Markten beheren

International helpt je de ervaring van je merk te beheren door verschillende instellingen toe te wijzen aan verschillende landen en regio's. Een markt kan een enkel land, een enkele regio, of een groep landen of regio's bevatten. Je kunt bijvoorbeeld een markt aanmaken met de naam 'Noord-Amerika' die Canada, de Verenigde Staten en Mexico bestrijkt. Je kunt ook een andere groep instellingen hebben die je alleen voor Japan wil gebruiken. Maak dan nog een markt aan die alleen Japan bestrijkt.

Het maximale aantal markten dat je kunt hebben, is afhankelijk van het Shopify-abonnement van je winkel:

 • Pause and Build: drie
 • Shopify Starter: 3
 • Basic Shopify: 3
 • Shopify: 3
 • Advanced Shopify: 3 inbegrepen, max. 50
 • Shopify Plus - 50

Voor het eerst toetreden tot markten

Wanneer je voor het eerst je Shopify-winkel aanmaakt, worden de volgende markten aangemaakt:

 • Primaire markt: het primaire land of de primaire regio waarin je verkoopt. Dit wordt bepaald door het adres en de valuta van je winkel en is vaak de binnenlandse markt. De primaire markt vertegenwoordigt de standaardklantervaring voor je winkel.
 • Internationale markt: een speciaal samengestelde lijst met populaire landen of regio's waar merchants die vergelijkbaar zijn met jou ook actief zijn.
 • Landen waar je niet aan verkoopt: alle andere landen of regio's die niet tot een andere markt behoren. Klanten in deze landen kunnen niet afrekenen in je winkel.

De Internationale markt is standaard inactief. Dit betekent dat klanten in deze landen pas kunnen afrekenen als je de markt hebt geactiveerd.

Het maximale aantal markten dat is toegestaan in je winkel, is afhankelijk van het abonnement van je winkel. Na migratie heeft je winkel mogelijk echter meer markten, op basis van het aantal unieke landen of regio's die eerder actief waren. Je kunt deze bestaande markten nog steeds gebruiken, maar het toevoegen van extra markten is alleen mogelijk zodra je er minder dan het toegestane maximum van het abonnement van je winkel hebt.

Het is raadzaam om je landen of regio's met een vergelijkbare prijsstrategie te combineren in markten met meerdere landen. Als je bijvoorbeeld eerder Canada, de Verenigde Staten en Mexico actief had in je betaalinstellingen, maar geen aangepaste prijzen of specifieke strategieën voor elk land hebt, kun je deze drie landen overzetten naar één enkele markt met de naam North America.

Medewerkersmachtigingen vereist voor het beheren van markten

Winkelmedewerkers hebben toegang tot markten op basis van een combinatie van bestaande machtigingen. Een medewerker heeft alle volgende machtigingen nodig om toegang te krijgen tot de pagina Markten:

 • Homepage
 • Bestellingen

  • Orderregels bewerken
  • Exporteren
 • Producten

  • Producten exporteren
 • Analytics

 • Kortingen

 • Winkel instellingen

  • Instellingen beheren
  • Verzending en bezorging
  • Belastingen en douanerechten
  • Domeinen

Markttypen

Er zijn standaard een paar verschillende soorten markten die voor je worden gemaakt:

Je kunt ook aangepaste markten maken die overeenkomen met je verkoopstrategie:

Primaire markt

Je primaire markt is het primaire land of de primaire regio waar je verkoopt, en is vaak je thuis- of binnenlandse markt.

Voor nieuwe winkels wordt de primaire markt bepaald door je winkelvaluta in Instellingen > Winkelgegevens, zelfs als je winkelvaluta niet overeenkomt met het land of de regio die in de sectie winkeladres staat. Als je winkeladres bijvoorbeeld de Verenigde Staten aangeeft, maar de valuta van je winkel is ingesteld op Canadese dollars, wordt de primaire markt ingesteld op Canada.

De primaire markt mag slechts een land of regio bevatten en je kunt deze niet verwijderen.

Alle wijzigingen die je in je winkel aanbrengt, zijn standaard van invloed op je primaire markt. Wanneer je je productprijzen wijzigt of een nieuwe voorraadlocatie instelt, worden de wijzigingen automatisch toegepast op je primaire markt.

Je primaire markt veranderen

Je kunt de primaire markt wijzigen naar een ander land of een andere regio die beter past bij je verkoopstrategie.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Selecteer in de sectie Overzicht een actieve markt die je tot je primaire markt wil maken. Als je nog niets doet met het nieuwe land of de nieuwe regio, maak dan eerst een markt met het land of de regio aan en activeer deze.
 3. Klik op Meer acties.
 4. Klik op Primaire markt maken.
 5. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Het domein dat aan de vorige primaire markt was gekoppeld, wordt losgekoppeld en dan aan de nieuwe primaire markt gekoppeld. Als de nieuwe primaire markt al een eigen domein had, wordt dat domein losgekoppeld en wordt het verkeer naar dat domein omgeleid naar het primaire domein. Hierna blijft de vorige primaire markt wel actief.

Beperkingen:

 • International met submappen: markten met submappen kunnen geen primaire markt worden om te voorkomen dat pagina's niet gevonden worden (404-fout). Als je een markt die als een domein met submappen is geconfigureerd tot primaire markt wil maken, stel je bij de domeininstellingen in dat deze het primaire domein of zijn eigen domein moet gebruiken.
 • International met meerdere regio's: aangezien primaire markten beperkt zijn tot slechts één regio, kun je van een markt met meerdere regio's geen primaire markt maken.

Wanneer je het land of de regio van de primaire markt hebt gewijzigd, kun je de valuta ook wijzigen, zodat deze aan je voorkeur voldoet.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik in de sectie Overzicht op de primaire markt.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Selecteer in de sectie Prijsstelling de gewenste valuta in de vervolgkeuzelijst.

De primaire markt gebruikt standaard de basisprijzen van je winkel. Als de valuta van je primaire markt verschilt van je winkelvaluta, worden de basisprijzen automatisch geconverteerd met behulp van een dagelijks valutaconversiepercentage.

Als je wilt dat de prijzen van de primaire markt verschillen van de basisprijzen van je winkel, kun je prijsaanpassingen of vaste prijzen instellen voor je primaire markt.

De winkelvaluta wijzigen

Als je Shopify Payments gebruikt, heeft het wijzigen van je winkelvaluta geen gevolgen voor de valuta's die door je markten worden gebruikt.

Als je de winkelvaluta wijzigt en deze ook op je primaire markt wilt gebruiken, wijzig je de valuta van je primaire markt volgens bovenstaande stappen.

Als je Shopify Payments niet gebruikt, wordt met het wijzigen van je winkelvaluta ook de valuta van al je markten in dezelfde valuta gewijzigd.

Meer informatie over het wijzigen van je uitbetalingsvaluta.

Elk land of elke regio kan slechts een deel van één market zijn.

Markten voor één land

Markets voor één land bevatten slechts één land of regio. Wanneer je een nieuwe Market voor één land creëert, wordt de basisvaluta voor de Market ingesteld op de valuta voor dat land. Als de valuta niet wordt ondersteund, wordt de basisvaluta ingesteld op de basisvaluta van je winkel.

Gebruik markten met één land als je wilt verkopen aan landen of regio's waarvoor je een specifieke targetingstrategie hebt. Als je primaire markt bijvoorbeeld Canada is en een belangrijk deel van je internationale verkoop begint uit de Verenigde Staten te komen, dan kan het nuttig zijn een markt aan te maken die zich alleen op de Verenigde Staten richt. Op die manier verhoog je je omzet en conversies door Amerikaanse klanten een speciale en gelokaliseerde ervaring te geven als ze in je winkel rondkijken.

Markten met meerdere landen

Markten met meerdere landen bevatten meer dan een land of regio. Wanneer je een markt met meerdere landen aanmaakt, wordt de standaard basisvaluta ingesteld op de basisvaluta van je winkel en worden lokale valuta's geactiveerd. Als je lokale valuta's uitschakelt voor een markt met meerdere landen, winkelen alle klanten op die markt in de basisvaluta van de markt of in een andere basisvaluta die jij selecteert.

Voor de instelling van vaste productprijzen voor een markt met meerdere landen wordt de basisvaluta gebruikt.

Combineer landen of regio's met vergelijkbare targetingstrategieën om zo de markten van meerdere landen te combineren. Je kunt bijvoorbeeld verkopen aan Duitsland, Frankrijk, België en Italië en elk van deze landen hebben dezelfde productprijzen, verzendtarieven en hetzelfde domein. In dit geval kun je één markt aanmaken die deze vier landen omvat.

Internationale markt

Als je Markets voor het eerst opent, wordt een Internationale markt voor je aangemaakt. Die bevat een speciaal geselecteerde lijst van landen en regio's waar andere merchants die op jou lijken zouden kunnen verkopen. De Internationale markt is standaard inactief. Als je de Internationale markt activeert, kun je meteen in alle landen binnen deze markt gaan verkopen.

Landen en regio's waar je niet aan verkoopt

Je pagina Markten bevat een markt met de naam Landen/regio's waar je niet aan verkoopt. Deze markt wordt automatisch gemaakt en kan niet worden verwijderd. Het omvat alle andere landen of regio's waar je momenteel niet aan verkoopt. Wanneer klanten uit een van die landen of regio's je webshop bezoeken, zien zij de standaardtaal en -valuta die aan je primaire markt zijn gekoppeld, maar kunnen ze niet afrekenen.

Wanneer je landen of regio's van deze markt toevoegt aan nieuwe markten, worden ze uit deze lijst verwijderd.

Een markt toevoegen

Wanneer je de ervaring van je webshop wil aanpassen voor klanten in een specifieke regio, kun je op de pagina Markten een nieuwe markt toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een groep landen, zoals Noord-Amerika, of een enkel land, zoals Canada, targeten. Met Internationaal kun je de markten aanmaken die betekenisvol zijn voor je bedrijf.

Wanneer je een nieuwe markt toevoegt, worden aanbevolen markten voorgesteld op basis van winkels die vergelijkbaar zijn met die van jou. Deze aanbevelingen geven landen of regio's aan waar je het meest waarschijnlijk succes hebt met verkopen, op basis van gegevens van vergelijkbare merchants binnen dezelfde primaire markt.

Als je een nieuwe markt creëert met landen of regio's die al deel uitmaken van een andere markt, dan overschrijven de nieuwe markten de bestaande. Het land of de regio wordt toegevoegd aan je nieuwe markt en wordt van de bestaande markt verwijderd. Als de bestaande markt geen andere landen of regio's bevat, wordt deze automatisch verwijderd en worden eventuele bijbehorende internationale prijzen, domeinen, subfolders of aanpassingen ook verwijderd.

Als je al verzend naar alle landen en regio's die zijn inbegrepen in een nieuwe markt, is de markt standaard actief. Anders is de nieuwe markt inactief en moet je de markt activeren voordat klanten kunnen afrekenen in je winkel.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op Markt toevoegen.
 3. Voer een Marktnaam in. Met deze naam kun je de market binnen je Shopify-beheercentrum identificeren en deze wordt niet aan klanten getoond.
 4. Zoek in de sectie Landen/regio's naar het land of de regio die je wil toevoegen en selecteer het selectievakje naast de naam. Je kunt meerdere landen of regio's aan een markt toevoegen.
 5. Klik op Markt toevoegen.

Het aantal markten dat je in je winkel kunt hebben, is afhankelijk van het abonnement van je winkel. Als je het maximum voor je winkel hebt bereikt, overweeg dan om meerdere landen of regio's met vergelijkbare targetingstrategieën samen te groeperen in een markt met meerdere landen of je abonnement te upgraden.

Voorbeeld van een markt bekijken

Je kunt een voorbeeld bekijken van de klantervaring voor een markt in het Shopify-beheercentrum. Je kunt een voorbeeld van actieve en inactieve markten bekijken in elke taal die je aan die markt hebt toegevoegd. Activeer een taalselector voor je thema wanneer je een voorbeeld van een markt met meerdere talen bekijkt, zodat je er in het voorbeeld tussen kunt schakelen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waar je een voorbeeld van wil bekijken.
 3. Klik op Voorbeeld.

Een markt activeren

Als je nog niet naar alle landen en regio's in een nieuwe markt verzend, is de markt standaard inactief. Dit betekent dat klanten in die landen en regio's niet kunnen afrekenen in je winkel.

Voordat je een markt kunt activeren, heb je verzendtarieven nodig voor alle landen en regio's op die markt. Het is mogelijk dat je aanvullende marktinstellingen zoals domeinen, talen, valuta en prijzen wilt configureren voordat je de markt activeert en begint met verkopen aan die landen en regio's.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik in de sectie Inactief op de markt die je wil activeren.
 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Inactief en selecteer Actief.
 4. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Een markt deactiveren

Als je geen fysieke producten meer wilt verkopen aan klanten in een bepaalde markt, kun je die markt deactiveren. Deze actie heeft geen invloed op bestaande bestellingen. Wanneer je een markt deactiveert, worden alle marktinstellingen opgeslagen, wat betekent dat je deze markt in de toekomst kunt heractiveren. Het deactiveren van een markt verandert niets aan de verzendzones, maar klanten uit landen in inactieve markten kunnen niet afrekenen.

Als je een markt deactiveert waar een hoofddomein of subdomein aan is gekoppeld, leidt dat domein klanten automatisch om naar het domein van je primaire markt. Als je een markt deactiveert die met submappen is ingesteld, werken die submap-URL's echter niet meer. Het wordt aanbevolen om omleidingen in te stellen om ervoor te zorgen dat klanten nog steeds toegang hebben tot je webwinkel.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik in de sectie Actief op de markt die je wil deactiveren.
 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Actief en selecteer Inactief.
 4. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Een markt verwijderen

Markten verwijderen doe je vanaf de pagina Markten. Dit zorgt ervoor dat klanten in die markt geen fysieke producten meer kunnen afrekenen en dat submap-URL's niet meer werken, maar is niet van invloed op bestaande bestellingen. Als een markt wordt verwijderd, wordt deze permanent gewist.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt die je wil verwijderen.
 3. Klik op Meer acties.
 4. Klik op Markt verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen om dit te bevestigen.

Landen of regio's binnen een bestaande markt bewerken

Als je je internationale verkoopstrategie verandert, kun je landen of regio's binnen je bestaande markten toevoegen of verwijderen.

Een land of regio aan een bestaande markt toevoegen

Je kunt landen of regio's aan een bestaande markt toevoegen. Als je bijvoorbeeld al aan Frankrijk en Duitsland verkoopt op een markt met meerdere landen, wil je misschien ook aan Italië gaan verkopen. Dan kun je Italië toevoegen aan je bestaande markt voor meerdere landen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waaraan je een extra land of regio wil toevoegen.
 3. Klik op Bewerken en klik vervolgens in de sectie Landen/regio's opnieuw op Bewerken.
 4. Zoek naar het land of de regio die je wil toevoegen en selecteer het selectievakje naast de naam.
 5. Klik op Opslaan.

Een land of regio uit een bestaande markt verwijderen

Je kunt landen of regio's uit een bestaande markt verwijderen. Je hebt bijvoorbeeld een Noord-Amerikaanse markt met de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Je hebt alles geprobeerd om succesvol te zijn in Canada, maar de verkoop is niet wat je had verwacht. Je besluit je inspanningen ergens anders op te richten. In dit geval kun je Canada uit de Noord-Amerikaanse markt verwijderen. Hiermee verplaats je Canada naar landen/regio's waar je niet aan verkoopt en vanaf dat moment kunnen klanten uit Canada niet meer in je winkel afrekenen.

Als je een land of regio van een bestaande markt wilt verwijderen en deze wilt toevoegen aan een eigen markt, maak je een nieuwe markt aan om het land of de regio automatisch uit de bestaande markt te verwijderen. Als je bijvoorbeeld een markt met meerdere landen hebt met alle landen binnen de Europese Unie en je verkopen in Duitsland snel zijn gegroeid, kun je beslissen om een gerichtere strategie voor de verkoop in Duitsland te gaan hanteren. Door een nieuwe markt toe te voegen voor Duitsland wordt een speciale markt voor Duitsland gecreëerd en wordt Duitsland automatisch uit de markt van de Europese Unie verwijderd. Alle andere landen van de Europese Unie in de oorspronkelijke markt voor meerdere landen blijven ongewijzigd.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waaruit je een land of regio wil verwijderen.
 3. Klik op Bewerken en klik vervolgens in de sectie Landen/regio's opnieuw op Bewerken.
 4. Zoek naar het land of de regio waar je niet meer aan wil verkopen in deze markt en deselecteer het selectievakje naast de naam.
 5. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis