Shopify Payments tại Hồng Kông

Các doanh nghiệp tại Hồng Kông có thể sử dụng Shopify Payments để chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express và UnionPay.

Các doanh nghiệp tại Hồng Kông cũng có thể chấp nhận thanh toán bằng BancontactiDEAL.

Yêu cầu đối với Shopify Payments

Để sử dụng Shopify Payments, đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng các yêu cầu sau.

Những loại hình kinh doanh bị cấm

Một số loại hình kinh doanh và dịch vụ bị cấm sử dụng Shopify Payments. Để xem bạn có thể sử dụng Shopify Payments hay không, xem danh sách những loại hình kinh doanh bị cấm tại Hồng Kông.

Có thể xem thêm thông tin chi tiết trong Điều khoản dịch vụ (ĐKDV) của Shopify Payments.

Yêu cầu tài khoản ngân hàng đối với Shopify Payments

Đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của bạn thỏa mãn những yêu cầu sau đây trước khi liên kết với Shopify Payments:

 • Tài khoản ngân hàng là tài khoản thanh toán theo mệnh giá bằng đồng HKD có ngân hàng tại Hồng Kông.
 • Tên người thụ hưởng và pháp nhân phải khớp với tên và loại tài khoản của tài khoản ngân hàng được liên kết.
  • Nếu doanh nghiệp của bạn là Doanh nghiệp tư nhân hoặc Hộ kinh doanh cá thể, bạn phải gắn tài khoản ngân hàng cá nhân vào tên pháp lý cá nhân làm tên người thụ hưởng.
  • Nếu doanh nghiệp của bạn là Tập đoàn hoặc Công ty hợp danh, bạn phải gắn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với tên doanh nghiệp làm tên người thụ hưởng.

Tài khoản thanh toán được thiết lập để chỉ chấp nhận điện chuyển khoản không hoạt động với Shopify Payments. Shopify Payments không hỗ trợ tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền tệ linh hoạt, tài khoản ảo và dịch vụ chuyển tiền giống tài khoản ngân hàng.

Để xác nhận tài khoản có thể chấp nhận hình thức chuyển khoản nêu trên đối với vùng của bạn, liên hệ với ngân hàng.

Yêu cầu thông tin cá nhân cho Shopify Payments

Để tuân thủ quy định tại nhiều quốc gia khác nhau, bạn phải cung cấp thông tin về bạn và doanh nghiệp của mình. Thông tin được thu thập nhằm xác định những thương nhân sử dụng Shopify Payments, bao gồm chủ sở hữu thụ hưởng của một tổ chức doanh nghiệp cụ thể. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để tuân thủ các yêu cầu quy định nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hình thức tội phạm tài chính khác.

Do quy tắc và quy định của địa phương không ngừng cải thiện, Shopify và các đối tác có thể liên hệ với bạn để thu thập thông tin bổ sung về bạn và doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể thực hiện những thủ tục đánh giá tiêu chuẩn này bất cứ lúc nào trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify Payments.

Thông tin mà Shopify phải thu thập tại mỗi quốc gia đều khác nhau, nhưng thường bao gồm chi tiết về những thông tin sau:

 • cá nhân tạo tài khoản Shopify Payments
 • doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments
 • những cá nhân sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành cấp cao có thẩm quyền ký kết hợp pháp cho doanh nghiệp này

Để hỗ trợ quá trình xác minh, khi cung cấp tài liệu làm bằng chứng, đảm bảo rằng tài liệu của bạn:

 • rõ ràng và đủ lớn để đọc
 • chính xác, hợp lệ và là bản mới nhất
 • hoàn chỉnh và ghi rõ mọi thông tin chi tiết
 • không có lỗi sai hoặc lỗi chính tả
 • khớp với thông tin đã cung cấp

Các loại giấy tờ chấp nhận được đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Hồng Kông bao gồm như sau.

Giấy tờ tùy thân:

 • Hộ chiếu
 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau
 • Giấy chứng nhận thông tin đã đăng ký
 • Giấy chứng nhận miễn thuế
 • Thẻ tị nạn của Việt Nam

Giấy tờ xác minh địa chỉ:

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau
 • Giấy chứng nhận thông tin đã đăng ký
 • Hóa đơn điện nước
 • Sao kê ngân hàng
 • Hóa đơn điện thoại hoặc điện thoại di động
 • Thông báo của công ty bảo hiểm
 • Giấy tờ do chính phủ hoặc cơ quan tư pháp cấp
 • Thỏa thuận thuê nhà
 • Hợp đồng mua bán tài sản
 • Hóa đơn hoặc thư của trường đại học

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức:

 • Trích lục sổ đăng ký thương mại
 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chấp nhận thanh toán

Ở hầu hết các quốc gia, khi doanh nghiệp của bạn là hộ kinh doanh cá thể, bạn sẽ được tự động thiết lập chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi tạo cửa hàng Shopify và kích hoạt Shopify Payments. Phí sử dụng thẻ của bạn tùy thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng và bạn có thể thay đổi gói bất cứ khi nào bạn muốn.

Các doanh nghiệp tại Hồng Kông có thể chấp nhận thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng của Visa, Mastercard, American Express và UnionPay.

Các doanh nghiệp tại Hồng Kông cũng có thể chấp nhận thanh toán bằng BancontactiDEAL.

Thời hạn thanh toán

Thời hạn thanh toán là khoảng thời gian từ ngày thu hồi thanh toán từ khách hàng đến ngày khoản tiền đó được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày và thời gian thu hồi thanh toán của khách hàng được ghi lại theo giờ UTC. Khoản tiền thanh toán được thu hồi vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật được nhóm lại và gửi đồng thời thành một khoản thanh toán.

Tại Hồng Kông, thời hạn thanh toán là 4 ngày làm việc. Số tiền tối thiểu có thể quyết toán được cho tài khoản Shopify Payments tại Hồng Kông là 10 HKD. Nếu có khoản quyết toán ít hơn số tiền này thì khoản quyết toán đó sẽ ở trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi có thêm tiền để quyết toán.

Tìm hiểu thêm về cách nhận thanh toán bằng Shopify Payments.

Báo cáo thuế

Với tư cách thương nhân, bạn phải tuân thủ tất cả quy định hiện hành, bao gồm báo cáo thuế. Tùy theo khu vực pháp lý, Shopify Payments cũng có thể bị yêu cầu báo cáo doanh số của bạn với cơ quan thuế địa phương.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí