Ge en partner åtkomst till din butik

Du kan använda medarbetarkonton för att ge Shopify-partner åtkomst till ditt Shopify-administratörskonto direkt via deras egen partner-kontrollpanel. Medarbetarkonton ger endast en partner åtkomst till de delar av din butik som du vill att denne ska kunna se, och de räknas inte in i gränsen för antal personalkonton.

När en Shopify-partner skickar en begäran om åtkomst till din butik får du ett e-postmeddelande om den begäran och en avisering på din Shopify-startsida.

Vanliga frågor om samarbetspartners

  • Vad är samarbetspartners?
  • Jag samarbetar med en frilansare eller agentur. Hur ger jag dem åtkomst?
  • Vilka tillstånd bör jag bevilja en frilansare eller eller agentur?
  • Kan en frilansare använda ett medarbetarkonto för att logga in på Shopify-appen?
  • Jag avvisade av misstag en förfrågan från en frilansare eller agentur, hur kan jag åtgärda det?
  • Vad bör jag göra när mitt samarbete med en medarbetare är slutfört?
  • Hur rapporterar jag ett problem med en frilansare eller agentur?
  • Jag fick ett e-postmeddelande från en frilansare eller agentur som jag inte känner till eller inte vill arbeta med. Vad bör jag göra?
  • Jag är en Shopify Plus-handlare. Kan jag styra en medarbetares åtkomst till specifika appar och kanaler?

Vad är samarbetspartners?

Samarbetspartners är Shopify-partners som har tillgång till din butik. De har likheter med personal men har ytterligare fördelar. Samarbetspartners kan logga in från partner-kontrollpanelen, och deras åtkomst till din butik kan tas bort från din butiksadministratör. Samarbetspartners räknas inte heller med i personalgränsen.

Frilansare och agenturer kan begära tillgång för att kunna samarbeta med dig i din butik. När de begär tillgång kan du granska deras förfrågan och acceptera eller avvisa förfrågan. När du har accepterat deras förfrågan listas samarbetspartners i avsnittet Samarbetspartners på sidan Plan och behörigheter i din Shopify-admin.

Jag samarbetar med en frilansare eller agentur. Hur ger jag dem åtkomst?

Frilansaren eller agenturen måste begära åtkomst till din butik. Instruera frilansaren eller agenturen att Begära åtkomst till en klients butik för att inleda samarbetet.

Vilka tillstånd bör jag bevilja en frilansare eller eller agentur?

Välj vilka tillstånd du vill ge. Om en frilansare eller agentur begär vissa tillstånd kan det finnas en god anledning till det. Vid ovisshet kan du fråga frilansaren eller agenturen varför de behöver vissa tillstånd.

Se Personaltillstånd för mer information om tillstånd.

Kan en frilansare använda ett medarbetarkonto för att logga in på Shopify-appen?

Nej. Samarbetspartners kan endast logga in i din butik från partner-kontrollpanelen. Medarbetare har inte lösenord, vilket innebär att de inte kan logga in till din butik genom Shopify-appen.

Om du vill ge en frilansare åtkomst till din butik genom Shopify-appen kan du lägga till ett personalkonto för dem med rätt behörigheter.

Jag avvisade av misstag en förfrågan från en frilansare eller agentur, hur kan jag åtgärda det?

Be frilansaren eller agenturen att kontakta partnersupporten. Partnersupporten anpassar partnerns konto så att partnern kan skicka dig en ny förfrågan.

Vad bör jag göra när mitt samarbete med en medarbetare är slutfört?

Radera deras konto om du inte avser att förlänga samarbetet.

Hur rapporterar jag ett problem med en frilansare eller agentur?

Först ska du säkerställa att problemet inte beror på ett kommunikationsproblem eller oförenliga förväntningar. Shopify ansvarar inte för problem med frilansare eller agenturer, men om du upplever problem som Shopify bör ha kännedom om kan du kontakta supporten.

Jag fick ett e-postmeddelande från en frilansare eller agentur som jag inte känner till eller inte vill arbeta med. Vad bör jag göra?

Granska förfrågan och bekräfta att du inte vill arbeta med dem. Acceptera inte en förfrågan om du inte förväntar dig den eller om du inte känner till avsändaren. Kontakta supporten för att rapportera om skräppost.

Jag är en Shopify Plus-handlare. Kan jag styra en medarbetares åtkomst till specifika appar och kanaler?

Ja. När du beviljar åtkomst kan du välja samma tillstånd för medarbetare som du kan välja för personal. Om medarbetare begär åtkomst till din butik ser de endast alternativet att begära åtkomst till appar. Medarbetare ser inte listan över appar som du för tillfället har installerade.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis