Producten importeren met een CSV-bestand

Producten importeren is handig als u bent overgestapt naar Shopify vanaf een ander platform of als u veel wijzigingen wilt aanbrengen in uw producten of voorraad.

Bij het importeren worden de gegevens in het CSV-bestand in Shopify omgezet in producten.

Zorg ervoor dat u de volgende onderwerpen heeft gelezen voordat u begint:

Producten importeren met een CSV-bestand

Producten importeren uit een andere winkel

Als u een CSV-bestand heeft dat is geëxporteerd vanuit een andere winkel of afkomstig is uit een andere bron, controleert u of dit overeenkomt met de CSV-bestandsindeling. Als de indeling niet overeenkomt of er ontbrekende headers zijn, mislukt het importeren.

Uw CSV met producten mag niet groter zijn dan 15 MB. Als u een foutmelding krijgt bij het uploaden van een nieuw CSV-bestand, controleer dan of het de maximale grootte niet overschrijdt.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik op Bestand kiezen in het venster Producten importeren met een CSV-bestand.

 4. Zoek uw CSV-bestand op en klik op Openen.

 5. Klik op Bestand uploaden.

Wanneer uw CSV-bestand is geüpload, ontvangt u een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat u heeft gebruikt bij de registratie van uw Shopify-winkel. Lees een aantal oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

Producten importeren na het aanbrengen van wijzigingen in uw CSV-bestand

Exporteer eerst uw producten als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw producten met een CSV-bestand. U kunt wijzigingen aanbrengen in uw CSV-bestand in een spreadsheet-programma als Google Sheets en het bijgewerkte CSV-bestand vervolgens importeren in de Shopify-beheerder.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik in het dialoogvenster Producten via CSV-bestand importeren op Bestand kiezen.

 4. Zoek uw CSV-bestand op en klik op Openen.

 5. Schakel het selectievakje Alle huidige producten met dezelfde handle in. Dit vervangt alle gegevens op Shopify. De productgegevens blijven ongewijzigd voor kolommen die niet aanwezig zijn in het CSV-bestand. Stel bijvoorbeeld dat er een CSV-bestand is met een productingang red-socks en die productingang bestaat al in uw Shopify-winkel. Het CSV-bestand bevat alle velden voor het product, maar mist de kolom Price. Nadat u dit CSV-bestand naar uw winkel heeft geüpload, worden alle waarden voor red-socks vervangen door de waarden in het CSV-bestand, maar het veld Price blijft ongewijzigd.

 6. Klik op Bestand uploaden.

Wanneer uw CSV-bestand is geüpload, ontvangt u een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat u heeft gebruikt bij de registratie van uw Shopify-winkel. Lees een aantal oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis