Administrer multivalutautbetalinger med Shopify Payments

For butikker med en bred, internasjonal kundebase kan håndtering av utbetalinger i flere valutaer gjøre det enklere å optimalisere betalingsprosessen. På denne siden finner du detaljert informasjon om hvordan du håndterer multivalutautbetalinger med Shopify Payments, inkludert registrering av flere bankkontoer, oversikt over gebyrer for internasjonale utbetalinger og hensyn ved salg i ulike valutaer.

Oversikt over mottak av internasjonale utbetalinger

Når du bruker Shopify Payments og velger å motta utbetalinger i andre valutaer enn din lokale valuta, påløper det et gebyr for internasjonale valutautbetalinger. Gebyrsatsen avhenger av ditt Shopify-abonnement, og dekker kostnaden for valutaveksling. Finn ut mer om konverteringsrater og gebyrer..

Legg til en bankkonto for internasjonale utbetalinger

For bedrifter som er lokalisert i områder som Canada, der både CAD og USD brukes ofte, kan du koble sammen to bankkontoer for å motta utbetalinger i hver av valutaene. Du kan legge til en bankkonto for å motta utbetalinger i en internasjonal valuta.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger.
 2. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 3. Klikk på Legg til i området Utbetalingskonto i seksjonen Utbetalinger.
 4. Velg landet bankkontoen er registrert i under seksjonen Bankens land.
 5. Angi bankkontonummeret i seksjonen Legg til en bankkonto.
 6. Velg valutaen du ønsker at utbetalingene til bankkontoen skal skje i under seksjonen Utbetalingsvaluta.
 7. Klikk på Legg til bankkonto.

Angi en standardbankkonto for utbetalinger

Når du har lagt til flere bankkontoer, må du angi én av dem som standard. Det er denne kontoen Shopify sender utbetalinger til for valutaer som ikke er koblet til en bestemt bankkonto. Hvis du ikke angir en standardkonto, anses den første bankkontoen som standardkonto for utbetalinger.

La oss for eksempel si at du mottar utbetalinger i valutaen CAD til din første bankkonto, og i valutaen USD til din andre bankkonto, men du selger også i valutaen EUR. Hvis du mottar en bestilling i valutaen EUR, veksles EUR til valutaen for standardbankkontoen, i dette tilfellet CAD, og vekslingsgebyrer påløper.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger.
 2. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 3. Klikk på ved siden av bankkontoen du vil gjøre til standard i seksjonen Utbetalinger.
 4. Klikk på Gjør til standard og deretter på Gjør til standard.

Administrere utbetalinger i flere valutaer for bedrifter basert i Canada

For bedrifter med Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnementer basert i Canada, kan man oppnå administrasjon av utbetalinger i både CAD og USD ved å koble sammen to separate bankkontoer. Transaksjoner for hver av valutaene behandles til sine respektive bankkontoer. Bestillinger i valutaen CAD rutes for eksempel til bankkontoen for CAD, og bestillinger i valutaen USD utbetales til bankkontoen for USD.

For forhandlere basert i Canada som har mottatt utbetalinger i USD før 24. mai 2024, dersom du velger å beholde den eksisterende konfigurasjonen med kun utbetalinger i USD, vil det ikke være noen endringer i utbetalingsgebyrene. Hvis du imidlertid ønsker å legge til en sekundær bankkonto i Shopify Payments-kontoen for å motta utbetalinger i CAD, vil alle utbetalinger mottatt i USD være underlagt en avgift for utbetaling av internasjonal valuta.

Hensyn for multivalutautbetalinger i Canada

Gå gjennom følgende detaljer for å finne ut mer om hvordan du får betalt med flere valutaer:

 • Støttede valutaer: Hver støttede valuta må ha en dedikert bankkonto. Bankkontoen for valutaen CAD må være lokalisert i Canada, mens bankkontoen i valutaen USD kan være lokalisert i enten Canada eller USA.
 • Håndtering av bestillinger i andre valutaer enn kontovalutaen: Bestillinger som legges inn med valutaer som ikke har en bestemt utbetalingskonto veksles til standardkontoens valuta, og de tilhørende vekslingsgebyrene påløper.
 • Inkludering av valutavekslingsgebyrer: Når utbetalingsvalutaen og valutaen du selger i samsvarer, trenger ikke kundene å betale et valutavekslingsgebyr. Du kan velge å inkludere eller ekskludere valutavekslingsgebyrer i prisstrategien din ved å bruke prisjusteringer for ulike markeder.
 • Refusjoner i flere valutaer: Refusjoner behandles på samme måte som andre transaksjoner. Transaksjonsgebyrer for kredittkort returneres imidlertid ikke. Finn ut mer om refusjon av bestillinger.

Forstå gebyret for internasjonale valutautbetalinger

Shopify belaster et gebyr for internasjonale valutautbetalinger ved håndtering av utbetalinger i andre valutaer enn din lokale. Dette gebyret gjelder selv om butikken ikke er konfigurert for utbetalinger i flere valutaer. Prisen varierer i henhold til Shopify-abonnementet ditt:

 • Shopify Plus-abonnementer: Belastes en utbetalingsavgift på 1,25 %.
 • Alle andre Shopify-abonnementer: Belastes en utbetalingsavgift på 1,50 %.

Eksempel på beregning av en utbetalingsavgift.

Hvis du er basert i Canada og mottar en utbetaling på 100 USD, blir beregningen som følger:

100 USD payout - (2% Shopify Payments fee + 0.22 USD) - 1.25% international currency fee = 96.53 USD

Juridiske og økonomiske hensyn

Før du bruker multivalutasalg eller administrerer multivalutautbetalinger, bør du rådføre deg med en juridisk ekspert eller skatteekspert for å forstå hvordan det kan påvirke deg i forhold til internasjonal handel. Dette bidrar til å sikre at du overholder lokal lovgivning og forskrifter, og gjør det enklere å ta informerte beslutninger om strategien for internasjonale salg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis