Producten importeren met een CSV-bestand

Producten importeren is handig als je bent overgestapt naar Shopify vanaf een ander platform of als je veel wijzigingen wilt aanbrengen in je producten of voorraad.

Bij het importeren worden de gegevens in het CSV-bestand in Shopify omgezet in producten.

Zorg ervoor dat je de volgende onderwerpen hebt gelezen voordat je begint:

Producten importeren uit een andere winkel

Als je een CSV-bestand hebt dat is geëxporteerd vanuit een andere winkel of afkomstig is uit een andere bron, controleer of dit overeenkomt met de CSV-bestandsindeling. Als de indeling niet overeenkomt of er ontbrekende headers zijn, mislukt het importeren.

Je CSV met producten mag niet groter zijn dan 15 MB. Als je een foutmelding krijgt bij het uploaden van een nieuw CSV-bestand, controleer dan of het de maximale grootte niet overschrijdt.

Stappen:

 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik op Bestand kiezen in het venster Producten importeren met een CSV-bestand.

 4. Zoek je CSV-bestand op en klik op Openen.

 5. Klik op Bestand uploaden.

Wanneer je CSV-bestand is geüpload, ontvang je een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat je hebt gebruikt bij de registratie van je Shopify-winkel. Lees een aantal oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

Producten importeren met een CSV-bestand

Exporteer eerst je producten als je wijzigingen wilt aanbrengen in je producten met een CSV-bestand. Je kunt wijzigingen aanbrengen in je CSV-bestand in een spreadsheet-programma als Google Sheets en het bijgewerkte CSV-bestand vervolgens importeren in het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik in het dialoogvenster Producten via CSV-bestand importeren op Bestand kiezen.

 4. Zoek je CSV-bestand op en klik op Openen.

 5. Schakel het selectievakje Alle huidige producten met dezelfde handle in. Dit vervangt alle gegevens op Shopify. De productgegevens blijven ongewijzigd voor kolommen die niet aanwezig zijn in het CSV-bestand. Stel bijvoorbeeld dat er een CSV-bestand is met een productingang red-socks en die productingang bestaat al in je Shopify-winkel. Het CSV-bestand bevat alle velden voor het product, maar mist de kolom Price. Nadat je dit CSV-bestand naar je winkel hebt geüpload, worden alle waarden voor red-socks vervangen door de waarden in het CSV-bestand, maar het veld Price blijft ongewijzigd.

 6. Klik op Bestand uploaden.

Wanneer je CSV-bestand is geüpload, ontvang je een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat je hebt gebruikt bij de registratie van je Shopify-winkel. Lees een aantal oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis