Få betalt med Shopify Payments

Shopify Payments er den enkleste måten for å godta betalinger på nett. Den fjerner bryet med å sette opp en forhandlerkonto med en tredjeparts betalingsleverandør, og deretter angi påloggingsinformasjonen for kontoen i Shopify. Ettersom Shopify Payments er fullstendig integrert i butikken, kan du se utbetalingene dine direkte i Shopify-administratoren.

Hvis butikken din har aktivert Shopify Payments, mottar du betalinger gjennom Shopify Payouts når en kunde betaler med Shopify Payments og enkelte hurtigkasser.

Hvis kunder betaler med tredjeparts betalingsgatewayer, vil du ikke se utbetalingsinformasjonen i Shopify-administrator. Tredjeparts betalingsleverandører har sine egne måter å vise utbetalingene dine på. Sjekk med din tredjeparts betalingsleverandør for å finne ut hvordan de viser utbetalingsinformasjon. For en oversikt over hvordan utbetalinger fungerer på Shopify, kan du se veiledningen vår om å Få betalt.

Betalingsperioder for Shopify Payments, basert på land og regioner
Betalingsleverandør Leverandørtype Hvordan kunden betaler Slik får du betalt
Shopify Payments Betalingsgateway Kunden betaler med Shopify Payments i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.
Apple Pay Hurtigkasse Kunden betaler med Apple Pay i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.
Amazon Pay Betalingsgateway Kunden betaler med Amazon Pay i kassen. Du får betalt av Amazon.
PayPal Betalingsgateway Kunden betaler med PayPal i kassen. Du får betalt av PayPal.
Google Pay Hurtigkasse Kunden betaler med Google Pay i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.
Shop Pay Hurtigkasse Kunden betaler med Shopify Pay i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.

Betalingsperioder

Bestillingsperioden er tiden det tar mellom dagen en kunde plasserer en bestilling i butikken og dagen pengene fra denne bestillingen sendes til bankkontoen. Dagen en kunde plasserer en bestilling på butikken bestemmes ut ifra tiden bestillingen ble plassert i UTC-tidssonen. Pengene fra bestillinger plassert på en fredag, lørdag og søndag blir gruppert og sendt samtidig som én betaling.

Hvis du bruker en betalingsplan, blir betalingsperioden justert i henhold til tidsplanen du har angitt.

Lengden på betalingsperioden avhenger av landet der butikken er basert:

Betalingsperioder for Shopify Payments, basert på land og regioner
Land Betalingsperiode

Australia

USA

2 virkedager

Østerrike

Canada

Danmark

Tyskland

Irland

Nederland

Belgia

New Zealand

Spania

Storbritannia

3 virkedager

Hong Kong SAR Kina

Italia

Singapore

Sverige

4 virkedager

Japan

Hvis forretningen din holder til i Japan, får du kun betalt på fredager. Betalingsperioden er 5 dager pluss antall gjenværende dager frem til fredag. Hvis kunden for eksempel legger inn en bestilling i butikken din på en onsdag, sendes pengene for denne bestillingen til bankkontoen din fredag den påfølgende uken, 8 virkedager senere. Hvis kunden legger inn en bestilling i butikken din på en søndag, sendes pengene fra denne bestillingen til bankkontoen din fredag samme uke, 5 virkedager senere.

Hvis kunden din betalte med JCB er betalingsperioden din 30 dager fra den dagen kunden legger inn bestillingen, til dagen midlene sendes til bankkontoen din.

Utbetaling- og gebyrsporing

Forsiktig: Du må fullføre konfigurasjonen av Shopify Payments-kontoen din, inkludert all forretningsinformasjon og bankinformasjon innen 21 dager etter det første salget. Hvis kontoen ikke konfigureres innen 21 dager, vil alle betalinger automatisk refunderes til kjøperen.

Du kan spore den planlagte utbetalingssaldoen og utbetalingsplanen fra Shopify-administrator. Betalinger synkroniseres med bestillingene. Dette gjør det lett å se hvor mye du mottar for en enkelt bestilling.

Når du bruker Shopify Payments, betaler du kortgebyret, men du betaler ikke transaksjonsgebyr for abonnementet. Butikker som bruker en eksternbetalings leverandør betaler både Shopify-abonnementets transaksjonsavgifter og kredittkortgebyrene som belastes av den eksterne betalingsleverandøren.

Du kan motta betalinger i andre valutaer enn valutaen du selger i når du bruker Shopify Payments. Du finner mer informasjon i Selge og ta betalt i ulike valutaer.

Vis utbetalinger

Steg:

  1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Vis utbetalinger-knappen.

Utbetalinger-siden viser tidligere og neste utbetaling. Hvis du har planlagt utbetalingene dine vil du se den estimerte datoen du får betalt. Du kan se tilgjengelig saldo for neste utbetaling og eventuelle beløp som holdes i reserve.

Alle utbetalinger-seksjonen viser alle utbetalinger og deres nåværende status:

  • Under overføring: Utbetalingen er i ferd med å bli sendt til bankkontoen din.
  • Betalt: Utbetalingen ble sendt til banken din. Dette betyr ikke at du har midlene på bankkontoen din. Banken din kan fortsatt måtte behandle og sette inn pengene på kontoen din.
  • Mislyktes: Banken din kunne ikke behandle utbetalingen, og midlene ble ikke overført.

Vis alle transaksjoner

Hvis du klikker på TransaksjonerUtbetalinger-siden, vises alle transaksjoner som er knyttet til alle utbetalingene.

Transaksjoner deler samme status som utbetalinger, i tillegg til Ventende-statusen. Transaksjoner som er merket som Ventende er for salg du har gjort, men som ikke er sendt til bankkontoen din enda. Utbetalingsdato for ventende transaksjoner er bare et estimat.

Vis en bestemt utbetaling

Det er to måter du kan se detaljene for en spesifikk utbetaling på:

  • I utbetalingsplanen klikker du på utbetalingsbeløpet.
  • I Alle utbetalinger-seksjonen klikker du på dato for utbetalingen.

Når du har klikket på en kobling, ser du siden for utbetalingen du valgte. Oversikt-seksjonen viser totalbeløpet for utbetalingen, samt en oversikt over gebyrer, refusjoner, justeringer og reserver. Transaksjoner-delen viser detaljene for hver transaksjon som er inkludert i utbetalingen.

Endre beskrivelse av utbetalingsutskrifter

Utbetalingsbeskrivelsen bestemmer hvordan utbetalinger vises i bankkontoutdraget. Som standard vil beskrivelsen av utbetalingsutdraget vises som Shopify. Hvis du vil endre utseende på utbetalingene, kan du redigere beskrivelsen i Betalingsleverandører-innstillingene.

Det kan ta opptil tre virkedager før endringer på beskrivelsen av utbetalingsutdrag trer i kraft på bankkontoen din. Endring av beskrivelsen vil bare endre utseende på fremtidige utbetalinger, ikke tidligere eller ventende utbetalinger.

Steg:

  1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer. 3. Under Beskrivelse av utbetalingsoppgave i Utbetalingdetaljer-området kan du redigere beskrivelsen. 4. Klikk på Lagre.

Planlegg utbetalingene

Som standard får du betalt hver dag, så snart pengene er tilgjengelige for betaling. Hvis du vil få betalt regelmessig, kan du sette opp en ukentlig eller månedlig utbetalingsplan. Når du oppdaterer utbetalingsplanen, blir ventende utbetalinger forsinket frem til den neste gjeldende utbetalingsdato i den nye tidsplanen. Hvis du velger en gjentakende dato for når du vil få betalt, blir utbetalingen planlagt for den dagen, men banken kan bruke ekstra tid til å behandle overføringen.

Merk: Det er ikke sikkert at pengene dukker opp på bankkontoen rett etter de er sendt. Banker bruker vanligvis 24–72 timer på å behandle innskudd til bankkontoer.

Steg:

  1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
  2. I utbetalings plan -boksen i utbetalings detaljer -seksjonen velger du en utbetalings plan.
  3. Klikk på Lagre.

Mislykkede utbetalinger

Noen ganger mislykkes en utbetaling. Vanligvis er dette fordi det er et problem med bankkontoen du har registrert. Når en utbetaling mislykkes, vil du motta en e-post. Du får også et varsel på startsiden i Shopify-administratoren. Frem til problemet med bankkontoen din er løst, legges en sperring på alle de planlagte utbetalingene.

På utbetalingssiden vises en feilmelding som forklarer hvorfor utbetalingen mislyktes, og hva du kan gjøre for å løse problemet. Hvis utbetalingen mislyktes på grunn av et problem med kontoopplysningene dine, vil det vises en kobling du kan klikke på for å oppdatere dem.

Hvis du ikke er sikker på hvorfor utbetalingen mislyktes, kan du kontakte banken din for å undersøke problemet.

Når problemet er løst vil du som oftest kunne klikke på Prøv utbetaling på nytt på utbetalingssiden. Hvis du prøver utbetalingen på nytt før problemet er løst, vil utbetalingen mislykkes igjen. Noen feil viser ikke Prøv utbetaling på nytt. Hvis for eksempel bankkontoen din er stengt, foreslår meldingen at du legger til en ny bankkonto for å løse problemet. Når problemet er løst, prøves utbetalingen på nytt automatisk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis