รับการชำระเงินด้วย Shopify Payments

หมายเหตุ: Shopify Payments พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ฉันสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่

Shopify Payments เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับชำระเงินออนไลน์ วิธีดังกล่าวช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าบัญชีผู้ขายกับผู้ให้บริการการชำระเงิยภายนอก รวมถึงการป้อนข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณใน Shopify เนื่องจาก Shopify Payments ทำงานร่วมกับร้านค้าของคุณอย่างเต็มรูปแบบ คุณจึงสามารถดูการรับชำระเงินของคุณได้โดยตรงใน Shopify admin

หากใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก คุณจะไม่เห็นข้อมูลการรับชำระเงินใน Shopify admin ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกมีวิธีแสดงข้อมูลการรับชำระเงินเป็นของตนเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่คุณใช้งานเพื่อดูว่ามีการแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างไร สำหรับภาพรวมเกี่ยวกับการชำระเงินกับ Shopify โปรดดูที่การรับเงิน

งวดการชำระเงิน

งวดการชำระเงินของคุณคือช่วงเวลาระหว่างวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณกับวันที่เงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ โดยเวลาของวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณจะเป็นเวลาที่คำสั่งซื้อนั้นๆ จัดทำขึ้นในเขตเวลา UTC การวางเงินคำสั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์จะถูกรวมเข้าด้วยกันและโอนเป็นการชำระเงินหนึ่งรายการ

หมายเหตุ: จำนวนเงินดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณทันทีหลังจากที่ลูกค้าโอนเงิน โดยปกติธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 24-72 ชั่วโมงในการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ระยะเวลาของงวดการชำระเงินของคุณขึ้นอยู่กับประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่

งวดการชำระเงินของ Shopify Payments ตามประเทศและภูมิภาค
ประเทศ งวดการชำระเงิน

ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา

2 วันทำการ

แคนาดา

เดนมาร์ก

เยอรมนี

ไอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์

สเปน

สหราชอาณาจักร

3 วันทำการ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อิตาลี

สิงคโปร์

สวีเดน

4 วันทำการ

ญี่ปุ่น

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณจะได้รับเงินเฉพาะวันศุกร์เท่านั้น งวดการชำระเงินคือ 5 วันบวกจำนวนวันที่เหลือจนกว่าจะถึงวันศุกร์ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามีคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณในวันพุธ เงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป หรืออีก 8 วันทำการ หากลูกค้าสั่งซื้อในร้านค้าของคุณในวันอาทิตย์ เงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณในวันศุกร์สัปดาห์เดียวกัน หรืออีก 5 วันทำการ

การติดตามค่าธรรมเนียมและการรับชำระเงิน

คุณสามารถติดตามยอดเงินสำหรับการรับชำระเงินตามกำหนดการและกำหนดการการรับชำระเงินได้จาก Shopify admin การชำระเงินจะซิงก์กับคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณทราบจำนวนคำสั่งซื้อแบบแยกย่อยได้อย่างสะดวก

เมื่อใช้ Shopify Payments คุณชำระเงินสำหรับอัตราค่าบริการของบัตร แต่ไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมธุรกรรมการสมัครใช้งาน ร้านค้าที่ใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกต้องชำระเงินทั้งค่าธรรมเนียมธุรกรรมการสมัครใช้งานและอัตราค่าบริการของบัตรซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก

หมายเหตุ: หากคุณใช้งาน Shopify Payments ในประเทศไอร์แลนด์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 23% จะรวมอยู่ในอัตราค่าบริการของบัตร

ขณะใช้งาน Shopify Payments คุณสามารถรับการชำระเงินได้จากหลายสกุลเงินโดยไม่จำกัดอยู่ที่สกุลเงินที่คุณใช้ขายสินค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการขายสินค้าและการรับชำระเงินในสกุลเงินต่างๆ

วิธีดูการรับชำระเงินของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ คุณจะเห็น "Earthport PLC Shopify" บนใบแจ้งยอดเงินของธนาคารเมื่อมีการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณแทนที่จะเป็น "Shopify"

วิธีการ

  1. ในส่วน Shopify Payments คลิกปุ่มดูการรับชำระเงิน

คุณสามารถดูข้อมูลการรับชำระเงินทั้งหมดได้ในหน้าการชำระเงิน โดยหน้าดังกล่าวจะแสดงการรับชำระเงินครั้งก่อนหน้าและครั้งถัดไปของคุณ รวมถึงวันที่คุณจะได้รับเงินโดยประมาณ คุณจะเห็นยอดเงินที่คุณจะได้รับครั้งถัดไปและเงินทุนสำรองใดๆ

ส่วนการรับชำระเงินจะมีรายการการรับชำระเงินของคุณทั้งหมด การรับชำระเงินที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นกำหนดเวลาแล้วคือการรับชำระเงินสำหรับการขายที่คุณจัดทำขึ้นแต่ยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ ส่วนการรับชำระเงินที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นชำระเแล้วนั้นคือการรับชำระเงินที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณแล้ว

ในหน้านี้ คุณยังสามารถดูรายละเอียดการรับชำระเงินของรายการใดรายการหนึ่งได้

วิธีดูการรับชำระเงินของรายการใดรายการหนึ่ง

การดูรายละเอียดของการรับชำระเงินรายการใดรายการหนึ่งมีด้วยกัน 2 วิธี

  • ในกำหนดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ให้คลิกที่จำนวนของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับนั้นๆ
  • ในส่วนการับชำระเงินทั้งหมด คลิกวันที่ของการรับชำระเงินนั้นๆ

หลังจากคลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่ง ระบบจะแสดงหน้าสำหรับการรับชำระเงินที่คุณเลือก ส่วนภาพรวมแสดงจำนวนการรับชำระเงินทั้งหมดที่ร้านค้าจะได้รับ รวมถึงข้อมูลแยกย่อยของการเรียกเก็บเงิน การคืนเงิน การเปลี่ยนแปลง และเงินสำรอง ส่วนธุรกรรมแสดงรายละเอียดธุรกรรมแต่ละรายการที่อยู่ในการรับชำระเงิน

วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ขายบนใบแจ้งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

รายการการรับชำระเงินของคุณจะปรากฏเป็นชื่อผู้ขายของการรับชำระเงินนั้นๆ ในรายการเดินบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ชื่อผู้ขายบนใบแจ้งการรับชำระเงินของคุณจะแสดงเป็น Shopify แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนใบแจ้งการรับชำระเงินของคุณ คุณสามารถแก้ไขชื่อผู้ขายได้ในการตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขายบนใบแจ้งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณจะใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการสำหรับการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบัญชีธนาคารของคุณ และการแก้ไขเฉพาะชื่อผู้ขายจะมีผลต่อใบแจ้งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในอนาคต แต่จะไม่ส่งผลต่อยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในอดีตหรือยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่กำลังรอดำเนินการ

วิธีการ

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกจัดการ 3. ใต้ชื่อผู้ขายบนใบแจ้งการรับชำระเงิน.ในพื้นที่รายละเอียดการรับชำระเงิน แก้ไขชื่อ 4. คลิกบันทึก

วิธีกำหนดการรับชำระเงินของคุณ

หมายเหตุ: หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในญี่ปุ่น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกำหนดการรับชำระเงินของคุณได้ เนื่องจากการรับชำระเงินในญี่ปุ่นถูกกำหนดให้เป็นทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณจะได้รับเงินทุกวันทันทีที่เงินทุนของคุณพร้อมนำไปชำระเงิน หากต้องการรับชำระเงินตามงวดปกติ คุณสามารถตั้งค่ากำหนดการการรับชำระเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ เมื่อคุณตั้งค่ากำหนดการการรับชำระเงินแล้ว การรับชำระเงินที่รอดำเนินการจะถูกดีเลย์ไปเป็นวันที่รับชำระเงินที่เหมาะสมตามกำหนดการใหม่ของคุณ หากคุณเลือกเวลาการรับชำระเงินเป็นวันที่แบบประจำ การรับชำระเงินจะมีขึ้นในวันดังกล่าว แต่ธนาคารของคุณอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลการโอน

วิธีการ

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
  2. ในช่องเวลารับชำระเงินในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้เลือกกำหนดการการรับชำระเงิน
  3. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: หากกำหนดการรับชำระเงินเป็นช่วงวันหยุด หรือช่วงสุดสัปดาห์ จะชำระเงินให้ในวันทำการถัดไป แต่หากกำหนดการรับชำระเงินเป็นระหว่างวันที่ 29 และวันที่ 31 ของเดือนแต่เดือนนั้นกลับมีจำนวนวันน้อยกว่า 29 วัน จะจ่ายเงินให้ในวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว

การรับชำระเงินที่ล้มเหลว

บางครั้งการรับชำระเงินล้มเหลว โดยทั่วไปเนื่องจากเกิดปัญหากับบัญชีธนาคารที่คุณมีอยู่ในไฟล์ เมื่อการรับชำระเงินล้มเหลวคุณจะได้รับอีเมล นอกจากนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าแรกในส่วน Shopify admin จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบัญชีธนาคารของคุณแล้วระบบจะระงับการรับชำระเงินตามกำหนดการทั้งหมดของคุณไว้

ในหน้าการรับชำระเงินจะมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่อธิบายสาเหตุที่การรับชำระเงินล้มเหลว รวมถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากการรับชำระเงินล้มเหลวเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณจะเห็นลิงก์ที่สามารถคลิกเพื่ออัปเดตได้

หากคุณไม่แน่ใจว่าเหตุใดการรับชำระเงินถึงล้มเหลว ให้ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าว

ในกรณีส่วนใหญ่หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว คุณสามารถคลิกที่รับชำระเงินอีกครั้งในหน้าการรับชำระเงิน หากคุณลองการรับชำระเงินอีกครั้งก่อนที่จะแก้ไขปัญหานี้การรับชำระเงินจะล้มเหลวอีกครั้ง ข้อผิดพลาดบางประการไม่แสดงการรับชำระเงินอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดบัญชีธนาคาร ข้อความจะแนะนำให้คุณเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นการรับชำระเงินของคุณจะดำเนินการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี