การปัดเศษราคา

เมื่อคุณทำการขายในตลาด การแปลงสกุลเงินอาจทำให้ราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งของคุณมีตัวเลขท้ายราคาที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ คุณสามารถปัดเศษราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งของคุณได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีตัวเลขท้ายราคาที่ไม่สอดคล้องกันหลังจากกระบวนการแปลงสกุลเงิน โดยราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาและอัตราค่าจัดส่งของคุณคงที่

กฎการปัดเศษไม่ถูกนำไปใช้กับบัตรของขวัญ

คุณสามารถเปิดใช้งานกฎการปัดเศษและแสดงตัวอย่างราคาที่แปลงแล้วได้จากหน้าตลาดของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของวิธีการคำนวณราคาสินค้าสำหรับแต่ละตลาดได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด

  2. ในส่วนตลาดอื่นๆ ให้คลิก “การกำหนดลักษณะ

  3. เลือกช่องเครื่องหมายการปัดเศษราคา

  4. คลิกบันทึก

เมื่อเปิดใช้งานกฎการปัดเศษ จะปัดเศษราคาไปเป็นค่าเงินที่พบบ่อยที่สุดในแต่ละสกุลเงินโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปรับแต่งกฎการปัดเศษให้แตกต่างไปจากค่าเริ่มต้นเหล่านี้ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี