Productprijzen per land instellen

Naast het instellen van afrondingsregels voor je productprijzen en verzendtarieven en het instellen van prijsaanpassingen kun je ook je lokale prijzen bepalen door per land en regio afzonderlijke productprijzen in te stellen.

Met vaste productprijzen kun je de prijs voor elk product in elk land of elke regio specificeren. Als je veel producten hebt waar je vaste productprijzen voor wilt instellen, kun je prijzen importeren met een CSV-bestand. Als je een app of integratie van derden gebruikt, kun je vaste productprijzen instellen voor een land of regio met behulp van de Shopify API.

Je kunt een overzicht bekijken van hoe elke productprijs wordt berekend voor elke markt.

Conversiekosten

Valutaomrekeningskosten zijn van toepassing op alle bestellingen met meerdere valuta's en worden automatisch in de omgerekende prijs verrekend. Als je vaste prijzen instelt voor een markt, moeten de valutaomrekeningskosten in je vaste prijzen worden opgenomen.

Vaste productprijzen instellen voor een markt

Je kunt individuele productprijzen voor elke actieve markt instellen op de pagina Markten in je Shopify-beheercentrum. Je kunt vaste prijzen instellen voor een aantal of al je producten en varianten. Voor markten in meerdere landen kun je alleen vaste prijzen instellen met behulp van de basisvaluta van de markt. De vaste prijzen die je hebt ingesteld, hebben automatisch voorrang op de omgerekende internationale prijzen voor elke markt die je hebt geactiveerd.

Als je in je internationale markten vaste verkoopprijzen voor producten wilt aanmaken, kun je dit doen door prijzen te importeren via een CSV-bestand. In het Shopify-beheercentrum kun je geen verkoopprijzen aanmaken.

Om een vaste prijs in te stellen, voer je de internationale prijs in de basisvaluta van elke markt in. De primaire markt van Gabriel is bijvoorbeeld de Verenigde Staten in Amerikaanse dollars. Hij heeft een markt van één land met Canada met een basisvaluta van Canadese dollars en een markt met meerdere landen met Australië en Nieuw-Zeeland met een basisvaluta van Australische dollars. Gabriel voert voor elke markt als volgt een vaste prijs in:

 • In de markt van Canada voert hij een prijs in die weergegeven wordt voor klanten uit Canada. Voor een product dat hij wil weergeven als 5 CAD, voert hij bijvoorbeeld 5.00 in.
 • Op de markt die Australië bevat, voert hij de prijs in die hij aan klanten in Australië wil tonen. Voor een product dat hij bijvoorbeeld voor AUD 6 wil weergeven, voert hij 6.00 in.

Omdat vaste prijzen niet voor meerdere landen binnen dezelfde markt kunnen worden ingevoerd, krijgen de klanten van Gabriel in Nieuw-Zeeland prijzen te zien die worden omgerekend van de prijs op basis van Australische naar Nieuw-Zeelandse dollars. Een product met een vaste prijs van AUD 6 zou bijvoorbeeld aan een klant in Nieuw-Zeeland worden weergegeven als ongeveer NZD 6,25.

Als Gabriel later besluit dat hij vaste prijzen voor Nieuw-Zeeland in Nieuw-Zeelandse dollars wil invoeren, kan hij een nieuwe markt voor Nieuw-Zeeland creëren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waar je prijzen voor wilt bekijken.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren, en typ vervolgens de naam van het product waar je een vaste prijs voor wilt invoeren in de zoekbalk.
 5. Klik op de prijs naast een product dat je wilt bewerken en voer vervolgens de nieuwe vaste prijs in. Als het product meerdere varianten heeft, klik je op Prijzen bekijken en voer je vaste prijzen voor elke variant in.
 6. Klik op Opslaan.

Als je geen vaste prijs meer wilt gebruiken, klik op de prijs naast het product en klik op Opnieuw instellen. De prijs wordt opnieuw ingesteld op de vorige automatisch omgerekende prijs.

Vaste productprijzen instellen met behulp van CSV-bestanden

Als je een grote hoeveelheid producten hebt waar je vaste productprijzen voor wilt instellen, kun je prijzen importeren met een CSV-bestand.

Als je productprijsstelling wilt toevoegen, exporteer je eerst een CSV-bestand voor de producten waarvoor je per markt een prijs wilt bepalen. Het CSV-exportbestand bevat extra kolommen voor productprijzen en vergelijkingsprijzen voor elke actieve markt. Hierin wordt de naam van elke markt vermeld. Je kunt prijzen toevoegen in het CSV-bestand en dit vervolgens in je winkel importeren.

Voor meer informatie, raadpleeg CVS-bestanden gebruiken.

Stap 1: Producten exporteren met een CSV-bestand

Vanuit het Shopify-beheercentrum kun je een CSV-bestand exporteren dat kolommen bevat voor prijzen en prijsvergelijkingen voor elke actieve markt.

Als je slechts een paar van je producten wilt exporteren, kun je je productlijst filteren om specifieke producten voor export te bekijken en te selecteren.

Raadpleeg Producten exporteren voor meer gedetailleerde instructies.

Stap 2: Het CSV-bestand wijzigen

Je kunt het product-CSV-bestand dat je hebt geëxporteerd vanuit het Shopify-beheercentrum wijzigen om prijzen voor landen en regio's toe te voegen. Als je een bestaande productprijs voor een land wilt verwijderen, verwijder je de waarde uit de kolom en importeer je vervolgens het CSV-bestand. Als je een gehele kolom verwijdert voor een actieve markt, blijft de bestaande prijs ongewijzigd.

Upload productprijzen precies zoals je wilt dat deze voor elke markt worden weergegeven.

Als je dynamische btw-inclusieve prijzen gebruikt om belastingen wel of niet mee te tellen op basis van de locatie van je klant, zorg er dan voor dat je weet welke landen of regio's belastingen automatisch in de prijs meetellen. Als je belastingverantwoordelijk bent als je in deze landen of regio's verkoopt, werk dan je productprijzen bij zodat ze de lokale belastingtarieven bevatten.

Zorg ervoor dat de kopteksten van de kolommen in het CSV-bestand de naam van elk van je markten weerspiegelen. Als je bijvoorbeeld een markt hebt met de naam Noord-Amerika, gebruik je Prijs/Noord-Amerika als koptekst voor de kolom om prijzen voor die markt te importeren.

Je kunt verschillende vaste prijzen voor meerdere landen of regio's binnen dezelfde markt niet importeren. Als je dit moet doen, moet elk land of elke regio worden gecreëerd als zijn eigen markt.

Je stelt productprijzen in je geselecteerde basisvaluta in voor elke markt. Als een markt meerdere landen of regio's bevat, worden je vaste prijzen omgerekend naar elke lokale valuta op basis van de huidige wisselkoers. Als je wilt verkopen aan meerdere landen of regio's in één markt, maar dan met één valuta, kun je lokale valuta's uitschakelen voor die markt.

Stap 3: Producten importeren met een CSV-bestand

Nadat je jouw product-CSV-bestand hebt aangepast om productprijzen toe te voegen en te wissen, kun je het bestand importeren in je Shopify-beheercentrum. Je product-CSV-bestand hoeft geen volledige productinformatie te bevatten, maar het moet minimaal Handle, Titel, Keuzevariant kolommen bevatten, en de landprijskolommen die je wilt importeren.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies Importeren van producten met een CSV-bestand.

Stap 4: Je internationale prijzen bekijken

Je kunt prijzen voor elk van je markten in hun basisvaluta bekijken in je Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waar je prijzen voor wilt bekijken.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Prijzen worden weergegeven in de basisvaluta voor die markt. Klik voor producten met meerdere varianten op de producttitel om de prijs voor elke variant weer te geven.

Om een voorbeeld van prijzen voor meerdere landen of regio's binnen dezelfde markt te bekijken, moet je een ondersteunde land selector hebben, zoals de Geolocation-app,en een voorbeeld van die prijzen bekijken in je webwinkel.

Vaste productprijzen instellen met de Shopify API

Als je een app of integratie van derden gebruikt, kun je vaste productprijzen maken voor een land of regio met behulp van de prijslijst-API.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis