ประเภทสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

สิทธิ์อนุญาตแต่ละประเภทของพนักงานจะทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของ Shopify admin ได้ดังนี้

สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ทั่วไป
หน้าหลัก เข้าถึงข้อมูลในหน้าแรก รวมถึงข้อมูลการลดราคา
คำสั่งซื้อ สร้าง ดู อัปเดต และลบคำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ
ส่งออก สิทธิ์อนุญาตในการส่งออกคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และสินค้าแยกออกจากสิทธิ์อนุญาตหลัก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตสมาชิกพนักงานเข้าถึงส่วนลูกค้าได้ แต่ไม่อนุญาตให้พวกเขาส่งออกข้อมูลลูกค้า สิทธิ์อนุญาตเช่นนี้พร้อมให้บริการเฉพาะในแผน Shopify Plus เท่านั้น
คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน เข้าถึงการสร้าง ปรับแต่ง และลบคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง
สินค้า เข้าถึงการดู สร้าง และปรับแต่งสินค้า เข้าถึงสินค้าคงคลังและจัดการสินค้าคงคลัง เข้าถึงการดู สร้าง และปรับแต่งคอลเลกชัน
บัตรของขวัญ เข้าถึงการดูและการสร้างบัตรของขวัญ
ลูกค้า เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้า รวมถึงความสามารถในการสร้าง ปรับแต่ง และลบลูกค้า
รายงาน เข้าถึงรายงานทั้งหมด ปัจจุบันคุณยังไม่สามารถเลือกรายงานที่พนักงานมีหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้
แดชบอร์ด เข้าถึงแดชบอร์ดภาพรวมซึ่งแสดงภาพรวมยอดขายและสถิติต่างๆ บนทุกช่องทาง
การตลาด สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อดูและสรา้งแคมเปญทางการตลาด
ส่วนลด เข้าถึงการดูและสร้างส่วนลด
คำแปล เข้าถึงสิทธิ์การเผยแพร่หรือเลิกเผยแพร่ร้านค้าออนไลน์ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเริ่มต้น หากพนักงานไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้ พวกเขาจะยังคงสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของร้านค้าออนไลน์และภาษาของบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้
แอป สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อดูและคลิกในแอปพลิเคชัน เจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายแอปพลิเคชันได้ พนักงานจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบจึงจะสามารถดาวน์โหลดแอปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การตั้งค่า เข้าถึงเพื่อดูส่วนการตั้งค่าทั่วไป ผู้ให้บริการการชำระเงิน การชำระเงิน การจัดส่ง ภาษี ตำแหน่งที่ตั้ง บัตรของขวัญ การแจ้งเตือน ไฟล์ ช่องทางการขาย บัญชีผู้ใช้ หรือ แผนและสิทธิ์อนุญาต ภาษาของร้านค้า และกฎหมาย รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อสร้าง Webhooks สำหรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่สมาชิกพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตให้ดู เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินหรือทำการแก้ไขการสมัครใช้งานร้านค้า รวมถึงข้อมูลทางธนาคาร
ร้านค้าออนไลน์
ธีม เข้าถึงการแก้ไขและปรับแต่งธีมที่ร้านค้าใช้งาน
บล็อกโพสต์และเพจ เข้าถึงการสร้าง ปรับแต่ง และลบบล็อกโพสต์และเพจ
การนำทาง เข้าถึงการสร้าง ปรับแต่ง และลบปุ่มนำทาง
โดเมน เข้าถึงการดูและปรับแต่งข้อมูลโดเมน
ระบบขายหน้าร้าน
ตำแหน่งที่ตั้ง เข้าถึงการสร้าง ปรับแต่ง และลบตำแหน่ง POS
สิทธิ์เข้าถึงของแอปและช่องทาง
สิทธิ์เข้าถึงของแอปและช่องทาง ให้สิทธิ์การเข้าถึงแอปและช่องทางต่างๆ เป็นพิเศษแทนการให้สิทธิ์หรือปฏิเสธสิทธิ์การเข้าถึงแอปและช่องทางต่างๆ แบบเต็มรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตสมาชิกพนักงานให้เข้าถึง Facebook และช่องทางการค้าส่งต่างๆ ได้ แต่ไม่ใช่ในร้านค้าออนไลน์ สิทธิ์อนุญาตเช่นนี้พร้อมให้บริการเฉพาะในแผน Shopify Plus เท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี