Behörighet för samarbetspartner

Du kan använda samarbetspartnerkonton för att ge Shopify Partners åtkomst till din Shopify-admin direkt via deras egen partnerinstrumentpanel eller genom att använda Shopify-appen. Behörighet för samarbetspartner ger endast partneråtkomst till de delar av din butik som du vill att de ska kunna se. Dessa konton räknas inte in i butikens personalgräns.

Endast butiksägaren, eller personal med behörighet att hantera förfrågningar från samarbetspartners kan se förfrågningar om åtkomst för samarbetspartners eller ge samarbetspartner åtkomst till en butik. När en Shopify-partner skickar en begäran om åtkomst till din butik får du ett e-postmeddelande om den begäran och en avisering på din Shopify-startsida.

Du kan kräva att Shopify-partners anger en kod för medarbetarförfrågan när du skickar in en medarbetarförfrågan, för att mer effektivt kontrollera de förfrågningar som du får. När koden krävs kan endast de partners som du delar koden med begära åtkomst till din butik.

Samarbetspartner kan begära och få alla tillgängliga behörigheter i din butik, förutom behörigheter att visa, lägga till eller ta bort personal. Överväg noggrant vilka behörigheter en samarbetspartner behöver för att slutföra sina uppgifter. Mer information om Personalbehörigheter.

Vanliga frågor om samarbetspartner

Vad är samarbetspartners?

Samarbetspartners är Shopify-partners som har tillgång till din butik. De har likheter med personal men har ytterligare fördelar. Samarbetspartners kan logga in från partnerinstrumentpanelen, och deras åtkomst till din butik kan tas bort från din butiksadmin. Samarbetspartners räknas inte heller med i butikens personalgräns.

Frilansare och agenturer kan begära åtkomst till din butik. När de begär åtkomst kan du granska deras förfrågan och acceptera eller avvisa den. När du har accepterat deras förfrågan listas medarbetare i avsnittet Medarbetare på sidan Användare och behörigheter i din Shopify-administratör. För att få bättre koll på de förfrågningar som du får kan du begära att Shopify-partner anger en fyrsiffrig kod för samarbetspartnerförfrågan, när de skickar in en medarbetarförfrågan.

Jag samarbetar med en frilansare eller agentur. Hur ger jag dem åtkomst?

Frilansaren eller agenturen måste begära åtkomst till din butik. Om du har aktiverat en kod för medarbetarbegäran måste du ge koden till frilansare eller byråer som vill begära åtkomst till din butik. Instruera frilansarn eller agenturen att Begära åtkomst till en klients butik för att inleda samarbetet.

Hur kräver jag en medarbetarbegäran för åtkomst?

När du kräver en kod för medarbetarbegäran måste en frilansare eller byrå ange rätt kod för att kunna skicka dig en begäran om åtkomst till din butik. Du måste dela koden med en frilansare eller byrå så att de kan skicka förfrågan. Om du vill aktivera koden från din butiks inställning för Användare och behörigheter väljer du Endast personer med kod för medarbetarbegäran kan begära åtkomst i avsnittet Medarbetare. Koder för medarbetarbegäran är 4-siffriga koder som genereras automatiskt när du aktiverar kravet. Du kan avsluta koden och generera en ny när som helst.

Vilka tillstånd bör jag bevilja en frilansare eller agentur?

Välj vilka tillstånd du vill ge. Om en frilansare eller agentur begär vissa tillstånd kan det finnas en god anledning till det. Vid ovisshet kan du fråga frilansaren eller agenturen varför de behöver vissa tillstånd.

Om en medarbetare behöver åtkomst till dina leveransprofiler måste du ge dem personalbehörigheterna Produkter och Hantera inställningar.

Om du vill ha mer information om behörigheter, se Personalbehörigheter.

Kan en frilansare använda ett samarbetspartnerkonto för att logga in på Shopify-appen?

Ja. Medarbetare måste dock logga in i din butik minst en gång via sidan Butiker i sin partner-kontrollpanel innan de kan logga in med Shopify-appen.

Jag avvisade av misstag en förfrågan från en frilansare eller agentur, hur kan jag åtgärda det?

Be frilansaren eller agenturen att kontakta partnersupporten. Partnersupporten anpassar partnerns konto så att partnern kan skicka dig en ny förfrågan.

Vad bör jag göra när mitt samarbete med en medarbetare är slutfört?

Radera deras konto om du inte avser att förlänga samarbetet med medarbetaren.

Hur rapporterar jag ett problem med en frilansare eller agentur?

Säkerställ först att problemet inte beror på ett kommunikationsproblem eller oförenliga förväntningar. Shopify ansvarar inte för problem med frilansare eller byråer. Om du däremot anser att en Shopify-partner inte följer partnerprogramavtalet ska du fylla i formuläret Rapportera en partneröverträdelse.

Jag fick ett e-postmeddelande från en frilansare eller agentur som jag inte känner till eller inte vill arbeta med. Vad bör jag göra?

Granska förfrågan och bekräfta att du inte vill arbeta med dem. Acceptera inte en förfrågan om du inte förväntar dig den eller om du inte känner till avsändaren. Kontakta Shopify-supporten för att rapportera skräppost. Du kan kräva att frilansare och byråer anger en 4-siffrig kod för medarbetarbegäran när de skickar in en medarbetarbegäran, så att du mer effektivt kan kontrollera de förfrågningar som du får. När koden krävs kan endast partners med koden begära åtkomst till din butik och du kommer inte att få förfrågningar från frilansare och byråer som inte inkluderar rätt kod.

Kan jag styra en medarbetares åtkomst till specifika appar och kanaler?

Ja. När du beviljar åtkomst kan du välja samma behörighet för samarbetspartner som du kan välja för personal. Om samarbetspartner begär åtkomst till din butik ser de endast alternativet att begära åtkomst till appar. Samarbetspartner ser inte listan över appar som du för tillfället har installerade.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis