ประเทศที่รองรับ Shopify Payments

Shopify Payments พร้อมให้ใช้งานเฉพาะร้านค้าในบางประเทศ

หากร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าปลีก ให้ดูที่รายการประเทศค้าปลีกที่ Shopify Payments รองรับ

ไปที่ส่วนต่อไปนี้เพื่อดูข้อกำหนดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศที่รองรับ Shopify Payments แต่ละประเทศ

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี