Bancontact

ลูกค้าสามารถใช้แอป Bancontact ในการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าของพวกเขาได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารของพวกเขา เนื่องจากเงินจะถูกหักเงินทันทีลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินได้ จำนวนเงินที่ครบกำหนดจะถูกส่งมาจากธนาคารออนไลน์ของพวกเขาให้แก่คุณในการรับชำระเงิน Shopify Payments ครั้งถัดไป

หมายเหตุ: คุณต้องปิดใช้งานช่องทางการชำระเงินที่ขัดแย้งกันก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้ Bancontact ได้

ภูมิภาคที่สามารถรับการชำระเงินโดยใช้ Bancontact

เฉพาะผู้ขายในภูมิภาคดังต่อไปนี้ที่ขายสินค้าในสกุลเงินยูโรและใช้ Shopify Payments เท่านั้นที่สามารถรับการชำระเงินโดยใช้ Bancontact ได้:

  • ออสเตรีย
  • เดนมาร์ก
  • เยอรมนี
  • อิตาลี
  • เนเธอร์แลนด์
  • เบลเยียม
  • สเปน
  • สวีเดน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี