Valutaconversies en wisselkoersen

Valutaconversie vindt plaats op het moment van de transactie, bijvoorbeeld wanneer je een betaling vastlegt, een terugbetaling uitvoert of wanneer er sprake is van een terugboeking. De valutakoers die wordt gebruikt, is altijd de koers op het moment van de transactie.

Je kunt het overzicht van een transactie bekijken in de tijdlijn van een bestelling.

Je kunt een overzicht bekijken van hoe elke productprijs wordt berekend voor elke markt.

Valutadefinities en -conversies

In een Shopify-winkel worden drie soorten valuta's gebruikt:

 • Winkelvaluta: de valuta van het Shopify-beheercentrum. Dit is de valuta die je gebruikt om prijzen te bepalen voor producten en productvarianten, en het is de valuta die wordt weergegeven in rapporten.
 • Lokale valuta (ook wel de klant- of gepresenteerde valuta genoemd): de valuta die aan de klant wordt weergegeven in je winkel en die de klant gebruikt wanneer diegene bij de checkout betaalt voor bestellingen.
 • Uitbetalingsvaluta - de valuta die Shopify gebruikt wanneer er geld wordt overgemaakt naar je bankrekening.

Risico's bij valutaconversie

Wisselkoersen zijn nooit hetzelfde. Wanneer er een vertraging optreedt bij het verwerken van betalingen of terugbetalingen, bestaat de mogelijkheid dat je geld verliest of wint vanwege valutaconversies.

In de volgende situaties kun je geld verliezen of winnen:

Automatische wisselkoersconversies

Als je in marktplaatsen met meerdere valuta's verkoopt, worden de prijzen van je webshop omgezet naar de valuta van je klant. De prijzen in je winkel worden automatisch omgezet conform de wisselkoersen op de markt.

Prijzen worden omgezet door de productprijs te vermenigvuldigen met het conversiepercentage van de valuta, de conversietarieven toe te voegen en vervolgens de afrondingsregels voor die valuta toe te passen. De omgezette prijzen zijn inclusief de conversiekosten van de valuta. Als je een product van 10,00 USD bijvoorbeeld omrekent naar euro, bevat de omgezette prijs van 8,81 EUR het conversiepercentage van de valuta en de conversiekosten.

(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Als afrondingsregels actief zijn, wordt de omgerekende prijs afgerond naar € 8,85.

Handmatige wisselkoersconversies

Je kunt de wisselkoers handmatig instellen voor elke markt. Zo kun je de prijzen per markt stabiliseren en voorkomen dat ze fluctueren op basis van de automatische wisselkoers.

Wanneer je handmatige wisselkoersconversies gebruikt, kun je winst behalen of verlies lijden, afhankelijk van het verschil tussen je handmatige wisselkoers en de huidige marktwisselkoers.

Voor valutaconversie worden conversiekosten in rekening gebracht. Als je deze kosten in het handmatig ingestelde tarief wil meenemen, vermenigvuldig je het tarief met de conversiekosten voor het land van jouw winkel. Een wisselkoers van USD naar EUR met 1,5% conversiekosten ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Je kunt een handmatig conversiepercentage instellen voor markten die niet je primaire markt zijn. Deze percentages zijn gebaseerd op de basisvaluta van je winkel bij Instellingen > Winkelgegevens, ook voor markten waar je een andere basisvaluta hebt ingesteld dan voor je winkel.

Je kunt prijsaanpassingen samen met handmatig ingestelde wisselkoersen gebruiken. Als je bijvoorbeeld een product op 20,00 in je winkelvaluta USD hebt geprijsd en de prijsafronding instelt op de dichtstbijzijnde 1,00 voor alle markten, kun je je prijzen voor de Canadese markt op de volgende manieren bepalen:

 • Je kunt een handmatige wisselkoers van 1,3 instellen om de CAD-prijs te stabiliseren en vervolgens een prijsaanpassing van 20% toepassen. De prijs wordt als volgt berekend: 20,00 x 1,3 x 1,2 = 32,00 CAD.
 • Je kunt een handmatige wisselkoers van 1 instellen en vervolgens een aanpassing van 50% toepassen om de CAD-prijs te bepalen door alleen de prijsmarge te gebruiken. De prijs wordt als volgt berekend: 20,00 x 1 x 1,5 = 30,00 CAD.
 • Je kunt de automatische wisselkoersen selecteren en een prijsaanpassing van 50% toepassen op de CAD-prijzen. De prijs wordt als volgt berekend: 20,00 x [huidige wisselkoers] x 1,5. De prijs fluctueert op basis van de huidige wisselkoersen met de prijsaanpassing van 50% daar bovenop.

Als je de basisvaluta van een markt wijzigt of als je handmatig ingestelde conversiepercentages omzet naar automatisch, wordt het handmatig ingesteld tarief gedeactiveerd maar niet verwijderd. Dit betekent dat als je de oorspronkelijke marktvaluta herstelt of als je handmatig ingestelde conversiepercentages opnieuw inschakelt, het handmatig ingestelde conversiepercentage opnieuw actief wordt.

Een handmatige wisselkoers activeren

Op de pagina Markten kun je handmatig conversiepercentages instellen voor markten voor één of meerdere landen waarvoor lokale valuta's zijn uitgeschakeld. Je kunt markten voor elk land of elke regio aanmaken waarvoor je een handmatig ingesteld conversiepercentage wil gebruiken.

Handmatige conversiepercentages kunnen niet worden toegepast op je primaire markt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waar je een handmatige wisselkoers wil toevoegen.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Klik op Wisselkoers beheren.
 5. Selecteer Handmatig in het dialoogvenster.
 6. Voer de wisselkoers in.
 7. Klik op Opslaan.

Handmatig vastgelegde betalingen

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, wordt het bedrag dat je als betaling ontvangt, gebaseerd op de wisselkoers op het moment dat je het bedrag op de creditcard van de klant in rekening brengt. Als je betalingen handmatig vastlegt, wordt het bedrag van de creditcard van je klant afgeschreven wanneer je de bestelling verwerkt en niet wanneer de klant de bestelling indient. De wisselkoers kan veranderen tussen het moment van autorisatie en de tijd dat je je tegoed handmatig vastlegt, wat kan leiden tot een klein verschil.

In je Shopify-beheercentrum worden bestellingen in verschillende valuta's omgerekend naar de valuta van je winkel, zodat je je verkoop gemakkelijker kunt rapporteren. Totdat je de klant voor de bestelling in rekening brengt, zijn de geconverteerde waarden schattingen.

Stel dat de valuta van je winkel USD is en dat je verkoopt in USD en in EUR. Je klant maakt een bestelling aan voor een boekenplank van € 90. Wanneer ze de bestelling plaatsen, is $ 1 USD gelijk aan € 0,90 EUR.

Voorbeeld bestelling
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Geschat bestelbedrag
USD 100 EUR 90 USD 100

Een paar dagen later is het wisselkoerstarief gewijzigd en nu is $ 1 USD gelijk aan € 0,85 EUR. Je belast de creditcard van de klant voor € 90 EUR. Omdat de wisselkoers is veranderd, en $ 1 USD = € 0,85 EURO, converteert de € 90 naar $ 98 USD. Je ontvangt $ 98 USD.

Voorbeeld van het vastleggen van de betaling voor een bestelling na een valutafluctuatie
Valutaprijs winkel Valutaprijs klant Vastgelegd bedrag omgerekend naar winkelvaluta
USD 100 EUR 90 $ 98 USD

Terugbetalingen

Er is vaak een tijdsverschil tussen het moment waarop een klant een bestelling aanmaakt en wanneer een retour wordt aangemeld. Als gevolg hiervan is het omgerekende bedrag dat je voor de bestelling ontvangt meestal niet gelijk aan het omgerekende bedrag dat je als terugbetaling terugstort. We raden je aan het volledige bedrag dat de klant in de lokale valuta heeft betaald, terug te betalen. Dit betekent dat je geld kunt verliezen of verdienen door valutaconversies. Meer informatie over het terugbetalen van bestellingen wanneer je in meerdere valuta's verkoopt.

Terugboekingen

Wanneer een kaarthouder een terugboeking inleidt, worden valutaconversies toegepast met behulp van het conversiepercentage op het moment van de overdracht van het geld en niet de conversieratio op het moment van de bestelling.

converteert Shopify het bedrag dat wordt terugbetaald, crediteert het betwiste bedrag aan de kaarthouder en betaalt de kosten namens jou aan de bank van de kaarthouder. Er worden geen conversiekosten in rekening gebracht voor deze valutaconversie.

Als je de terugboeking bestrijdt en deze in je voordeel is opgelost, wordt het betwiste bedrag in de terugboeking aan jou terugbetaald en wordt de terugvorderingstoeslag terugbetaald op basis van de huidige wisselkoers.

Lees meer over hoe terugboekingen worden verwerkt.

Verkopen en afrekenen in verschillende valuta's en verkopen in meerdere valuta's

De meeste valutaconversies vinden plaats tussen de lokale valuta van je klant en de valuta van je winkel. Als je winkelvaluta verschilt van je uitbetalingsvaluta, vinden valutaconversies tussen de lokale valuta van de klant en je uitbetalingsvaluta plaats.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis