Behörighet för samarbetspartner

Du kan använda samarbetspartnerkonton för att ge Shopify Partners åtkomst till din Shopify-admin direkt via deras egen partnerinstrumentpanel eller genom att använda Shopify-appen. Behörighet för samarbetspartner ger endast partneråtkomst till de delar av din butik som du vill att de ska ha tillgång till. Dessa konton räknas inte in i butikens personalgräns.

Endast butiksägaren, eller personal med behörighet att hantera förfrågningar från samarbetspartners kan se förfrågningar om åtkomst för samarbetspartners eller ge samarbetspartner åtkomst till en butik. När en Shopify-partner skickar en begäran om åtkomst till din butik får du ett e-postmeddelande om den begäran och en avisering på din Shopify-startsida.

Du kan kräva att Shopify-partners anger en kod för samarbetspartnerförfrågan när du skickar in en samarbetspartnerförfrågan, för att mer effektivt kontrollera de förfrågningar som du får. När koden krävs kan endast de partners som du delar koden med begära åtkomst till din butik.

Vanliga frågor om samarbetspartner

Vad är samarbetspartners?

Samarbetspartners är Shopify-partners som har tillgång till din butik. De har likheter med personal men har ytterligare fördelar. Samarbetspartners kan logga in från partnerinstrumentpanelen, och deras åtkomst till din butik kan tas bort från din butiksadmin. Samarbetspartners räknas inte heller med i butikens personalgräns.

Jag samarbetar med en frilansare eller agentur. Hur ger jag dem åtkomst?

Frilansare och agenturer kan begära åtkomst till din butik. Du kan hitta din kod för samarbetspartnerförfrågan och recensionsförfrågningar under Inställningar > Användare och behörigheter > Samarbetspartner.

För att skydda din butiks säkerhet måste Shopify-partner ange en fyrsiffrig kod när en förfrågan om att bli samarbetspartner skickas in. Om du arbetar med en frilansare eller byrå måste du tillhandahålla din unika kod för samarbetspartnerförfrågan innan en förfrågan kan skickas. Instruera frilansarn eller agenturen att Begära åtkomst till en klients butik för att inleda samarbetet.

När partnern skickar in sin samarbetspartnerförfrågan kan du granska förfrågan för att acceptera eller avvisa den i Inställningar > Användare och behörigheter > Samarbetspartner. Godkända samarbetspartner listas i avsnittet Samarbetspartner på sidan Användare och behörigheter.

Måste jag kräva en kod för samarbetspartnerförfrågan för att en frilansare eller en byrå ska kunna begära åtkomst till min butik?

I avsnittet Samarbetspartner på sidan Användare och behörigheter är Endast personer med en kod för samarbetspartnerförfrågan kan skicka en förfrågan om att bli samarbetspartner valt som standard. Vi rekommenderar att du kräver en kod för samarbetspartnerförfrågan för att mer effektivt kontrollera de förfrågningar du får.

Om du inte vill kräva att medarbetare anger en kod för att begära åtkomst till din butik väljer du Vem som helst kan skicka en förfrågan om att bli samarbetspartner.

Hur ändrar jag min kod för samarbetspartnerförfrågan?

Som ett säkerhetslager måste en frilansare eller byrå ange sin egen fyrsiffriga kod för samarbetspartnerförfrågan för att skicka dig en begäran om åtkomst till din butik.

Du kan när som helst ändra koden för samarbetspartnerförfrågan genom att generera en ny kod. När du har genererat en ny kod för samarbetspartnerförfrågan fungerar inte längre några gamla koder.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.
  2. I avsnittet Samarbetspartner klickar du på Generera ny kod.
  3. I dialogrutan Generera ny kod för samarbetspartnerförfrågan klickar du på Generera kod för att bekräfta.

Vilka tillstånd bör jag bevilja en frilansare eller agentur?

Välj vilka tillstånd du vill ge. Om en frilansare eller agentur begär vissa tillstånd så kan det finnas en god anledning till det. Vid ovisshet kan du fråga frilansaren eller agenturen varför de behöver tillstånden.

Om en samarbetspartner behöver åtkomst till dina leveransprofiler måste du ge dem personalbehörigheterna Visa produkter och Hantera inställningar.

Om du vill ha mer information om behörigheter, se Personalbehörigheter.

Kan jag styra en medarbetares åtkomst till specifika appar och kanaler?

Ja. När du godkänner åtkomst kan du ställa in dina app- och kanalbehörigheter för att ge en medarbetare åtkomst till endast vissa appar och kanaler.

Kan en frilansare använda ett samarbetspartnerkonto för att logga in till Shopify-appen?

Ja. Samarbetspartner måste dock logga in i din butik minst en gång via sidan Butiker i sin partnerinstrumentpanel innan de kan logga in med Shopify-appen.

Jag avvisade av misstag en förfrågan från en frilansare eller agentur, hur kan jag åtgärda det?

Be frilansaren eller agenturen att kontakta partnersupporten. Partnersupporten anpassar partnerns konto så att partnern kan skicka dig en ny förfrågan.

Vad bör jag göra när mitt samarbete med en medarbetare är slutfört?

Radera deras konto om du inte avser att förlänga samarbetet med medarbetaren.

Hur rapporterar jag ett problem med en frilansare eller agentur?

Säkerställ först att problemet inte beror på ett kommunikationsproblem eller oförenliga förväntningar. Shopify ansvarar inte för problem med frilansare eller byråer. Om du däremot anser att en Shopify-partner inte följer partnerprogramavtalet ska du fylla i formuläret Rapportera en partneröverträdelse.

Jag fick ett e-postmeddelande från en frilansare eller agentur som jag inte känner till eller inte vill arbeta med. Vad bör jag göra?

Granska förfrågan och bekräfta att du inte vill arbeta med dem. Acceptera inte en förfrågan om du inte förväntar dig den eller om du inte känner till avsändaren.

För att mer effektivt kontrollera de förfrågningar som du får, se till att alternativet att kräva en kod för samarbetspartnerförfrågan är vald. När du kräver en kod för samarbetspartnerförfrågan kan endast partner med koden begära åtkomst till din butik och du kommer inte att få förfrågningar från frilansare och byråer som inte tillhandahåller rätt kod.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis