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 3. ในรายการผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต ให้เลือกพนักงานที่เหมาะสม
 4. ในโมดอลที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก “มอบหมายบทบาท
 5. เลือกบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคลิก มอบหมายบทบาท

การทำซ้ำบทบาทสำหรับผู้ใช้การตั้งค่าองค์กรที่มีอยู่

คุณสามารถทำซ้ำบทบาทที่มีอยู่แล้วจากรายการบทบาทได้ หลังจากที่คุณทำซ้ำบทบาทแล้ว คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้กับพนักงานหนึ่งรายหรือหลายรายในเวลาเดียวกันได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้” > “บทบาท
 3. คลิกบทบาทที่คุณต้องการคัดลอก
 4. คลิก ดำเนินการ จากนั้นคลิก ทำซ้ำ
 5. ป้อนชื่อใหม่ของบทบาท จากนั้นคลิก ทำสำเนาบทบาท

ลบบทบาทออกจากผู้ใช้การตั้งค่าองค์กร

เมื่อคุณลบบทบาทออกจากพนักงานแล้ว พนักงานดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าและสิทธิ์เข้าถึงที่กำหนดไว้ในบาทบาทอยู่เหมือนเดิม หลังจากที่คุณลบบทบาทออกจากพนักงานแล้ว คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าและสิทธิ์เข้าถึงอื่นให้แก่พนักงานดังกล่าวได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 3. ในรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่ชื่อของพนักงานที่มีบทบาทที่คุณต้องการลบออก
 4. ในส่วนบทบาท ให้คลิก “...” จากนั้นคลิก “ลบบทบาทออกจากผู้ใช้
 5. คลิก ลบบทบาท
 6. ตัวเลือกเสริม: กำหนดสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าและสิทธิ์เข้าถึงอื่นให้แก่พนักงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี