Legge til brukere i Shopify Plus med organisasjonsinnstillinger

Legg til personalmedlemmer i organisasjonen ved å sende dem en invitasjon.

Gi personalet organisasjons- og butikktillatelser

Når du legger til personalmedlemmer i organisasjonen kan du gi tillatelser på både organisasjonsnivå og butikknivå. Tillatelsene du kan gi avhenger av dine egne tillatelser og tilgang.

Du har muligheten til å administrere organisasjonstilganger og butikktillatelser for personalet ved å tilordne dem roller. Hvis du ønsker å bruke roller må du kontrollere at de nødvendige rollene er opprettet før du legger til brukere.

Hvis du gir personalmedlemmet tilgang til en butikk ved hjelp av organisasjonsinnstillingene, legges de til i den aktuelle butikken. Inntil de godtar invitasjonen til å opprette en konto, vises imidlertid disse personalmedlemmene i en ventetilstand, og har ikke tilgang til butikkens Shopify-administrator.

Hensyn for totrinnsautentisering

Som standard anbefales krav om totrinnsautentisering for nye personalkontoer. I dette tilfellet blir personalmedlemmet bedt om å konfigurere totrinnsautentisering når de logger på. Du har muligheten til å deaktivere totrinnsautentisering når du legger til personalmedlemmer.

Du kan også endre totrinnsautentisering slik at det ikke er påkrevd for et eksisterende personalmedlem. Hvis du endrer innstillingen for totrinnsautentisering fra not required til required blir personalmedlemmet logget ut av Shopify. Før du endrer autentiseringskravene for et personalmedlem bør du sjekke at de ikke er midt i en oppgave.

Når du fjerner kravet om totrinnsautentisering for eksisterende personalmedlemmer, oppdateres ikke autentiseringsinnstillingene deres automatisk. I dette tilfellet må personalmedlemmet endre sikkerhetsinnstillingene for sin egen konto. Frem til personalmedlemmet deaktiverer totrinnsautentisering i sine egne sikkerhetsinnstillinger blir de fortsatt bedt om å gjennomføre konfigurasjonen av totrinnsautentisering i butikker der de har en personalkonto, uavhengig av om butikken er i din organisasjon.

Gi personale tillatelse til organisasjonsinnstillinger

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Brukere i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på Legg til brukere.
 4. Angi e-postadressene til personalmedlemmene du vil legge til.
 5. Gjør en av følgende i seksjonen Velg tilgangstype:

  • Klikk på Tilordne en rolle og velg deretter en rolle for å gi tillatelser ved hjelp av roller.
  • For å gi tillatelser uten å bruke en rolle velger du Velg egendefinerte tillatelser, og legger deretter til tillatelser på organisasjonsnivå og på butikknivå.
 6. Valgfritt: Velg Totrinnsautentisering er ikke påkrevd i seksjonen Innstillinger for totrinnsautentisering hvis du ønsker å gjøre totrinnsautentisering ikke påkrevd.

 7. Klikk på Send invitasjon.

Det nye personalmedlemmet vises nå i brukerlisten med statusen Venter. Når brukeren godtar invitasjonen endres statusen til Aktiv.

Samarbeidspartnere

Du kan bruke samarbeidskontoer til å gi Shopify-partnere tilgang til Shopify-administrator direkte gjennom sitt eget partnerinstrumentbord eller med Shopify-appen. Samarbeidstillatelser gir partnere tilgang til kun de seksjonene i butikken som du ønsker at de skal se.

Som standard må en frilanser eller et byrå av sikkerhetsgrunner angi en firesifret samarbeidspartnerforespørselskode for å sende deg en forespørsel om tilgang til butikken.

Gi tilgang til en samarbeidspartner

Du kan når som helst endre samarbeidspartnerforespørselskoden ved å generere en ny kode. Når du har generert en ny samarbeidspartnerforespørselskode, vil ikke gamle koder lenger fungere.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Brukere > Sikkerhet fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Generer en ny kode i seksjonen Samarbeidspartnere.
 3. Valgfritt: Klikk på den firesifrede koden for å kopiere den til utklippstavlen.
 4. Oppgi den firesifrede koden til samarbeidspartneren.

Tillat at alle kan sende en samarbeidspartnerforespørsel

Du kan deaktivere firesifrede samarbeidspartnerforespørselskoder hvis du ønsker at alle skal kunne be om tilgang til administratoren.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Brukere > Sikkerhet fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på papirkurvikonet i seksjonen Samarbeidspartnere.

Utløpte invitasjoner

Hvis invitasjoner ikke godtas, kan det hende de utløper. Hvis koblingen i e-postinvitasjonen ikke fungerer lenger, trenger du en ny invitasjon. Kontakt administratoren som sendte deg invitasjonen for å be om en ny.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis