การตั้งค่า Shopify Payments

คุณสามารถเปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จากหน้าการชำระเงินในการตั้งค่า Shopify ในขั้นตอนตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขหรือตัวระบุการจดทะเบียนส่วนบุคคลหรือธุรกิจของคุณ ขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทธุรกิจของคุณ
 • ข้อมูลธนาคารของคุณ

อาจมีข้อมูลสำหรับการตั้งค่า Shopify Payments ที่จำเป็นเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณโปรดดูรายการรายการข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับประเทศที่รองรับแต่ละประเทศ

หลังจากที่ตั้งค่า Shopify Payments เสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้ร้านค้าของคุณด้วยบัตรเครดิตได้

ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Payments

ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Payments จะแตกต่างกันไปตามแผนของคุณ คุณสามารถลดอัตราค่าใช้บัตรเครดิตลงได้ด้วยการอัปเกรดการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณได้ คุณสามารถดูรายการการกำหนดราคาแยกย่อยตามแผนได้ในหน้าการกำหนดราคาของ Shopify

นอกเหนือจากอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิตและค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานแผน Shopify ของร้านค้าแล้ว จะไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าธรรมเนียมแอบแฝง และค่าธรรมเนียมการสร้างใดๆ สำหรับ Shopify Payments เมื่อคุณใช้ Shopify Payments เป็นผู้ประมวลผลของคุณ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อ

หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนแผนไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม ระบบก็จะอัปเดตอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรสำหรับ Shopify Payments ของคุณให้ เมื่อเปิดใช้งาน Shopify Payments ระบบจะเลิกเรียกเก็บค่าธุรกรรมในการสมัครสมาชิกที่อยู่ในรายการในหน้ากำหนดราคาของ Shopify ในทำนองเดียวกัน หากคุณใช้งาน Shopify Payments แล้วเปลี่ยนไปใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินรายอื่น ระบบก็จะเริ่มเก็บค่าธุรกรรมในการสมัครใช้งาน Shopify ค่าธรรมเนียมเหล่านี้คิดเพิ่มจากค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระแก่ผู้ประมวลผลการชำระเงินจากภายนอก

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับการรับชำระเงินแต่ละครั้งและธุรกรรมที่รอดำเนินการจะแสดงอยู่ในตารางธุรกรรม คุณสามารถดูข้อมูลในเบราว์เซอร์หรือส่งออกเป็นไฟล์ CSV ได้

วิธีการ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

 2. คลิกดูธุรกรรม

 3. คลิกที่ส่งออก

 4. เลือกช่วงของธุรกรรมที่ต้องการส่งออก และเลือกประเภทของไฟล์ CSV จากนั้นคลิกส่งออกยอดคงเหลือธุรกรรม

ไฟล์ CSV จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

Transaction Date วันและเวลาที่การทำธุรกรรมเกิดขึ้น รวมถึงเขตเวลา ตัวอย่าง: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type ประเภทของธุรกรรม ตัวอย่าง: การปรับปรุงหรือก่ารคืนเงิน
Order จำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
Card Brand ประเภทของบัตรที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรม ตัวอย่าง: Visa
Card Source วิธีการเรียกเก็บเงินจากบัตร ตัวอย่าง: รูดบัตร
Payout Status สถานะการรับชำระเงินของธุรกรรม ตัวอย่าง: รอดำเนินการ
Payout Date วันที่รับชำระเงิน
Available On วันที่จะได้รับชำระเงิน
Amount จำนวนเงินของธุรกรรม
Fee ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธุรกรรม
Net ความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินและค่าธรรมเนียม

ตั้งค่า Shopify Payments

ก่อนที่คุณจะตั้งค่า Shopify Payments คุณควรตัดสินใจเลือกสกุลเงินของร้านค้าของคุณ สกุลเงินของร้านค้าคือสกุลเงินที่ใช้ในส่วน Shopify admin ของคุณ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้กำหนดราคาสินค้า และเป็นสกุลเงินที่ใช้ในรายงานต่างๆ ด้วย คุณควรเลือกสกุลเงินของร้านค้าก่อนทำการขายครั้งแรก หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของร้านค้าหลังจากที่ทำการขายครั้งแรกไปแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของร้านค้าของคุณ

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินได้

อาจมีข้อมูลสำหรับการตั้งค่า Shopify Payments ที่จำเป็นเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณโปรดดูรายการรายการข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับประเทศที่รองรับแต่ละประเทศ

วิธีการ

 1. เปิดใช้งาน Shopify Payments ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้คลิกดำเนินการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ให้เสร็จสิ้น ในส่วน Shopify Payments
  • หากคุณใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรายอื่นอยู่ ให้คลิกเปิดใช้ Shopify Payments ในกล่อง Shopify Payments จากนั้นเปิดใช้ Shopify Payments ในกล่องโต้ตอบ วิธีนี้จะเป็นการลบผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรายอื่นออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 2. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับ ร้านค้าและข้อมูลการธนาคารของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

วิธีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องให้สมบูรณ์เพื่อลดปัญหาการตรวจสอบยืนยันจากพาร์ทเนอร์ด้านการธนาคารของเราในอนาคต

ในส่วนรายละเอียดธุรกิจ ให้เลือกประเภทธุรกิจ เพิ่มหมายเลขธุรกิจ EIN หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณอยู่ในประเทศใด ที่อยู่ในส่วนนี้ควรเป็นที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารการก่อตั้งธุรกิจใดๆ ก็ตามที่คุณมี

หากคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments เป็นบริษัทจำกัดหรือกิจการ คุณจะยังจำเป็นต้องใส่ชื่อและวันเกิดของบุคคลในธุรกิจที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนบุคคล นี่คือข้อกำหนดจากพาร์ทเนอร์ด้านการธนาคารของเราเพื่อการตรวจสอบยืนยัน

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเพื่อรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับหากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับอาจถูกระงับชั่วคราว

คำขอ ID, เอกสาร และวันเกิดจะอยู่ในส่วน B1-3 ของข้อตกลงต่อข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify Payments หากต้องการตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการของเราทั้งหมด ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าแล้วเลือกประเทศของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตนและประเภทของเอกสารได้รับการยอมรับในแต่ละประเทศ ให้ดูที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Shopify Payments

หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify Payments คุณสามารถ กำหนดการตั้งค่าของคุณ หรือ สร้างธุรกรรมสำหรับทดสอบในร้านค้าของคุณได้

หากคุณต้องการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Shopify Payments

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments รวมถึงเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การให้เงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย และความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ

เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ข้อมูลที่ Shopify ต้องเรียกเก็บนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ

เอกสารต่างๆ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่อาศัย

หากตัวตนของคุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้โดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน Shopify Payments คุณอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมหากต้องการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในบัญชี Shopify Payments คุณจำเป็นต้องใช้เอกสารแยกต่างหากสองฉบับได้แก่:

 • เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
 • เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานของที่อยู่อาศัย

คุณไม่สามารถใช้เอกสารเดียวกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและหลักฐานของที่อยู่อาศัยได้

เอกสารยืนยันตัวตนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ต้องอัปโหลดเอกสารเป็นสีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การสแกนเป็นสีขาวดำจะไม่ได้รับการตรวจสอบ
 • เอกสารจะต้องถูกต้องและยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารระบุตัวตนที่เป็นสำเนา
 • ต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • ด้านหน้าและหลังของใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • หน้าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของหนังสือเดินทาง
 • จะต้องอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ .png หรือ .jpg ก็ได้ สามารถใช้ภาพถ่ายและภาพสแกนสีได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับของแต่ละประเทศ

เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • ต้องระบุวันที่ในเอกสารภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • เอกสารฉบับเต็ม
  • ต้องระบุชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของบุคคลอย่างชัดเจนและอ่านง่าย
 • จะต้องอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ .png, .jpg หรือ .pdf ก็ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับของแต่ละประเทศ

เอกสารตรวจสอบยืนยันธุรกิจ

หากธุรกิจของคุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้โดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน Shopify Payments อาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่คุณมอบต้องระบุชื่อธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ และหมายเลขจดทะเบียนบริษัท หรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากต้องการตรวจสอบยืนยันธุรกิจ ให้อัปโหลดเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของรัฐบาลกลางอย่างเป็นทางการ หากมี ซึ่งรวมถึงหมายเลขการจดทะเบียนภาษีของรัฐบาลกลางของคุณ

เอกสารทางธุรกิจต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
 • เอกสารจะต้องถูกต้องและแสดงถึงการจดทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน
 • ต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • ชื่อเต็มของธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขจดทะเบียนบริษัทของหน่วยงานที่จดทะเบียนอย่างชัดเจนและอ่านง่าย
  • หน้าทั้งหมดของเอกสาร โดยอัปโหลดเป็น PDF ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • สามารถอัปโหลดเอกสารได้ในรูปแบบ .pdf

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับของแต่ละประเทศ

ข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์

บริษัทที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ต้องให้ข้อมูลด้านสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ข้อมูลนี้จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลด้านสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของไอร์แลนด์

การอัปโหลดเอกสารตรวจสอบยืนยันของคุณ

เนื่องจากเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเอกสารการตรวจสอบยืนยันที่ร้องขอ เราจะยอมรับเฉพาะเอกสารที่อัปโหลดผ่านแบนเนอร์ที่ปลอดภัยใน Shopify admin ของคุณเท่านั้น เอกสารที่ส่งผ่านอีเมลหรือแชทจะถูกลบด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวและจะไม่สามารถใช้งานได้

กระบวนการตรวจสอบเอกสาร

การอัปโหลดข้อมูลระบุตัวตน ที่อยู่ และหลักฐานเอกสารทางกฎหมายของหน่วยงานจะต้องได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบความตรงกันกับข้อมูลในบัญชี Shopify Payments ของคุณเรียบร้อยแล้วก่อนที่ธุรกิจของคุณจะได้รับการตรวจสอบยืนยันอย่างเต็มรูปแบบ

การตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับถูกระงับชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบยืนยันข้อมูล แต่ร้านค้าของคุณจะยังเปิดอยู่และลูกค้าจะยังสามารถซื้อสินค้าได้ การระงับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับหรือการประมวลผลในบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ตรวจสอบยืนยันข้อมูลของคุณแล้ว

ขั้นตอนการตรวจสอบวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง

วิธีการชำระเงินบางวิธีสำหรับ Shopify Payments ต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่คุณจึงจะสามารถใช้งานได้ โดยเมื่อคุณเปิดใช้งาน Shopify Payments ระบบจะเริ่มขั้นตอนการอนุมัติสำหรับวิธีการชำระเงินในประเทศและวิธีการชำระด้วยบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการชำระเงินที่คุณยื่นขออนุมัติจะอยู่ในสถานะ “การตรวจสอบด้วยตนเอง” ในช่วงที่มีการตรวจสอบ หากการยื่นขออนุมัติของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะสามารถเริ่มใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวได้ทันที

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี