Shopify Payments dla Francji

Firmy z siedzibą we Francji mogą używać Shopify Payments do akceptowania płatności Visa, Mastercard, American Express i Cartes Bancaires.

Usługa Google Pay nie jest dostępna dla sprzedawców we Francji.

Wymagania związane z usługą Shopify Payments

Aby korzystać z usługi Shopify Payments, należy spełnić poniższe wymagania.

Niedozwolone rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby ustalić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zakazanych typów działalności dla Francji.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto bankowe jest w walucie EUR.
 • Konto bankowe kwalifikuje się do przelewów SEPA.
 • Konto bankowe ma numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, IE, IT, LT, LU, NL, NO, PT lub SE.

Nie ma ograniczeń dotyczących typu konta bankowego. Możesz użyć czeku, oszczędności lub konta wirtualnego.

Wymagania dotyczące danych osobowych dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe kontrole mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dokumentację dotyczącą:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Poniżej przedstawione są akceptowane rodzaje dokumentów dla osób fizycznych i firm z Francji.

Dokumenty tożsamości:

 • Paszport
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Dowód osobisty: należy zeskanować obie strony
 • Oficjalny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wydany przez instytucję rządową (wojsko, policja, placówka dyplomatyczna, urząd skarbowy)
 • Zezwolenie na pobyt: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe:

 • Prawo jazdy
 • Faktura zakładu użyteczności publicznej lub operatora telefonii komórkowej
 • Dowód osobisty
 • Sprawozdanie finansowe (wyciąg z konta bankowego, karty kredytowej lub rachunku hipotecznego)
 • Dokumenty wydane przez instytucję rządową, takie jak rachunek podatkowy
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • Dokument potwierdzający pobyt

Dokumenty firmy/podmiotu:

 • Akt założycielski
 • Statut spółki

Akceptowanie płatności

W większości krajów, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, po utworzeniu sklepu Shopify z włączoną usługą Shopify Payments, zgodnie z domyślnym ustawieniem możesz automatycznie akceptować wszystkie główne metody płatności. Opłata za transakcje kartą zależy od planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu. Plan można zmienić w dowolnym momencie.

Firmy we Francji mogą akceptować karty Visa, Mastercard, American Express i Cartes Bancaires.

Lokalne metody płatności nie są dostępne dla sprzedawców we Francji.

Okresy rozliczeniowe

Twój okres płatności odnosi się do okresu między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Data i godzina zarejestrowanej płatności klienta są rejestrowane w czasie UTC. Środki z płatności, które są rejestrowane w piątek, sobotę i niedzielę, są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

We Francji okres płatności wynosi 3 dni kalendarzowe, a harmonogramu płatności nie można zmienić. Jeśli wypłata przypada w weekend lub święta, środki będą dostępne dopiero po weekendzie lub po świętach.

Minimalna kwota, którą można wypłacić z kont Shopify Payments we Francji wynosi 10 EUR. Jeśli wypłata jest mniejsza od tej kwoty, pozostaje ona w stanie oczekującym do czasu, aż dostępnych będzie więcej środków do wypłaty.

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności w ramach usługi Shopify Payments.

Testowanie Shopify Payments

Tryb testowy nie jest obsługiwany w przypadku sprzedawców we Francji.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji dotyczących sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji, korzystanie z Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży do lokalnych organów podatkowych.

Opłaty Shopify Payments nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) stosowanego dla sklepów w Europie z wyjątkiem Irlandii. Konieczne może być rozliczenie podatku VAT na podstawie lokalnej stawki podatku w deklaracji VAT. Aby uzyskać te informacje, możesz pobrać wygenerowaną fakturę lub wyeksportować plik z informacjami o transakcjach.

W przypadku sklepów w Irlandii oprócz opłat Shopify Payments naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Pobierz wygenerowaną fakturę

Możesz pobierać faktury miesięczne i przesyłać je razem z wnioskiem o zwrot podatku. Każda faktura zawiera całkowity podatek VAT zapłacony z tytułu opłat transakcyjnych za wszystkie zamówienia złożone w Twoim sklepie w danym miesiącu. Ta funkcja wykorzystuje strefę czasową UTC, która może różnić się od strefy czasowej sklepu. Jeśli jest Ci potrzebny raport, w którym używana jest strefa czasowa Twojego sklepu, możesz wyeksportować listę transakcji sklepu jako plik CSV.

Faktura za każdy miesiąc jest generowana 5 dnia następnego miesiąca. Na przykład faktura za czerwiec jest generowana 5 lipca. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych transakcji za pomocą Shopify Payments, dla tego miesiąca nie jest generowana żadna faktura.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 3. Kliknij opcję Dokumenty.
 4. W oknie dialogowym Dokumenty podatkowe kliknij opcję Pobierz PDF obok faktury, którą chcesz pobrać.

Teraz możesz wysłać tę fakturę wraz z wnioskami o zwrot podatku.

Eksportuj transakcje

Możesz wyeksportować listę transakcji swojego sklepu jako plik CSV. Plik CSV zawiera kolumnę VAT dla europejskich sprzedawców.

Kroki:

Aby wyeksportować swoje transakcje:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 3. Kliknij Transakcje.
 4. Kliknij Eksportuj. Plik CSV zostanie pobrany do przeglądarki.
 5. Otwórz plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 6. W ostatniej kolumnie pliku CSV wyświetlona jest kwota VAT pobierana przy każdej transakcji.
 7. Skorzystaj z narzędzia SUMUJ, aby obliczyć pobraną łączną kwotę VAT.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo