Shopify Payments สำหรับฝรั่งเศส

Shopify Payments เป็นโซลูชันการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสสามารถรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายได้ เช่น Visa, Mastercard, American Express และ Cartes Bancaires นอกจากนี้ คุณยังสามารถเสนอความสะดวกในการใช้ Apple Pay, Shop Pay และ PayPal Wallet อีกด้วย คุณสามารถจัดการธุรกรรมของคุณและปรับปรุงกระบวนการชำระเงินให้คล่องตัวขึ้นได้ด้วย Shopify Payments ในประเทศฝรั่งเศส

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี