Chuyển đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá hối đoái

Chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra vào thời điểm giao dịch, như khi bạn thu hồi một khoản thanh toán, hoàn tiền hoặc có một khoản bồi hoàn. Tỷ giá ngoại hối được sử dụng luôn là tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Bạn có thể xem chi tiết giao dịch trong lịch trình đơn hàng.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Định nghĩa và chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Cửa hàng của bạn có ba loại đơn vị tiền tệ:

 • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng - Đơn vị tiền tệ của trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đặt giá cho sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm tại Thị trường chính và là đơn vị tiền tệ hiển thị trong báo cáo.
 • Đơn vị tiền tệ địa phương (còn được gọi là đơn vị tiền tệ của khách hàng hoặc đơn vị tiền tệ hiển thị) - Đơn vị tiền tệ hiển thị cho khách hàng trong cửa hàng và đơn vị tiền tệ mà khách hàng sử dụng khi thanh toán cho đơn hàng trên trang thanh toán.
 • Đơn vị tiền tệ thanh toán - Đơn vị tiền tệ mà Shopify sử dụng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Rủi ro chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Tỷ giá đơn vị tiền tệ liên tục biến động. Bất cứ khi nào xảy ra trì hoãn trong quá trình xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền, bạn đều có khả năng thất thoát hoặc có thêm tiền do chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể mất hoặc được tiền trong những tình huống sau:

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động

Khi bạn bán hàng tại các thị trường có đơn vị tiền tệ địa phương, giá của cửa hàng trực tuyến sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của khách hàng. Giá trong cửa hàng của bạn tự động thay đổi theo tỷ giá hối đoái của thị trường.

Giá của bạn được chuyển đổi bằng cách nhân giá sản phẩm với tỷ giá chuyển đổi của đơn vị tiền tệ, cộng với phí chuyển đổi, rồi áp dụng quy tắc làm tròn đối với đơn vị tiền tệ đó, nếu có. Giá đã chuyển đổi bao gồm chi phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Ví dụ: Khi một sản phẩm trị giá 10,00 USD được chuyển sang đồng Euro, giá đã chuyển đổi 8,81 EUR bao gồm tỷ giá và phí chuyển đổi của đơn vị tiền tệ.

(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Nếu bạn đã kích hoạt quy tắc làm tròn, giá đã chuyển đổi sẽ được làm tròn lên đến 8,85 EUR.

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái thủ công

Bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công cho từng thị trường. Điều này giúp bạn bình ổn giá trên từng thị trường, thay vì để giá biến động theo tỷ giá hối đoái tự động.

Khi sử dụng chuyển đổi tỷ giá hối đoái thủ công, bạn có thể được thêm hoặc mất tiền tùy thuộc vào chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái thủ công và tỷ giá hối đoái của thị trường hiện tại.

Phí chuyển đổi sẽ áp dụng cho hoạt động chuyển đổi đơn vị tiền tệ của bạn. Nếu bạn muốn tính phí này vào phí tự tính, hãy nhân tỷ giá của bạn với phí chuyển đổi tại quốc gia của cửa hàng. Ví dụ: Tỷ giá chuyển đổi USD sang EUR với phí chuyển đổi 1,5% có thể được tính như sau: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Bạn có thể đặt tỷ lệ chuyển đổi thủ công cho các thị trường không phải thị trường chính. Các tỷ lệ này được xác định theo đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng trong mục Cài đặt > Chi tiết cửa hàng, ngay cả với thị trường bạn đã đặt đơn vị tiền tệ cơ sở khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng điều chỉnh giá cùng với tỷ giá hối đoái tự tính. Ví dụ: Nếu bạn định giá sản phẩm ở mức 20,00 bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và đặt quy tắc làm tròn đến số gần nhất là 1,00 cho tất cả các thị trường, bạn có thể kiểm soát định giá cho thị trường Canada theo những cách sau:

 • Bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái thủ công thành 1,3 để ổn định giá CAD, sau đó áp dụng điều chỉnh giá 20%. Giá được tính là 20,00 x 1,3 x 1,2 = 32,00 CAD.
 • Bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái thủ công thành 1, sau đó áp dụng điều chỉnh 50% để kiểm soát giá CAD chỉ bằng cách điều chỉnh giá. Giá được tính là 20,00 x 1 x 1,5 = 30,00 CAD.
 • Bạn có thể chọn tỷ giá hối đoái tự động và áp dụng điều chỉnh giá 50% cho giá CAD. Giá được tính là 20,00 x [tỷ giá hối đoái hiện tại] x 1,5. Giá biến động theo tỷ giá hối đoái hiện tại cộng thêm điều chỉnh giá 50%.

Nếu thay đổi đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường hoặc nếu chuyển tỷ lệ chuyển đổi thủ công sang tự động, phí tự tính sẽ bị hủy kích hoạt nhưng không bị xóa. Như vậy nghĩa là nếu khôi phục đơn vị tiền tệ của thị trường ban đầu hoặc bật lại tỷ lệ chuyển đổi thủ công thì tỷ lệ chuyển đổi thủ công sẽ được kích hoạt trở lại.

Kích hoạt tỷ giá hối đoái thủ công

Trong trang Thị trường, bạn có thể thiết lập tỷ giá chuyển đổi tự tính cho thị trường một quốc gia hoặc thị trường nhiều quốc gia đã tắt đơn vị tiền tệ địa phương. Bạn nên tạo thị trường một quốc gia cho mọi quốc gia hoặc vùng mà bạn muốn sử dụng tỷ giá chuyển đổi tự tính.

Không thể áp dụng tỷ lệ chuyển đổi thủ công cho thị trường chính.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào thị trường bạn muốn thêm tỷ giá hối đoái thủ công.
 3. Nhấp vào Sản phẩm và định giá.
 4. Nhấp vào Quản lý tỷ giá hối đoái.
 5. Trong hộp thoại, chọn Thủ công.
 6. Nhập tỷ giá hối đoái.
 7. Nhấp vào Lưu.

Thu hồi thanh toán thủ công

Khi bạn bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương, số tiền thanh toán bạn nhận được sẽ được tính theo tỷ giá tiền tệ tại thời điểm bạn thu tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng. Nếu bạn thu hồi thanh toán theo cách thủ công, thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị trừ tiền khi bạn xử lý đơn hàng thay vì khi khách hàng gửi đơn hàng. Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi từ thời điểm ủy quyền đến thời điểm bạn thu tiền theo cách thủ công và điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch nhỏ.

Trong trang quản trị Shopify, đơn hàng bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau được chuyển đổi thành loại tiền tệ của cửa hàng, giúp bạn dễ báo cáo doanh số hơn. Giá trị đã chuyển đổi chỉ là con số ước tính, cho đến khi bạn thu tiền cho đơn hàng của họ.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán hàng bằng USD và EUR. Khách hàng có thể tạo đơn hàng mua giá sách 90 EUR. Khi họ gửi đơn hàng, 1 USD tương đương với 0,90 EUR.

Đơn hàng mẫu
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền đơn hàng ước tính
100 USD 90 EUR 100 USD

Vài ngày sau, tỷ giá tiền tệ thay đổi và 1 USD lúc này tương đương với 0,85 EUR. Bạn tính tiền trên thẻ tín dụng của khách hàng là 90 EUR. Do tỷ giá tiền tệ đã thay đổi và 1 USD = 0,85 EUR, 90 EUR chuyển đổi thành 98 USD. Bạn nhận được 98 USD.

Ví dụ về thu hồi thanh toán đối với đơn hàng sau biến động tiền tệ
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền thu được đã chuyển đổi sang loại tiền tệ của cửa hàng
100 USD 90 EUR 98 USD

Hoàn tiền

Thường sẽ có một khoảng thời gian từ khi khách hàng tạo đơn hàng đến khi họ trả lại. Do đó, số tiền chuyển đổi bạn nhận được cho đơn hàng thường không tương đương với số tiền chuyển đổi bạn trả lại khi hoàn tiền. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn lại toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách. Điều này nghĩa là bạn có thể mất hoặc được thêm tiền khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Tìm hiểu về hoàn tiền cho đơn hàng khi bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương.

Bồi hoàn

Khi chủ thẻ khởi tạo bồi hoàn, chuyển đổi đơn vị tiền tệ được áp dụng theo tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển khoản tiền thay vì tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm đặt hàng.

Shopify chuyển đổi số tiền được hoàn lại, ghi có số tiền khiếu nại cho chủ thẻ và sau đó thanh toán phí cho ngân hàng của chủ thẻ thay mặt bạn, trừ đi số tiền được hoàn lại vào khoản thanh toán tiếp theo của bạn. Bạn không bị tính phí chuyển đổi đối với việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ này.

Nếu bạn khiếu nại về khoản bồi hoàn và được giải quyết có lợi cho bạn, số tiền khiếu nại trong khoản bồi hoàn được hoàn lại cho bạn và bạn được hoàn lại phí bồi hoàn theo tỷ giá chuyển đổi hiện tại.

Tìm hiểu thêm về quá trình xử lý khoản bồi hoàn.

Bán hàng và quyết toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau và bán bằng đơn vị tiền tệ địa phương

Hầu hết chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu đơn vị tiền tệ của cửa hàng khác đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn, chuyển đổi đơn vị tiền tệ sẽ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí