Kortingen

Wanneer je in meerdere valuta's verkoopt, kun je aan je klanten kortingen op basis van een percentage en een vast bedrag aanbieden met behulp van kortingscodes en Shopify-scripts.

Kortingen op basis van vast bedrag

Kortingen op basis van een vast bedrag worden ingesteld in de valuta van je winkel. Wanneer de lokale valuta van de klant verschilt van de winkelvaluta, wordt het bedrag van de korting omgerekend naar de valuta van de klant. Deze conversie vindt plaats op het moment dat de korting wordt toegepast tijdens de checkout. Als gevolg hiervan kan het bedrag van de korting variëren afhankelijk van de wisselkoers.

Zo kan een korting van 2 USD op de ene dag worden omgerekend naar 1,74 EUR en de volgende dag naar 1,76 EUR. Om deze reden kan het moeilijk zijn om kortingen van een vast bedrag voor meerdere valuta's toe te passen.

Wanneer je handmatige wisselkoersen instelt, worden kortingen omgerekend naar de valuta van de klant met behulp van het handmatige conversiepercentage in plaats van het huidige markttarief. Als de klant bijvoorbeeld een korting van 5 USD toepast op een CAD-bestelling, wordt de korting geconverteerd naar CAD met behulp van het handmatige conversiepercentage. Als de handmatige conversie 1,25 is, is de korting 6,25 CAD.

Op percentage gebaseerde kortingen

Op percentages gebaseerde kortingen (bijvoorbeeld 10% korting op een bestelling) staan los van een bepaalde valuta. Er wordt een korting toegepast op prijzen aan de hand van het opgegeven percentage, ongeacht de afrekenvaluta van de klant.

Stel dat je in het systeem een korting van tien procent (10%) invoert voor een bepaalde voetbal. Bij de checkout zorgt deze korting ervoor dat de prijs van de bal met 10% wordt verlaagd:

Valutaverschillen nadat kortingen worden toegepast bij de checkout
Afrekenvaluta USD EUR
Normale prijs USD 10 EUR 8,72
10% korting $ 1 USD € 0,87 EUR
Kortingsprijs $ 9 USD € 7,85 EUR

Valutaspecifieke kortingen aanbieden met Shopify-scripts

Je kunt geen kortingscodes gebruiken om kortingen op basis van valuta aan te bieden. Je kunt bijvoorbeeld geen kortingscode maken die alleen kan worden gebruikt voor bestellingen met één type valuta.

Je kunt Shopify-scripts gebruiken om kortingen in de lokale valuta (presentatievaluta) van je klant in te stellen, zodat je scripts kunt gebruiken om kortingen op basis van valuta aan te bieden.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis