Gebruikers toevoegen in Shopify Plus met Organisatie-instellingen

Voeg medewerkers aan je organisatie toe door ze een uitnodiging te sturen.

Organisatie- en winkelmachtigingen geven aan medewerkers

Wanneer je medewerkers aan je organisatie toevoegt, kun je ze machtigingen op organisatieniveau én machtigingen op winkelniveau geven. Welke machtigingen je kunt verlenen, hangt van je eigen machtigingen en toegang af.

Je kunt medewerkers toegang tot je organisatie en winkels verlenen door ze rollen toe te wijzen. Wil je rollen gebruiken, controleer dan eerst of de vereiste rollen zijn aangemaakt voordat je gebruikers toevoegt.

Als je medewerkers toegang tot een winkel geeft met behulp van Organisatie-instellingen, worden ze aan die winkel toegevoegd. Zolang deze medewerkers de uitnodiging om een account aan te maken niet hebben geaccepteerd, krijgen ze de status 'In behandeling' en hebben ze geen toegang tot het Shopify-beheercentrum van de winkel.

Overwegingen voor verificatie in twee stappen

Standaard is verplichte tweestapsverificatie de aanbevolen instelling voor accounts van nieuwe medewerkers. In dit geval wordt medewerkers gevraagd tweestapsverificatie in te stellen wanneer ze inloggen. Je kunt tweestapsverificatie deactiveren wanneer je medewerkers toevoegt.

Je kunt tweestapsverificatie ook wijzigen, zodat dit niet verplicht is voor een bestaande medewerker. Als je de instellingen voor tweestapsverificatie wijzigt van not required in required, wordt de medewerker bij Shopify uitgelogd. Controleer eerst of een medewerker niet met een taak bezig is voordat je zijn of haar verificatievereisten wijzigt.

Nadat je de vereiste tweestapsverificatie voor bestaande medewerkers hebt verwijderd, worden hun verificatie-instellingen niet automatisch bijgewerkt. De medewerker moet dan zelf de beveiligingsinstellingen voor zijn of haar eigen account wijzigen. Totdat de medewerker tweestapsverificatie deactiveert in de beveiligingsinstellingen, krijgt deze persoon nog steeds de vraag om tweestapsverificatie in te stellen voor elke winkel waar diegene medewerker is, ongeacht of de winkel zich in je organisatie bevindt.

Medewerkers machtigingen voor Organisatie-instellingen geven

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op Instellingen.
 2. Klik in de sectie Organisatie op Gebruikers.
 3. Klik op Gebruikers toevoegen.
 4. Voer de e-mailadressen in van de medewerkers die je wilt toevoegen.
 5. In de sectie Type toegang kiezen doe je een van de volgende dingen:

  • Als je machtigingen wilt geven in de vorm van rollen, klik je op Rol toewijzen en selecteer je een rol.
  • Als je machtigingen wilt geven zonder een rol te gebruiken, selecteer je Aangepaste machtigingen selecteren en voeg je machtigingen op organisatie- en op winkelniveau toe.
 6. Optioneel: Selecteer in de sectie Instellingen voor tweestapsverificatie de optie Tweestapsverificatie niet vereist om de instelling te wijzigen in 'niet vereist'.

 7. Klik op Uitnodiging verzenden.

De nieuwe medewerker wordt nu in de gebruikerslijst vermeld met de status In behandeling. Nadat de gebruikers je uitnodiging hebben geaccepteerd, wordt hun status gewijzigd in Actief.

Samenwerkers

Je kunt samenwerkingsaccounts gebruiken om Shopify-partners rechtstreeks toegang te geven tot het Shopify-beheercentrum via hun eigen Partner Dashboard of via de Shopify-app. Samenwerkermachtigingen geven Partners alleen toegang tot de delen van je winkel die je zelf kiest.

Een freelancer of bureau kan als beveiligingslaag standaard alleen toegang tot je winkel aanvragen door een viercijferige samenwerkersaanvraagcode in te voeren.

Toegang verlenen aan een samenwerker

Je kunt de samenwerkersaanvraagcode op elk moment wijzigen door een nieuwe code te genereren. Nadat je een nieuwe samenwerkersaanvraagcode hebt gegenereerd, werken de oude codes niet meer.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers > Beveiliging.
 2. Klik in de sectie Samenwerkers op Nieuwe code genereren.
 3. Optioneel: Klik op de viercijferige code om deze naar je klembord te kopiëren.
 4. Geef de viercijferige code aan de samenwerker.

Iedereen toestaan een samenwerkersaanvraag in te dienen

Je kunt viercijferige samenwerkersaanvraagcodes deactiveren als je wilt dat iedereen toegang tot het beheercentrum kan aanvragen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers > Beveiliging.
 2. Klik in het gedeelte Samenwerkers op het prullenbakpictogram.

Verlopen uitnodigingen

Als uitnodigingen niet worden geaccepteerd, kunnen ze vervallen. Als de link in de uitnodigingsmail niet meer werkt, heb je een nieuwe uitnodiging nodig. Neem contact op met de beheerder die je de uitnodiging heeft gestuurd om een nieuwe aan te vragen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis