รับการชำระเงินด้วย Shopify Payments

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยใช้ Shopify Payments และการชำระเงินแบบเร่งด่วนเฉพาะ เงินจะโอนไปยังบัญชีธนาคารสำหรับรับยอดเงินที่คุณได้ตั้งค่ากับ Shopify Payments

บัญชีประเภทต่อไปนี้สามารถรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับผ่าน Shopify Payments ได้:

Shopify Payments มีข้อกำหนดเกี่ยวกับยอดการรับชำระเงินขั้นต่ำสำหรับประเทศอื่นนอกเหนือจากออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โปรดดูรายละเอียดในส่วนงวดการชำระเงินของข้อกำหนดของ Shopify Payments สำหรับประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่

ด้วย Shopify Payments คุณสามารถรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่คุณขายได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี