คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงาน

คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตพนักงานได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

สิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานจะทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของ Shopify admin และเปิดใช้เพื่อทำงานบางอย่างได้

เจ้าของร้านค้าสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบให้แก่พนักงาน หรือเลือกสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นสำหรับความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบสิทธิ์อนุญาตเฉพาะอย่างเพื่อให้ตรงกับความรับผิดชอบของพนักงาน ให้อ่านตัวอย่างสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

สิทธิ์การเข้าถึงของเจ้าของร้านค้า

ร้านค้า Shopify สามารถมีเจ้าของร้านค้าได้เพียงรายเดียวเท่านั้นและมักจะเป็นผู้ที่เปิดร้านค้าเท่านั้น คุณสามารถ ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าได้

แม้ว่าคุณจะสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบ ให้กับพนักงานได้ แต่ก็มีงานบางอย่างในส่วน Shopify admin ที่ดำเนินการได้โดยเจ้าของร้านค้าเท่านั้น

เจ้าของร้านค้าคือเจ้าของอีเมลและข้อมูลการติดต่อที่ใช้ในการลงทะเบียน Shopify เมื่อแรกเริ่ม เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

การสื่อสารผ่านอีเมลจาก Shopify ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับเจ้าของร้านค้า

สิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบ

เมื่อคุณมอบสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบให้แก่พนักงานพวกเขาสามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณได้โดยมีข้อยกเว้นในการใช้งานฟังก์ชันเหล่านั้นที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงของเจ้าของร้านค้า

สิทธิ์อนุญาตแบบเต็มจะมีสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าของคุณ:

ทั่วไป

สิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานทั่วไป
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
หน้าหลัก อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหน้าแรก ซึ่งรวมถึงข้อมูลการขายและการวิเคราะห์ข้อมูล
คำสั่งซื้อ อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหน้าคำสั่งซื้อ และสร้าง ดู อัปเดตและลบคำสั่งซื้อ และการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อได้ โดยพนักงานที่ไม่ใช่ Shopify Plus สามารถส่งออกคำสั่งซื้อเป็นไฟล์ CSV ได้จากหน้าคำสั่งซื้อ แต่พนักงาน Shopify Plus จะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตการส่งออกคำสั่งซื้อ
แก้ไขคำสั่งซื้อ เปิดใช้งานพนักงานในการสร้าง ดู อัปเดต และลบคำสั่งซื้อ และการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ และตอบกลับลูกค้าใน Shopify Ping
ร่างคำสั่งซื้อ อนุญาตให้พนักงานสร้าง เปลี่ยนแปลง และลบคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นแบบกำหนดเอง พนักงานที่ไม่ใช่ Shopify Plus สามารถส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเป็นไฟล์ CSV จากหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ แต่พนักงาน Shopify Plus จะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินก่อน
ส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

พร้อมใช้งานสำหรับ Shopify Plus

อนุญาตให้พนักงานส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเป็นไฟล์ CSV

สินค้า อนุญาตให้พนักงานดู สร้าง และเปลี่ยนสินค้าและคอลเลกชัน นอกจากนี้ยังอนุญาตให้พนักงานสามารถนำเข้าสินค้า รวมถึงดูและจัดการสินค้าคงคลังได้ พนักงานที่ไม่ใช่ Shopify Plus สามารถส่งออกรายการสินค้าเป็นไฟล์ CSV ได้ แต่พนักงาน Shopify Plus จะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตส่งออกรายการสินค้าก่อน
ส่งออกรายการสินค้าและสินค้าคงคลัง

พร้อมใช้งานสำหรับ Shopify Plus

อนุญาตให้พนักงานในการส่งออกรายการสินค้าและสินค้าคงคลังเป็นไฟล์ CSV

บัตรของขวัญ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสร้าง ดู และออกบัตรของขวัญ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV ได้อีกด้วย ทั้งนี้พนักงานผู้มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญก็จะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาต ลูกค้า ด้วยเช่นกัน
ลูกค้า อนุญาตให้พนักงานดู สร้าง แก้ไข และลบบันทึกลูกค้า รวมถึงตอบข้อความลูกค้าใน Shopify Ping พนักงานที่ไม่ใช่ Shopify Plus สามารถส่งออกบันทึกของลูกค้าเป็นไฟล์ CSV ได้ แต่พนักงาน Shopify Plus จะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตส่งออกรายการลูกค้าก่อน
ส่งออกรายการลูกค้า

พร้อมใช้งานสำหรับ Shopify Plus

อนุญาตให้พนักงานส่งออกบันทึกลูกค้าเป็นไฟล์ CSV

รายงาน

อนุญาตให้พนักงานดูรายงาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการขายและการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้สิทธิ์อนุญาตนี้ยังทำให้พนักงานสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้

พนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานทั้งหมด คุณไม่สามารถระบุว่ารายงานใดที่พนักงานสามารถหรือไม่สามารถดูได้

แดชบอร์ด อนุญาตให้พนักงานดูแดชบอร์ดภาพรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลการขายและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับช่องทางการขายทั้งหมด สิทธิ์อนุญาตนี้ยังทำให้พนักงานสามารถดูหน้า Live View ได้
การตลาด อนุญาตให้พนักงานดู สร้าง และกำหนดแคมเปญการตลาดให้เป็นอัตโนมัติ
ส่วนลด อนุญาตให้พนักงานดูและสร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ รวมถึงส่งออกบันทึกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV
แอป

ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Shopify Plus

สำหรับพนักงาน Shopify Plus ให้ใช้สิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงแอปและช่องทาง

อนุญาตให้พนักงานใช้และลบแอปและช่องทางการขายทั้งหมดที่ติดตั้งไว้สำหรับร้านค้า พนักงานสามารถติดตั้งแอปได้ทุกเมื่อหากสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าตรงกับสิทธิ์อนุญาตที่แอปจำเป็นต้องใช้ ตัวอย่างเช่น หากแอปต้องการสิทธิ์เข้าถึงคำสั่งซื้อ พนักงานรายนั้นจะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาต คำสั่งซื้อ เพื่อติดตั้งแอป

เฉพาะเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถอนุมัติค่าบริการแอปได้

การตั้งค่า

อนุญาตให้พนักงานดูตัวเลือกทั้งหมดในหน้าการตั้งค่า พนักงานที่ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตการตั้งค่าจะเห็นเฉพาะบัญชีผู้ใช้หรือแผนและสิทธิ์อนุญาต นอกจากนี้ยังอนุญาตให้พนักงานสร้าง Webhook เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่พนักงานมีสิทธิ์อนุญาตในการดูได้

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินหรือทำการแก้ไขการสมัครใช้งานร้านค้า รวมถึงข้อมูลทางธนาคาร

ร้านค้าออนไลน์

สิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานร้านค้าออนไลน์
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ธีม อนุญาตให้พนักงานเปลี่ยนแปลงและเผยแพร่ธีมที่ร้านค้าใช้
โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ อนุญาตให้พนักงานสร้าง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ และลบบล็อกโพสต์และหน้าเว็บ เช่น หน้าข้อมูลติดต่อ
การนำทาง อนุญาตให้พนักงานสร้าง เปลี่ยนแปลง และลบปุ่มนำทาง
โดเมน อนุญาตให้พนักงานซื้อและจัดการชื่อโดเมน

ตำแหน่งที่ตั้ง

สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของพนักงานตามตำแหน่งที่ตั้ง
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการตำแหน่งที่ตั้ง อนุญาตให้พนักงานสร้าง เปลี่ยนแปลง และลบตำแหน่งที่ตั้งที่มีการเก็บสต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลัง

สิทธิ์เข้าถึงของแอปและช่องทาง

พร้อมใช้งานสำหรับ Shopify Plus

ในร้านค้า Shopify Plus คุณสามารถควบคุมแอปและช่องทางการขายแต่ละรายการที่พนักงานของคุณเข้าถึงได้

สิทธิ์อนุญาตเข้าถึงแอปและช่องทางจะส่งผลเฉพาะกับการเข้าถึงแอปต่างๆ ภายใน Shopify admin ของคุณเท่านั้น โดยไม่ส่งผลกับ Shopify POS

การเข้าถึงแอปและช่องทางต่างๆ ของพนักงาน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
มอบสิทธิ์เข้าถึงแอปและช่องทางทั้งหมดให้ staff_member_name

อนุญาตให้พนักงานใช้งานและลบแอปและช่องทางการขายที่ติดตั้งไว้สำหรับร้านค้า พนักงานจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแอปที่ติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติ พนักงานสามารถติดตั้งแอปได้ทุกเมื่อหากสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าตรงกับสิทธิ์อนุญาตที่แอปจำเป็นต้องใช้ ตัวอย่างเช่น หากแอปต้องการสิทธิ์เข้าถึงคำสั่งซื้อ พนักงานรายนั้นจะต้องได้รับสิทธิ์อนุญาต คำสั่งซื้อ เพื่อติดตั้งแอป

เฉพาะเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถอนุมัติค่าบริการแอปได้

เลือกแอปและช่องทางที่ staff_member_name สามารถเข้าถึงได้

อนุญาตให้พนักงานสามารถใช้เฉพาะแอปและช่องทางการขายที่พนักงานมีสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น เมื่อมีการติดตั้งแอปใหม่ พนักงานจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับสิทธิ์อนุญาตให้เข้าถึงแอปดังกล่าว พนักงานไม่สามารถติดตั้งหรือลบแอปหรือช่องทางการขายได้ พนักงานจะเห็นเฉพาะแอปที่ตนได้รับสิทธิ์อนุญาต

พนักงานสามารถดูช่องทางการขายทั้งหมดได้ แต่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เฉพาะช่องทางการขายที่ตนมีสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น

สิทธิ์อนุญาตการขายหน้าร้าน

คุณสามารถควบคุมการให้สิทธิ์อนุญาตการขายหน้าร้านที่มอบให้กับแต่ละบทบาทของ POS ได้

การเข้าถึงแอปและช่องทางต่างๆ ของพนักงาน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ให้ใช้สิทธิ์อนุญาตระบบขายหน้าร้านทั้งหมดสำหรับบทบาทนี้

อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรมระบบขายหน้าร้านทั้งหมดใน Shopify POS และช่องทางระบบขายหน้าร้าน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสิทธิ์อนุญาต ให้ดูที่ส่วนสิทธิ์อนุญาต POS

เลือกสิทธิ์อนุญาตระบบขายหน้าร้านสำหรับบทบาทนี้

อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรมระบบขายหน้าร้านที่เลือกใน Shopify POS และช่องทางระบบขายหน้าร้าน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตแต่ละรายการให้ดูที่ส่วนสิทธิ์อนุญาต POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี