การให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของคุณแก่พาร์ทเนอร์

คุณสามารถใช้สิทธิ์อนุญาตของผู้ร่วมงานเพื่ออนุญาตให้ Shopify admin เข้าถึง Shopify Partners ผ่าน Partner Dashboard ของตนเองได้โดยตรง สิทธิ์อนุญาตของผู้ร่วมงานจะทำให้พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงร้านค้าได้เฉพาะในส่วนที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็น โดยไม่มีขีดจำกัดสำหรับพนักงานในร้านค้าของคุณ

หลังจาก Shopify Partner ส่งคำขอเพื่อเข้าถึงร้านค้าของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับคำขอนั้น พร้อมการแจ้งเตือนบนหน้าแรกของ Shopify คุณสามารถกำหนดให้พาร์ทเนอร์ของ Shopify ป้อนรหัสคำขอร่วมงานได้เมื่อคุณส่งคำขอร่วมงาน และเพื่อจัดการคำขอที่คุณได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสจะมีเพียงพาร์ทเนอร์ที่คุณแชร์รหัสด้วยเท่านั้นที่สามารถส่งคำขอเข้าถึงร้านค้าของคุณได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ร่วมงาน

  • ผู้ร่วมงานคืออะไร
  • ฉันกำลังทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์และตัวแทน ฉันจะให้สิทธิ์การเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร
  • คุณควรให้สิทธิ์อนุญาตใดแก่ฟรีแลนซ์หรือตัวแทนต่างๆ บ้าง
  • ฟรีแลนซ์สามารถใช้สิทธิ์อนุญาตของผู้ร่วมงานเข้าสู่ระบบโดยใช้แอป Shopify ได้หรือไม่
  • ฉันเผลอปฏิเสธคำขอจากฟรีแลนซ์หรือตัวแทนไป ฉันจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
  • ฉันควรทำเช่นไรเมื่อสิ้นสุดการร่วมงานกับผู้ร่วมงาน
  • ฉันจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับฟรีแลนซ์หรือตัวแทนได้อย่างไรบ้าง
  • ฉันได้รับอีเมลจากฟรีแลนซ์หรือตัวแทนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน ฉันจะทำอย่างไรดี
  • ฉันเป็นผู้ขายที่ใช้ Shopify Plus ฉันสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแอปและช่องทางบางประเภทได้หรือไม่

ผู้ร่วมงานคืออะไร

ผู้ร่วมงานเป็น Shopify Partners ที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณ พวกเขาเป็นเหมือนพนักงาน เพียงแต่จะมีสิทธิประโยชน์มากกว่า โดยผู้ร่วมงานสามารถเข้าสู่ระบบได้จาก Partner Dashboard ของตน และคุณสามารถลบสิทธิ์ของผู้ร่วมงานในการเข้าถึงร้านค้าของคุณได้โดยผ่านผู้ดูแลร้านค้าของคุณ ผู้ร่วมงานยังไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดพนักงานของคุณ

ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ต่างๆ สามารถขอร่วมงานกับร้านค้าของคุณได้ เมื่อพวกเขาขอสิทธิ์การเข้าถึง คุณสามารถตรวจสอบคำขอของพวกเขาเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้ หลังจากที่คุณยอมรับคำขอของพวกเขาแล้ว จะมีรายชื่อผู้ร่วมงานในส่วนผู้ร่วมงานในหน้าแผนและสิทธิ์อนุญาต ในส่วน Shopify admin ของคุณ และเพื่อจัดการคำขอที่คุณได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถกำหนดให้พาร์ทเนอร์ของ Shopify ต้องป้อนรหัสคำขอร่วมงาน 4 หลักเมื่อพวกเขาส่งคำขอร่วมงาน

ฉันกำลังทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์และตัวแทน ฉันจะให้สิทธิ์การเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร

ฟรีแลนซ์หรือหรือเอเจนซี่จำเป็นต้องขอรับสิทธิ์เพื่อเข้าถึงร้านค้าของคุณ หากคุณได้เปิดใช้รหัสคำขอร่วมงานแล้ว คุณจำเป็นต้องบอกรหัสนั้นแก่ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ที่ต้องการขอสิทธิ์เพื่อเข้าถึงร้านค้าของคุณ สอบถามฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ของคุณเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้าเพื่อช่วยพวกเขาในการเริ่มต้นใช้งาน

ฉันจะมีวิธีใช้รหัสคำขอร่วมงานในการเข้าถึงได้อย่างไร

เมื่อคุณต้องการรหัสคำขอร่วมงาน ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ก็จำเป็นต้องป้อนรหัสที่ถูกต้องเพื่อส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องบอกรหัสนี้กับฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งคำขอดังกล่าวได้ หากต้องการเปิดใช้งานรหัสจากการตั้งค่าแผนและสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าของคุณ ให้เลือก "เฉพาะผู้ที่มีรหัสคำขอร่วมงานเท่านั้นที่สามารถขอสิทธิ์การเข้าถึงได้" ในส่วนผู้ร่วมงาน รหัสคำขอร่วมงานจะเป็นรหัส 4 หลักที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้ข้อกำหนดดังกล่าว โดยคุณสามารถตั้งให้รหัสหมดอายุและสร้างรหัสใหม่ได้ทุกเมื่อ

คุณควรให้สิทธิ์อนุญาตใดแก่ฟรีแลนซ์หรือตัวแทนต่างๆ บ้าง

ให้สิทธิ์อนุญาตที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะมอบให้เท่านั้น หากฟรีแลนซ์หรือตัวแทนขอสิทธิ์อนุญาตใดๆ อาจเกิดจากเจตนาที่ดี แต่หากคุณไม่แน่ใจ ให้สอบถามเหตุผลจากฟรีแลนซ์หรือตัวแทนว่าเหตุใดจึงต้องการสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาต เข้าไปที่สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

ฟรีแลนซ์สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อเข้าสู่ระบบในแอป Shopify ได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้ร่วมงานสามารถเข้าสู่ระบบไปยังร้านค้าของคุณได้จาก Partner Dashboard เท่านั้น ผู้ร่วมงานนั้นไม่มีรหัสผ่าน ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณโดยใช้แอป Shopify ได้

หากคุณต้องการให้สิทธิ์ฟรีแลนซ์ในการเข้าถึงร้านค้าของคุณโดยใช้แอป Shopify คุณต้องเพิ่มฟรีแลนซ์เป็นพนักงานพร้อมให้สิทธิ์อนุญาตที่ถูกต้อง

ฉันเผลอปฏิเสธคำขอจากฟรีแลนซ์หรือตัวแทนไป ฉันจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

ขอให้ฟรีแลนซ์หรือตัวแทนติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของพาร์ทเนอร์ ฝ่ายช่วยเหลือของพาร์ทเนอร์จะปรับบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์เพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถส่งคำขออื่นได้

ฉันควรทำเช่นไรเมื่อสิ้นสุดการร่วมงานกับผู้ร่วมงาน

หากคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ร่วมงานแล้ว คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาออกได้

ฉันจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับฟรีแลนซ์หรือตัวแทนได้อย่างไรบ้าง

ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารหรือความต้องการที่ไม่ตรงกัน Shopify ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกี่ยวกับฟรีแลนซ์หรือตัวแทนโดยตรง แต่หากคุณพบปัญหาที่ Shopify อาจช่วยได้ โปรดติดต่อฝ่ายความช่วยเหลือ

ฉันได้รับอีเมลจากฟรีแลนซ์หรือตัวแทนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน ฉันจะทำอย่างไรดี

ตรวจสอบคำขอและยืนยันว่าคุณไม่ต้องการทำงานกับพวกเขา หากคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับคำขอ หรือหากคุณไม่รู้จักผู้ส่ง คุณก็ไม่ไม่ควรยอมรับคำขอของพวกเขา หากต้องการรายงานสแปม คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือได้ คุณสามารถกำหนดให้ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ป้อนรหัสคำขอร่วมงาน 4 หลักเมื่อส่งคำขอร่วมงานเพื่อให้คุณควบคุมคำขอที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัส จะมีเพียงพาร์ทเนอร์ที่มีรหัสเท่านั้นที่สามารถขอสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของคุณได้ และคุณจะไม่ได้รับคำขอจากฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ที่ไม่มีรหัสที่ถูกต้อง

ฉันเป็นผู้ขายที่ใช้ Shopify Plus ฉันสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแอปและช่องทางบางประเภทได้หรือไม่

ได้ ในการอนุมัติสิทธิ์การเข้าถึง คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ร่วมงานให้เหมือนกับสิทธิ์ของพนักงานได้ หากผู้ร่วมงานขอสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นเฉพาะตัวเลือกขอสิทธิ์การเข้าถึงแอปเท่านั้น ผู้ร่วมงานจะไม่เห็นรายการแอปที่คุณได้ติดตั้งไว้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี