Multibanco

Multibanco เป็นวิธีการชำระเงินในโปรตุเกสแบบสั่งซื้อทางออนไลน์และชำระเงินทางออฟไลน์สำหรับผู้ใช้ Shopify Payments ลูกค้าจะเริ่มจากสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และชำระเงินให้เสร็จสิ้น ณ จุดบริการของ Multibanco

ลูกค้าจะมีเวลา 7 วันในการชำระเงินให้เสร็จสิ้น โดยนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ หากไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

ข้อกำหนดของ Multibanco

Multibanco พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ขายในโปรตุเกสเท่านั้น หากต้องการเปิดใช้งาน Multibanco สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจะต้องใช้ Shopify Payments Multibanco จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อใช้งาน Shopify Payments เท่านั้น และจะใช้ไม่ได้หากใช้งาน Shopify Payments ในโหมดทดสอบ

ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยใช้ Multibanco ได้เฉพาะเมื่อชำระในสกุลเงินยูโร (EUR) และอยู่ในโปรตุเกสเท่านั้น โดยคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณรับการชำระเป็นสกุลเงินยูโร หากคุณยังไม่ได้ขายสินค้าไปยังประเทศเหล่านี้ คุณสามารถกําหนดค่านี้ได้ในการตั้งค่าหลายสกุลเงินของคุณภายใน Shopify Markets

คุณต้องปิดการใช้งานช่องทางการชำระเงินอื่นที่ขัดแย้งกันก่อนจะสามารถใช้งาน Multibanco ได้

ภูมิภาคที่ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วย Multibanco ได้

ผู้ขายในโปรตุเกสสามารถรับการชำระเงินผ่าน Multibanco จากลูกค้าในโปรตุเกส

การเปิดใช้งาน Multibanco

คุณต้องตั้งค่า Shopify Payments ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งาน Multibanco ได้Multibanco จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับร้านค้าในโปรตุเกสที่ใช้งาน Shopify Payments

คุณต้องได้รับการอนุมัติจาก Multibanco ก่อนจึงจะใช้งาน Multibanco ได้ เมื่อคุณเปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว Multibanco จะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง

เมื่อ Multibanco เสร็จสิ้นกระบวนการอนุมัติ จะมีข้อความปรากฏด้านล่างตัวเลือก Multibanco ในหน้า Shopify Payments ของคุณ

การชำระเงินด้วย Multibanco

หากใช้งาน Multibanco ระบบจะอนุมัติการชำระเงินเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อแล้วใช้ Multibanco ในการชำระเงิน โดยลูกค้าจะมีเวลาสูงสุด 7 วันในการชำระเงินค่าคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น ณ จุดบริการของ Multibanco เราจะไม่รับประกันเงินจนกว่าคุณจะได้รับเงิน ในระหว่างช่วงเวลานี้ สถานะการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify จะแสดงสถานะเป็น “รอดำเนินการชำระเงิน” สถานะการชําระเงินจะเปลี่ยนเป็น “ชําระแล้ว” เมื่อลูกค้าชําระเงินเสร็จสิ้น หากลูกค้าไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ระบบยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะจัดการคำสั่งซื้อของพวกเขาหรือไม่ ก่อนที่จะได้รับเงินค่าคำสั่งซื้อดังกล่าว รายละเอียดการชำระเงินอาจหมดอายุก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน ดังนั้นคุณจึงควรรอการยืนยันการชำระเงินก่อนที่จะเริ่มจัดการคำสั่งซื้อ

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินด้วย Multibanco ได้หลังจากที่การชำระเงินผ่านการอนุมัติแล้ว หากต้องการยกเลิกธุรกรรมกับ Multibanco คุณต้องขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณขอคืนเงินจากธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Multibanco ระบบจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ Shopify Payments เรียกเก็บจากคุณ

เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยใช้ Multibanco ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกคืนยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้

ประสบการณ์การใช้งาน Multibanco ของลูกค้า

เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณและทำการซื้อและป้อนที่อยู่อีเมล ตัวเลือกการชำระเงิน Multibanco จะแสดงขึ้นในระหว่างกระบวนการชำระเงิน

หากลูกค้าของคุณต้องการใช้ Multibanco ในการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องเลือกตัวเลือกดังกล่าวในขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อลูกค้าเลือก Multibanco ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าต้องชำระเงิน ณ จุดบริการของ Multibanco ภายใน 7 วันหลังการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับหมายเลขอ้างอิง หมายเลขหน่วยงาน และจํานวนที่ถูกต้องสำหรับทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น ณ จุดบริการของ Multibanco หากลูกค้าไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ระบบยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

อัปเดตอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ

หากคุณใช้งานอีเมลการยืนยันแบบปรับแต่งเอง คุณจะต้องอัปเดตเทมเพลตเพื่อให้รองรับ Multibanco ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงและหมายเลขหน่วยงานของ Multibanco ไปยังอีเมลของลูกค้า

ขั้นตอน:

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบโดยใช้ Multibanco เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อของคุณนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมล

ปิดใช้งาน Multibanco

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี