Bancontact

ลูกค้าสามารถใช้แอป Bancontact ในการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าของพวกเขาได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารของพวกเขา เนื่องจากเงินจะถูกหักเงินทันทีลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้ จำนวนเงินที่ครบกำหนดจะถูกส่งมาจากธนาคารออนไลน์ของพวกเขาให้แก่คุณในการรับชำระเงิน Shopify Payments ครั้งถัดไป

ในหน้านี้

ข้อกำหนดของ Bancontact

หากต้องการเปิดใช้ Bancontact ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ Shopify Payments เนื่องจาก Bancontact ทำงานได้เฉพาะเมื่อ Shopify Payments เปิดใช้อยู่ และไม่สามารถทำงานได้เมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบ

ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้ Bancontact ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในประเทศเบลเยียมและชำระเงินด้วยสกุลเงินยูโรเท่านั้น โดยคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณรับการชำระเป็นสกุลเงินยูโร หากคุณยังไม่ได้ขายสินค้าไปยังประเทศเบลเยียม คุณสามารถกําหนดค่านี้ได้ในการตั้งค่าหลายสกุลเงินของคุณภายใน Shopify Markets

คุณต้องปิดใช้งานช่องทางการชำระเงินเพิ่มเติมที่ขัดแย้งกันก่อน จึงจะสามารถเปิดใช้งาน Bancontact ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี