Shopify Payments dla SRA Hongkong

Firmy z siedzibą w SRA Hong Kong mogą korzystać z usługi Shopify Payments w celu akceptowania kart debetowych i kredytowych Visa, Mastercard, American Express i UnionPay.

Firmy w SRA Hongkong mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact i iDEAL.

Wymagania związane z usługą Shopify Payments

Aby korzystać z usługi Shopify Payments, należy spełnić poniższe wymagania.

Niedozwolone rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby ustalić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zakazanych typów działalności dla SRA Hongkong.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto bankowe jest denominowanym rachunkiem bieżącym w banku w Specjalnym Regionie Administracyjnym w Hongkongu w walucie HKD.
 • Nazwa beneficjenta i osoba prawna muszą być zgodne z nazwą i rodzajem konta powiązanego rachunku bankowego.
  • Jeśli Twoja firma to jednoosobowa działalność gospodarcza lub osoba fizyczna, musisz dołączyć indywidualne konto bankowe z Twoją nazwą prawną jako nazwą beneficjenta.
  • Jeśli Twoja firma jest korporacją lub spółką partnerską, musisz dołączyć konto firmowe z nazwą firmy jako nazwą beneficjenta.

Rachunki bieżące, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych, nie mogą być używane w ramach usługi Shopify Payments. Konta oszczędnościowe, elastyczne konta walutowe, konta wirtualne i usługi przelewów pieniężnych, które imitują konta bankowe, nie są obsługiwane przez Shopify Payments.

Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Wymagania dotyczące danych osobowych dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dane dotyczące:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:

 • przejrzysta i miała odpowiednio duży, czytelny format
 • jest poprawna, ważna i aktualna
 • kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
 • nie zawiera błędów ani literówek
 • zgodna z przekazanymi informacjami

Poniżej przedstawione są akceptowane rodzaje dokumentów dla osób fizycznych i firm z SRA Hongkong.

Dokumenty tożsamości:

 • Paszport
 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru
 • Certyfikat zwolnienia
 • Wietnamska karta uchodźcy

Dokumenty adresowe:

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru
 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Rachunek za telefon stacjonarny lub komórkowy
 • Oświadczenie firmy ubezpieczeniowej
 • Dokument wydany przez organ rządowy lub sądowy
 • Umowa najmu
 • Umowa sprzedaży nieruchomości
 • Rachunek lub pismo z uczelni

Dokumenty firmy/podmiotu:

 • Wyciąg z rejestru handlowego
 • Akt założycielski
 • Certyfikat rejestracji firmy

Akceptowanie płatności

W większości krajów, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, po utworzeniu sklepu Shopify z włączoną usługą Shopify Payments, zgodnie z domyślnym ustawieniem możesz automatycznie akceptować wszystkie główne metody płatności. Opłata za transakcje kartą zależy od planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu. Plan można zmienić w dowolnym momencie.

Firmy w SAP Hong Kong mogą akceptować karty debetowe i kredytowe Visa Mastercard, American Express i UnionPay.

Firmy w SRA Hongkong mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact i iDEAL.

Okresy rozliczeniowe

Twój okres płatności odnosi się do okresu między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Data i godzina zarejestrowanej płatności klienta są rejestrowane w czasie UTC. Środki z płatności, które są rejestrowane w piątek, sobotę i niedzielę, są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

W SRA Hongkong okres płatności wynosi 4 dni robocze. Minimalna kwota, którą można wypłacić z kont Shopify Payments w SRA Hongkong wynosi 10 HKD. Jeśli wypłata jest mniejsza od tej kwoty, zostaje ona wstrzymana do czasu udostępnienia większej ilości środków do wypłaty.

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności w ramach usługi Shopify Payments.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji dotyczących sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji, korzystanie z Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży do lokalnych organów podatkowych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo