Bancontact

Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Bancontact để thanh toán cho đơn mua hàng trực tiếp từ tài khoản ngân hàng. Do tiền được trừ ngay lập tức, khách hàng không thể hủy thanh toán. Số tiền này sẽ được gửi cho bạn từ ngân hàng trực tuyến của khách hàng vào đợt quyết toán Shopify Payments tiếp theo.

Trên trang này

Yêu cầu của Bancontact

Để kích hoạt Bancontact cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng Shopify Payments. Bancontact chỉ hoạt động khi Shopify Payments đang hoạt động và sẽ không hoạt động khi Shopify Payments đang ở chế độ thử nghiệm.

Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng Bancontact khi cư trú tại Bỉ và thanh toán bằng đồng Euro. Bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng chấp nhận đồng EUR. Nếu chưa từng bán hàng sang Hà Lan, bạn có thể định cấu hình tùy chọn này trong phần cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ trong International.

Bạn phải hủy kích hoạt mọi cổng thanh toán bổ sung có xung đột thì mới có thể kích hoạt Bancontact.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí