เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

สิทธิ์อนุญาตจะเป็นสิ่งที่กำหนดระดับการเข้าถึงที่พนักงานของคุณมีสำหรับเข้าถึงร้านค้าของคุณ

พนักงานของคุณอาจต้องการสิทธิ์อนุญาตเฉพาะอย่างตามแต่บทบาทของพวกเขา เช่น สิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS โปรดพิจารณาถึงสิทธิ์อนุญาตที่คุณจะมอบให้พนักงานและผู้ร่วมงานอย่างระมัดระวัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างหรืออัปเดตพนักงานได้ที่การจัดการพนักงาน

สิทธิ์อนุญาตของเจ้าของร้าน

ร้านค้า Shopify สามารถมีเจ้าของร้านค้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ที่เปิดร้านค้า คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าของร้านค้าได้โดยคลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตใน Shopify admin โดยระบบจะส่งอีเมลจาก Shopify ไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของร้านค้า

การดำเนินการบางส่วนที่มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้:

คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าได้หากต้องการ

คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

โดยทั่วไปแล้ว สิทธิ์อนุญาตจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงหน้าใน Shopify admin ที่ใช้ชื่อเดียวกันได้ ในบางกรณี คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตหลายรายการเพื่อทำงานเฉพาะส่วนของผู้ดูแล

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานทั่วไป

 • หน้าแรก: ดูหน้าแรกซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า
 • คำสั่งซื้อ: ดู สร้าง อัปเดต ลบ ยกเลิก และส่งออกคำสั่งซื้อ รวมถึงรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ - แก้ไขคำสั่งซื้อ: สิทธิ์อนุญาตของคำสั่งซื้อ และความสามารถในการแก้ไขสินค้าและส่วนลดในคำสั่งซื้อ

 • ร่างคำสั่งซื้อ: สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

 • สินค้า: ดู, สร้าง, นําเข้า และเปลี่ยนแปลงสินค้า คอลเลกชัน และสินค้าคงคลัง

 • บัตรของขวัญ: ดู, สร้าง, ออก และส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV หากพนักงานของคุณจำเป็นต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตในลูกค้าแก่พวกเขาด้วย

 • ลูกค้า: ดู สร้าง แก้ไข ลบลูกค้า และตอบกลับข้อความของลูกค้าใน Shopify Inbox

 • รายงาน: ดูและสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า คุณไม่สามารถระบุรายงานที่พนักงานสามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

 • แดชบอร์ด: ดูหน้าภาพรวมและ Live View ซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าและช่องทางการขาย

 • การตลาด: ดู สร้าง และออกแบบแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ หากคุณทำการตลาดโดยใช้แอปหรือช่องทางการขาย เช่น ใช้ Shopify Email คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงแอปและช่องทางที่เหมาะสมด้วย

 • ส่วนลด: ดู สร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ และส่งออกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV

สิทธิ์อนุญาตของร้านค้าออนไลน์

 • ธีม: ดู เปลี่ยน และเผยแพร่ธีม
 • บล็อกโพสต์และหน้า: ดู, สร้าง, เปลี่ยนแปลง, เผยแพร่ และลบบล็อกโพสต์และหน้า
 • การนําทาง: ดู, สร้าง, เปลี่ยนแปลง และลบการนําทาง
 • โดเมน: ดู ซื้อ และจัดการโดเมน

สิทธิ์อนุญาตในการบริหารจัดการ

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานหรือข้อมูลธนาคารของร้านค้าได้ พนักงานจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับจัดการการตั้งค่า เพื่อจัดการงานส่วนใหญ่ให้เสร็จสิ้น

 • จัดการการตั้งค่า: เข้าถึงและจัดการการตั้งค่าและสร้าง Webhook
 • จัดการตำแหน่งที่ตั้ง: สร้าง เปลี่ยน และลบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้สต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลัง
 • แก้ไขสิทธิ์อนุญาต: ดูและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงานและผู้ร่วมงาน ยกเว้นในบางกรณี โปรดดูเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

  • เพิ่มและลบพนักงานออก: เพิ่ม อัปเดต หรือลบพนักงานออก
 • ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับผ่าน Shopify Payments: ดูการตั้งค่า Shopify Payments ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ และธุรกรรม

 • ดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน: ดู ดาวน์โหลด หรือส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน และรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน ผู้ร่วมงานงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้จะไม่ได้รับอีเมลเรียกเก็บเงิน

 • ดูแอปส่วนตัว: ดูแอปส่วนตัวที่ได้รับการติดตั้งไว้ในร้านค้าของคุณ

  • แก้ไขรายละเอียดและสิทธิ์อนุญาตของแอปส่วนตัว: ให้สิทธิ์อนุญาตแอปส่วนตัวในการอ่าน เขียน และเปลี่ยนแปลงร้านค้าของคุณ

สิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงแอปและช่องทาง

พนักงานสามารถดูและเข้าถึงแอปและช่องทางการขายที่คุณระบุได้

 • หากคุณทำเครื่องหมายในช่องจัดการและติดตั้งแอปและช่องทาง พนักงานจะสามารถจัดการแอปและช่องทางได้หากมีสิทธิ์อนุญาตตรงกับที่แอปหรือช่องทางนั้นกำหนด พนักงานจะสามารถเพิ่ม เข้าถึง หรือลบแอปและช่องทางได้ หากในอนาคตมีการติดตั้งแอปหรือช่องทางใหม่ พนักงานก็จะสามารถเข้าถึงหรือลบแอปหรือช่องทางเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว

 • หากคุณทำเครื่องหมายในช่องอนุมัติค่าใช้จ่ายของแอป พนักงานจะสามารถติดตั้งแอปที่มีค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าบริการแบบเรียกเก็บครั้งเดียวหรือค่าสมัครใช้งานแบบต่อเนื่อง สำหรับแอปที่เปลี่ยนจากช่วงทดลองใช้งานฟรีเป็นการสมัครใช้งานแบบชําระเงินหลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองนั้น หากคุณต้องการให้พนักงานติดตั้งแอปเหล่านี้ได้ ก็ต้องเปิดสิทธิ์อนุญาตนี้ด้วย

 • หากคุณทำเครื่องหมายที่แอปและช่องทางการขายใดก็ตาม พนักงานจะทำได้เพียงเข้าถึงแอปและช่องทางการขายเหล่านั้นและจะไม่สามารถติดตั้งหรือลบแอปได้ หากมีการติดตั้งแอปใหม่ในอนาคต คุณต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตนี้เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้

เกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต

เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้เสมอ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตจะสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นได้ แต่จะแก้ไขได้เฉพาะสิทธิ์อนุญาตที่พวกเขามีอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและจัดการการตั้งค่าจะไม่สามารถเพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตในธีมให้พนักงานคนอื่นได้เนื่องจากพวกเขาไม่มีสิทธิ์อนุญาตในธีม

หากพนักงานของคุณมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไข คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้พนักงานคนอื่นได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะให้สิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขแก่พนักงานคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์อนุญาตเดียวกันกับพนักงานที่คุณต้องการแก้ไขเป็นอย่างน้อย

ข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ Shopify POS

หากต้องการเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยใช้ Shopify ID หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้ของพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาต 13 รายการต่อไปนี้:

 • หน้าหลัก
 • คำสั่งซื้อ
 • แก้ไขคำสั่งซื้อ
 • ร่างคำสั่งซื้อ
 • สินค้า
 • บัตรของขวัญ
 • ลูกค้า
 • รายงาน
 • การตลาด
 • ส่วนลด
 • สิทธิ์เข้าถึงของแอปและช่องทาง
 • จัดการการตั้งค่า
 • จัดการตำแหน่งที่ตั้ง

นอกจากนี้คุณยังต้องเลือกมอบสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale ให้กับพนักงาน ในส่วน Point of Sale เพื่อให้พนักงานเข้าถึง Shopify POS ได้

หากคุณเลือกสิทธิ์อนุญาตนี้ พนักงานของคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบ Shopify admin ของคุณและเข้าสู่ระบบ POS โดยไม่มี PIN ได้ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลแบบจํากัดและพนักงานเฉพาะของแอป POS จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยที่เจ้าของร้านค้าหรือบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบก่อนได้

เจ้าของร้านค้าและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถดูพินพนักงานของ Shopify POS และเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างและกําหนดบทบาทให้พนักงาน Shopify POS ของคุณได้อีกด้วย โปรดดูการจัดการพนักงาน Point of Sale เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการเพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป Shopify POS ให้ดูที่การเพิ่มพนักงาน Point of Sale

สิทธิ์อนุญาตของ Shopify Inbox

เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Inbox ได้ และมีเพียงพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถจัดการความพร้อมในการแชทได้ พนักงานค้าปลีกจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify Inbox

พนักงานจะต้องได้รับการเพิ่มเป็นพนักงานในร้านค้าของคุณหากต้องการใช้การสนทนากับทีม พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Inbox:

 • สินค้า: แชร์สินค้า
 • ลูกค้า: จัดการความพร้อมในการแชท, ตอบกลับลูกค้าและจัดการการตอบกลับที่บันทึกไว้, แชร์สินค้า รหัสส่วนลด หรือดูรหัสส่วนลดที่แชร์โดยพนักงานคนอื่น หรือสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างโดยพนักงานคนอื่น
 • ส่วนลด แชร์รหัสส่วนลดหรือเข้าถึงรหัสส่วนลดที่พนักงานคนอื่นแชร์
 • แอปและช่องทางการเข้าถึง: จัดการแอปแชทที่เชื่อมต่อกับ Shopify Inbox

ตัวอย่างสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

ประเภทของสิทธิ์อนุญาตที่คุณให้นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของพนักงานของคุณ คุณสามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อช่วยคุณในการเลือกสิทธิ์อนุญาตได้

คุณอาจให้สิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้กับพนักงานที่อัปเดตร้านค้าออนไลน์ของคุณ:

 • สินค้า
 • การตั้งค่า
 • ธีม
 • บล็อกโพสต์และหน้า
 • การนำทาง

เพื่อให้พนักงานสร้างและแก้ไขบล็อกโพสต์ได้ คุณอาจให้สิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้แก่พวกเขา:

 • หน้าหลัก
 • รายงาน
 • แอป
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ

สำหรับพนักงานขาย คุณอาจให้สิทธิ์อนุญาตเช่นรายการต่อไปนี้แก่พวกเขา:

 • คำสั่งซื้อ
 • บัตรของขวัญ
 • ลูกค้า
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ

สำหรับนักบัญชี ให้พิจารณาถึงการให้สิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดแก่พวกเขาเพื่อให้นักบัญชีของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ (รวมถึงคำสั่งซื้อ รายงาน และสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Payments)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี