Shopify Payments สำหรับแคนาดา

ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดาสามารถใช้ Shopify Payments เพื่อรับชำระด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตจาก Visa, Mastercard, American Express, Discover และ Diners Club ได้

นอกจากนี้ ธุรกิจในแคนาดายังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

ข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments

หากต้องการใช้ Shopify Payments โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ได้

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Shopify Payments หากต้องการดูว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบรายชื่อประเภทธุรกิจต้องห้ามในแคนาดา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ (TOS) ของ Shopify Payments

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีธนาคารเป็นบัญชีกระแสรายวัน โดยเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
 • หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์แคนาดา บัญชีธนาคารก็จะต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาด้วย
 • หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ บัญชีธนาคารก็จะต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย
 • บัญชีธนาคารมีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน ACH

แต่บัญชีกระแสรายวันที่ตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็กซ์ บัญชีเสมือน และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Shopify Payments

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments รวมถึงเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การให้เงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย และความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ

เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ข้อมูลที่ Shopify ต้องเรียกเก็บนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณ:

 • มีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • แสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน
 • ตรงกับข้อมูลที่ระบุ

ประเภทเอกสารที่ยอมรับของบุคคลและธุรกิจในแคนาดามีดังต่อไปนี้

เอกสารยืนยันตัวตน:

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • ใบรับรองบัตรสถานะชาวอินเดีย
 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • บัตรประจำตัวประชาชน: จำเป็นต้องสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ขับขี่ที่มีรูปถ่าย
 • บัตรรูปภาพ

การรับการชำระเงิน

ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณสร้างร้านค้า Shopify พร้อมกับเปิดใช้ Shopify Payments อัตราค่าใช้บัตรของคุณขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ และคุณสามารถเปลี่ยนแผนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ธุรกิจในแคนาดาสามารถรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของ Visa, Mastercard, American Express, Discover และ Diners Club ได้ นอกจากนี้ ธุรกิจในแคนาดาที่ใช้งาน Shopify POS ยังสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตจาก Interac ผ่านวิธีการแตะและชิปแบบไร้สัมผัสและวิธีการป้อน PIN โดยใช้เครื่องอ่านบัตรระบบแตะและระบบชิปได้ การรับชำระเงินด้วยบัตร Discover จะเป็นการอนุญาตให้รับชำระเงินด้วยบัตร UnionPay โดยอัตโนมัติ ส่วนการรับชำระเงินด้วยบัตร American Express จะเป็นการอนุญาตให้รับชำระเงินด้วยบัตร JCB โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ธุรกิจในแคนาดายังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

งวดการชำระเงิน

งวดการชำระเงินของคุณคือช่วงเวลาระหว่างวันที่มีการจัดเก็บการชำระเงินจากลูกค้ากับวันที่ยอดเงินเหล่านั้นถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วันและเวลาที่มีการจัดเก็บการชำระเงินจากลูกค้าจะบันทึกเป็นเขตเวลา UTC ยอดเงินจากการชำระที่จัดเก็บได้ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์จะถูกรวมเข้าด้วยกันและโอนเป็นการชำระเงินหนึ่งรายการ

ในแคนาดา งวดการชำระเงินคือ 3 วันทำการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments

การยื่นภาษี

ในฐานนะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งรวมถึงการยื่นภาษีด้วย Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขานของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี