Producten importeren met een CSV-bestand

Producten importeren in je Shopify store met behulp van een CSV-bestand (Comma Separated Values) is handig wanneer je naar Shopify overstapt vanaf een ander platform of wanneer je veel wijzigingen wilt aanbrengen in je producten of voorraad.

Wanneer je producten importeert, worden de gegevens uit het CSV-bestand geconverteerd naar producten en kun je selecteren of je je nieuwe producten wilt publiceren naar alle verkoopkanalen of alleen naar je webshop.

Voordat je begint

Voordat je producten importeert met behulp van een CSV-bestand, lees je eerst de volgende onderwerpen:

Importeren testen met behulp van een development store

Als je een Shopify-partner bent en je een grootschalige import voor een merchant uitvoert, test je eerst een klein aantal wijzigingen met behulp van een development store voordat je de daadwerkelijke importopdracht uitvoert.

Aandachtspunten bij het overschrijven van productgegevens met behulp van een geïmporteerd CSV-bestand

Wanneer je een CSV-bestand importeert, kun je de optie Overschrijf producten met overeenkomende handles. selecteren. Als je deze optie selecteert, dan worden, wanneer de handle in het te importeren CSV-bestand overeenkomt met een bestaande handle in de productlijst, de waarden in het CSV-bestand overschreven door de waarden in de overeenkomende kolommen in de bestaande productlijst. Als je de overschrijfoptie niet selecteert, dan worden de producten die met een bestaande handle overeenkomen, tijdens de CSV-import genegeerd.

 • Als een niet-vereiste kolom in het geïmporteerde CSV-bestand leeg is, wordt de overeenkomende waarde in de productlijst als leeg overschreven.

  • De waarde van Vendor in je bestaande productlijst is bijvoorbeeld John's Apparel, maar de kolom Vendor leeg is in het CSV-bestand dat je importeert, wordt de John's Apparel als leeg overschreven.
 • Als een niet-vereiste kolom niet is opgenomen in het geïmporteerde CSV-bestand, maar wel is opgenomen in de bestaande productlijst, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.

  • Als de kolom Variant Image bijvoorbeeld is opgenomen in de bestaande productlijst, maar die kolom niet in het geïmporteerde CSV-bestand staat, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.
 • Als in het import-CSV-bestand een niet-verplichte kolom is opgenomen die afhankelijk is van andere kolomgegevens die niet in het bestand zijn opgenomen, dan worden bestaande gegevens verwijderd of gewist.

  • Als de kolom Variant-SKU bijvoorbeeld is opgenomen in het geïmporteerde CSV-bestand, maar niet de kolommen Option1 Waarde en Option1 Naam, wordt de productvariantoptie verwijderd.

Producten importeren uit een andere winkel

Als je een CSV-bestand hebt dat uit een andere winkel is geëxporteerd of van een andere bron afkomstig is, controleer dan of het overeenkomt met de CSV-bestandsindeling. Als de indeling niet overeenkomt of er ontbrekende kopteksten zijn, wordt het bestand niet geïmporteerd.

Het CSV-bestand met producten mag niet groter zijn dan 15 MB. Als je een foutmelding krijgt als je een nieuw CSV-bestand probeert te uploaden, controleer dan of het niet te groot is.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer het CSV-bestand dat je wilt importeren.

 4. Optioneel: als je nieuwe producten alleen in je webshop wilt publiceren in plaats van in al je verkoopkanalen, deselecteer dan Nieuwe producten publiceren in alle verkoopkanalen.

 5. Optioneel: Als je de URL's wilt wijzigen door de waarden voor de bestaande handles te overschrijven, selecteer je Producten met overeenkomende handles overschrijven. Bestaande waarden worden vervangen door alle kolommen die zijn opgenomen in de CSV.

 6. Klik op Uploaden en doorgaan.

 7. Bekijk de details van de import en klik op Producten importeren.

Wanneer je CSV-bestand is geüpload, ontvang je een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat je hebt gebruikt bij de registratie van je Shopify-winkel. Lees een aantal oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

Producten importeren met behulp van een CSV-bestand

Exporteer eerst de producten als je met een CSV-bestand wijzigingen in producten wilt aanbrengen. Je kunt wijzigingen aanbrengen in het CSV-bestand in een spreadsheetprogramma zoals Google Sheets en het bijgewerkte CSV-bestand vervolgens importeren in het Shopify-beheercentrum.

Stappen

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer het CSV-bestand dat je wilt importeren.

 4. Optioneel: als je nieuwe producten alleen in je webshop wilt publiceren in plaats van in al je verkoopkanalen, deselecteer dan Nieuwe producten publiceren in alle verkoopkanalen.

 5. Optioneel: Als je de URL's wilt wijzigen door de waarden voor de bestaande handles te overschrijven, selecteer je Producten met overeenkomende handles overschrijven. Bestaande waarden worden vervangen door alle kolommen die zijn opgenomen in de CSV.

 6. Klik op Uploaden en doorgaan.

 7. Bekijk de details van de import en klik op Producten importeren.

Wanneer je CSV-bestand is geüpload, ontvang je een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat je hebt gebruikt bij de registratie van je Shopify-winkel. Lees een aantal oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis