ส่วนลด

หากคุณขายสินค้าโดยใช้สกุลเงินในพื้นที่ คุณสามารถเสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือส่วนลดแบบตายตัวแก่ลูกค้าได้โดยใช้รหัสส่วนลดและ Shopify Scripts

ส่วนลดแบบตายตัว

ระบบจะตั้งค่าส่วนลดแบบตายตัวตามสกุลเงินของร้านค้าคุณ หากสกุลเงินในประเทศของลูกค้าไม่เหมือนสกุลเงินของร้านค้าคุณ ระบบจะแปลงส่วนลดเป็นสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ การแปลงสกุลเงินจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ส่วนลดในตอนชำระเงิน ส่งผลให้ราคาส่วนลดอาจมีความผันผวนโดยอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

เช่น ในวันแรก ส่วนลดมูลค่า 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจแปลงได้เป็น 1.74 ยูโร แต่ในวันถัดไปอาจกลายเป็น 1.76 ยูโร ด้วยเหตุนี้ จึงทำการตลาดด้วยส่วนลดแบบตายตัวได้ยากเมื่อใช้สกุลเงินในพื้นที่

เมื่อคุณกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบกำหนดเอง ส่วนลดจะแปลงเป็นสกุลเงินของลูกค้าโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินแบบกำหนดเองแทนอัตราในตลาดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าของคุณใช้งานส่วนลด 5 ดอลลาร์สหรัฐกับคำสั่งซื้อที่เป็นดอลลาร์แคนาดา ระบบจะแปลงส่วนลดเป็นดอลลาร์แคนาดาโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินแบบกำหนดเอง หากอัตราการแปลงสกุลเงินแบบกำหนดเองอยู่ที่ 1.25 ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 6.25 ดอลลาร์แคนาดา

ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ (เช่น ลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อ) จะไม่มีเรื่องสกุลเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบจะลดราคาตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยไม่เกี่ยวกับสกุลเงินของลูกค้า (การชำระเงิน)

เช่น คุณสร้างส่วนลดลูกบอลมูลค่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) ในหน้าการชำระเงิน ส่วนลดนี้จะลดราคาลูกบอล 10% ทันที

ความแตกต่างระหว่างสกุลเงินหลังหักส่วนลดจะบังคับใช้ในขั้นตอนการชำระเงิน
สกุลเงินในการชำระเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร
ราคาปกติ 10 ดอลลาร์สหรัฐ 8.72 ยูโร
ส่วนลด 10% 1 ดอลลาร์สหรัฐ 0.87 ยูโร
ราคาหลังหักส่วนลด 9 ดอลลาร์สหรัฐ 7.85 ยูโร

ใช้ Shopify Scripts เพื่อเสนอส่วนลดตามสกุลเงิน

คุณไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดเพื่อเสนอส่วนลดตามสกุลเงินได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างรหัสส่วนลดที่สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้สกุลเงินหนึ่งประเภทเท่านั้น

คุณสามารถใช้ Shopify Scripts ในการแปลงส่วนลดไปยังสกุลเงินในพื้นที่ (ที่แสดง) ของลูกค้าของคุณ ดังนั้นคุณสามารถใช้สคริปต์เพื่อเสนอส่วนลดตามสกุลเงินบางรายการได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี