การเพิ่มผู้ใช้ใน Shopify Plus โดยใช้การตั้งค่าองค์กร

เพิ่มพนักงานไปยังองค์กรของคุณโดยส่งคำเชิญให้พวกเขา

การมอบสิทธิ์อนุญาตองค์กรและร้านค้าให้พนักงาน

เมื่อคุณเพิ่มพนักงานไปยังองค์กรของคุณ คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กรและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้าได้สิทธิ์อนุญาตที่คุณสามารถมอบให้ได้นั้นขึ้นกับสิทธิ์อนุญาตและสิทธิ์การเข้าถึงของคุณเอง

คุณมีตัวเลือกในการจัดการสิทธิ์เข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าสำหรับพนักงานโดยการมอบหมายบทบาทให้แก่พนักงาน หากต้องการใช้งานบทบาท ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้สร้างบทบาทที่ต้องการแล้วก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้

หากคุณให้พนักงานเข้าถึงร้านค้าโดยใช้การตั้งค่าองค์กร ระบบจะเพิ่มพนักงานไปยังร้านค้านั้น อย่างไรก็ตาม พนักงานเหล่านี้จะแสดงสถานะรอการอนุมัติและไม่สามารถเข้าถึง Shopify admin ของร้านค้าได้จนกว่าพวกเขาจะตอบรับคําเชิญเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาสำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เราแนะนำให้ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นที่ต้องมีไว้ในบัญชีผู้ใช้ของพนักงานใหม่ ในกรณีนี้ พนักงานจะได้รับแจ้งให้ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเมื่อเข้าสู่ระบบ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้เมื่อคุณเพิ่มพนักงาน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้เพื่อให้พนักงานเดิมไม่จำเป็นต้องใช้ การเปลี่ยนการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นจาก not required ไปเป็น required จะนำพนักงานออกจากระบบ Shopify ก่อนจะเปลี่ยนข้อกำหนดการยืนยันตัวตนของพนักงาน ให้ตรวจสอบยืนยันว่าพนักงานไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

หลังจากที่คุณลบข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับพนักงานที่มีอยู่แล้วออก ระบบจะไม่อัปเดตการตั้งค่าการยืนยันตัวตนของพนักงานดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ พนักงานจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตน ระบบจะยังคงแจ้งให้พนักงานดำเนินการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับร้านค้าทุกร้านที่ตนเป็นพนักงานอยู่ให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าร้านค้าดังกล่าวจะอยู่ในองค์กรของคุณหรือไม่ก็ตาม จนกว่าพนักงานจะปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นในการตั้งค่าความปลอดภัยของตน

มอบสิทธิ์อนุญาตการตั้งค่าองค์กรแก่พนักงาน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้
 3. คลิกที่ “เพิ่มผู้ใช้
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของพนักงานที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. ในส่วนเลือกประเภทการเข้าถึง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตโดยใช้บทบาท ให้คลิก “มอบหมายบทบาท” จากนั้นเลือกบทบาท
  • หากต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตโดยไม่ใช้บทบาท ให้เลือก “เลือกสิทธิ์อนุญาตแบบกำหนดเอง” จากนั้นเพิ่มสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กรและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า
 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้เลือก “ไม่บังคับให้ทำการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น” เพื่อเปลี่ยนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเป็นไม่บังคับ

 7. คลิกส่งคำเชิญ

พนักงานใหม่ของคุณจะปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ที่มีสถานะรอดำเนินการ โดยสถานะดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นใช้งานอยู่ หลังจากที่ผู้ใช้ตอบรับคำเชิญของคุณ

ผู้ร่วมงาน

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อมอบสิทธิ์ให้ Shopify Partner เข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้โดยตรงผ่าน Partner Dashboard ของตนเองหรือโดยใช้แอป Shopify สิทธิ์อนุญาตของผู้ร่วมงานจะทำให้พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงร้านค้าได้เฉพาะในส่วนที่คุณต้องการให้อีกฝ่ายเข้าถึง

ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่จะต้องป้อนรหัสคำขอของผู้ร่วมงาน 4 หลักเพื่อส่งคำขอเพื่อเข้าถึงร้านค้าของคุณตามค่าเริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย

ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ร่วมงาน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสคำขอของผู้ร่วมงานได้ทุกเมื่อด้วยการสร้างรหัสใหม่ หลังจากที่สร้างรหัสคำขอของผู้ร่วมงานใหม่แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้งานรหัสเก่าใดๆ ได้อีกต่อไป

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้ > ความปลอดภัย
 2. ในส่วนผู้ร่วมงาน ให้คลิก “สร้างรหัสใหม่
 3. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่รหัส 4 หลักเพื่อคัดลอกรหัสไปยังคลิปบอร์ด
 4. แจ้งรหัส 4 หลักให้ผู้ร่วมงานของคุณทราบ

อนุญาตให้ทุกคนส่งคำขอของผู้ร่วมงานได้

หากคุณต้องการอนุญาตให้ทุกคนขอสิทธิ์เข้าถึงผู้ดูแลระบบ คุณก็ปิดใช้งานรหัสคำขอของผู้ร่วมงาน 4 หลักได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้ > ความปลอดภัย
 2. ในส่วนผู้ร่วมงาน ให้คลิกไอคอนถังขยะ

คําเชิญที่หมดอายุ

หากคําเชิญไม่ได้รับการยอมรับ อาจเป็นไปได้ว่าคําเชิญนั้นจะหมดอายุ หากลิงก์ในอีเมลคำเชิญของคุณใช้งานไม่ได้อีกต่อไป คุณจะต้องมีคำเชิญใหม่ ติดต่อผู้ดูแลที่ส่งคําเชิญให้คุณเพื่อขอให้พวกเขาส่งคําเชิญใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี