เกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

สิทธิ์อนุญาตจะเป็นสิ่งที่กำหนดระดับการเข้าถึงที่พนักงานของคุณมีสำหรับเข้าถึงร้านค้าของคุณ

พนักงานของคุณอาจต้องการสิทธิ์อนุญาตเฉพาะอย่างตามแต่บทบาทของพวกเขา เช่น สิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS โปรดพิจารณาถึงสิทธิ์อนุญาตที่คุณจะมอบให้พนักงานและผู้ร่วมงานอย่างระมัดระวัง

โปรดดูที่การจัดการพนักงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างหรืออัปเดตพนักงาน

สิทธิ์อนุญาตของเจ้าของร้าน

ร้านค้า Shopify สามารถมีเจ้าของร้านค้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ที่เปิดร้านค้า คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าของร้านค้าได้โดยคลิกที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตใน Shopify admin ของคุณ โดยอีเมลจาก Shopify จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของร้านค้า

การดำเนินการบางส่วนที่มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้:

คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าได้หากต้องการ

คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

โดยทั่วไปแล้ว สิทธิ์อนุญาตจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงหน้าใน Shopify admin ที่ใช้ชื่อเดียวกันได้ ในบางกรณี คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตหลายรายการเพื่อทำงานเฉพาะส่วนของผู้ดูแล

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานทั่วไป

 • หน้าแรก: ดูหน้าแรกซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า
 • คำสั่งซื้อ: ดู สร้าง อัปเดต ลบ ยกเลิก และส่งออกคำสั่งซื้อ รวมถึงรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ - แก้ไขคำสั่งซื้อ: สิทธิ์อนุญาตของคำสั่งซื้อ และความสามารถในการแก้ไขสินค้าและส่วนลดในคำสั่งซื้อ

 • ร่างคำสั่งซื้อ: สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

 • สินค้า: ดู, สร้าง, นําเข้า และเปลี่ยนแปลงสินค้า คอลเลกชัน และสินค้าคงคลัง

 • บัตรของขวัญ: ดู, สร้าง, ออก และส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV หากพนักงานของคุณจำเป็นต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตในลูกค้าแก่พวกเขาด้วย

 • ลูกค้า: ดู สร้าง แก้ไข ลบลูกค้า และตอบกลับข้อความของลูกค้าใน Shopify Ping

 • รายงาน: ดูและสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า คุณไม่สามารถระบุรายงานที่พนักงานสามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

 • แดชบอร์ด: ดูหน้าภาพรวมและ Live View ซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าและช่องทางการขาย

 • การตลาด: ดู สร้าง และตั้งค่าแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ หากคุณทำการตลาดโดยใช้แอปหรือช่องทาง (เช่น Shopify Email) คุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตของแอปและช่องทางดังกล่าวด้วย

 • ส่วนลด: ดู สร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ และส่งออกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV

 • แอปและช่องทาง: ดู ใช้งาน และลบแอปและช่องทางการขายทั้งหมด มีเพียงเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถอนุมัติแอปที่ต้องชำระเงินและค่าบริการแอปได้ แต่พนักงานก็สามารถติดตั้งแอปฟรีได้เช่นกันหากสิทธิ์อนุญาตของพวกเขาตรงกับสิทธิ์อนุญาตที่แอปต้องการ หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Plus พนักงานจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึงแอปและช่องทางแทน

สิทธิ์อนุญาตของร้านค้าออนไลน์

 • ธีม: ดู เปลี่ยน และเผยแพร่ธีม
 • บล็อกโพสต์และหน้า: ดู, สร้าง, เปลี่ยนแปลง, เผยแพร่ และลบบล็อกโพสต์และหน้า
 • การนําทาง: ดู, สร้าง, เปลี่ยนแปลง และลบการนําทาง
 • โดเมน: ดู ซื้อ และจัดการโดเมน

สิทธิ์อนุญาตในการบริหารจัดการ

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานหรือข้อมูลธนาคารของร้านค้าได้ พนักงานจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับจัดการการตั้งค่า เพื่อจัดการงานส่วนใหญ่ให้เสร็จสิ้น

 • จัดการการตั้งค่า: เข้าถึงและจัดการการตั้งค่าและสร้าง Webhook
 • จัดการตำแหน่งที่ตั้ง: สร้าง เปลี่ยน และลบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้สต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลัง
 • แก้ไขสิทธิ์อนุญาต: ดูและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงานและผู้ร่วมงาน ยกเว้นในบางกรณี โปรดดูเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม - เพิ่มและลบพนักงาน: เพิ่ม อัปเดต หรือลบพนักงานออก

 • ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับผ่าน Shopify Payments: ดูการตั้งค่า Shopify Payments ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ และธุรกรรม

 • ดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน: ดู ดาวน์โหลด หรือส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน และรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน ผู้ร่วมงานงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้จะไม่ได้รับอีเมลเรียกเก็บเงิน

 • ดูแอปส่วนตัว: ดูแอปส่วนตัวที่ได้รับการติดตั้งไว้ในร้านค้าของคุณ - แก้ไขรายละเอียดและสิทธิ์อนุญาตของแอปส่วนตัว: ให้สิทธิ์อนุญาตแอปส่วนตัวในการอ่าน เขียน และเปลี่ยนแปลงร้านค้าของคุณ

เกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต

เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้เสมอ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตจะสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นได้ แต่จะแก้ไขได้เฉพาะสิทธิ์อนุญาตที่พวกเขามีอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและจัดการการตั้งค่าจะไม่สามารถเพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตในธีมให้พนักงานคนอื่นได้เนื่องจากพวกเขาไม่มีสิทธิ์อนุญาตในธีม

หากพนักงานของคุณมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไข คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้พนักงานคนอื่นได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขแก่พนักงานคนอื่นได้หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตเดียวกันกับพนักงานที่คุณต้องการแก้ไขเป็นอย่างน้อย

ข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ Shopify POS

หากต้องการเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยใช้ Shopify ID หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ บัญชีผู้ใช้ของพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาต 13 รายการต่อไปนี้:

 • หน้าหลัก
 • คำสั่งซื้อ
 • แก้ไขคำสั่งซื้อ
 • ร่างคำสั่งซื้อ
 • สินค้า
 • บัตรของขวัญ
 • ลูกค้า
 • รายงาน
 • การตลาด
 • ส่วนลด
 • แอปและช่องทาง หรือ การเข้าถึงแอปและช่องทางทั้งหมด หากร้านค้าของคุณอยู่บน Shopify Plus
 • จัดการการตั้งค่า
 • จัดการตำแหน่งที่ตั้ง

นอกจากนี้คุณยังต้องเลือกมอบสิทธิ์การเข้าถึง Point of Sale ให้กับพนักงาน ในส่วน Point of Sale เพื่อให้พนักงานเข้าถึง Shopify POS ได้

หากคุณเลือกสิทธิ์อนุญาตนี้ พนักงานของคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบ Shopify admin ของคุณและเข้าสู่ระบบ POS โดยไม่มี PIN ได้ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลแบบจํากัดและพนักงานเฉพาะของแอป POS จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยที่เจ้าของร้านค้าหรือบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบก่อนได้

เจ้าของร้านค้าและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถดูพินพนักงานของ Shopify POS และเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างและกําหนดบทบาทให้พนักงาน Shopify POS ของคุณได้อีกด้วย โปรดดูการจัดการพนักงาน Point of Sale เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการเพิ่มพนักงานเฉพาะของแอป Shopify POS ให้ดูที่การเพิ่มพนักงาน Point of Sale

สิทธิ์อนุญาตของ Shopify Plus

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Plus คุณจะมีระดับความสามารถเพิ่มเติมในการควบคุมแอปและช่องทางที่พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถเลือกให้สิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึงแอปและช่องทางทั้งหมดแก่พนักงานหรือเลือกแอปและช่องทางที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ หากไม่มีการเลือกแอปและช่องทางใดๆ พนักงานจะไม่สามารถเข้าถึงแอปหรือช่องทางใดๆ ใน Shopify admin ของคุณได้

สิทธิ์อนุญาตของ Shopify Ping

เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Ping ได้ และมีเพียงพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถจัดการความพร้อมในการแชทได้ พนักงานค้าปลีกจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify Ping

พนักงานจะต้องได้รับการเพิ่มเป็นพนักงานในร้านค้าของคุณหากต้องการใช้การสนทนากับทีม และพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Ping:

 • สินค้า: แชร์สินค้า
 • ลูกค้า: จัดการความพร้อมในการแชท, ตอบกลับลูกค้าและจัดการการตอบกลับที่บันทึกไว้, แชร์สินค้า รหัสส่วนลด หรือดูรหัสส่วนลดที่แชร์โดยพนักงานคนอื่น หรือสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างโดยพนักงานคนอื่น
 • ส่วนลด แชร์รหัสส่วนลดหรือเข้าถึงรหัสส่วนลดที่พนักงานคนอื่นแชร์
 • แอปและช่องทาง จัดการแอปแชทที่เชื่อมต่อกับ Shopify Ping

ตัวอย่างสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

ประเภทของสิทธิ์อนุญาตที่คุณให้นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของพนักงานของคุณ คุณสามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อช่วยคุณในการเลือกสิทธิ์อนุญาตได้

คุณอาจให้สิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้กับพนักงานที่อัปเดตร้านค้าออนไลน์ของคุณ:

 • สินค้า
 • การตั้งค่า
 • ธีม
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ
 • การนำทาง

เพื่อให้พนักงานสร้างและแก้ไขบล็อกโพสต์ได้ คุณอาจให้สิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้แก่พวกเขา:

 • หน้าหลัก
 • รายงาน
 • แอป
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ

สำหรับพนักงานขาย คุณอาจให้สิทธิ์อนุญาตเช่นรายการต่อไปนี้แก่พวกเขา:

 • คำสั่งซื้อ
 • ร่างคำสั่งซื้อ
 • บัตรของขวัญ
 • ลูกค้า
 • โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ

สำหรับนักบัญชี ให้พิจารณาถึงการให้สิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดแก่พวกเขาเพื่อให้นักบัญชีของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ (รวมถึงคำสั่งซื้อ รายงาน และสิทธิ์การเข้าถึง Shopify Payments)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี