Manuelle betalingsmetoder

Noen kunder vil ikke betale for bestillingene med et kredittkort. Disse kundene kan fortsatt bestille på nettet hvis du setter opp en manuelle betalingsmåte. Når kundene bruker en manuelle betalingsmåte kan du åpne for å motta betaling utenfor kassen på nett. Etter du har mottatt betalingen kan du manuelt godkjenne bestillingen. Vanlige typer manuelle betalinger inkluderer cash on delivery (COD), pengeanvisninger og bankoverføringer. Hvis butikken og kundene dine er basert i Canada, kan du godta pengeoverføringer på e-post.

Bestillinger som godtar manuelle betalinger er merket som ubetalt på Bestillinger-siden. Etter du mottar betaling for en kundes bestilling, kan du merke bestillingen som betalt i bestillingsinformasjonssiden og sluttføre bestillingen som du ville gjort med en betaling på nett.

Du kan komme i gang med manuelle betalinger ved å bruke en foreslått manuell betalingsmåte, eller opprette en tilpasset manuell betalingsmåte.

Bruk en foreslått manuell betalingsmåte

Du kan velge fra en liste med foreslåtte manuelle betalingsmåter på innstillingssiden Betalingsleverandører i Shopify-administrator.

Steg:

 1. I Manuelle betalinger-seksjonen velger du en foreslått betalingsmåte fra Aktiver tilpasset betaling-rullegardinmenyen:

  Velg en tilpasset betalingsmåte fra rullegardinmenyen

 2. Angi instruksjoner for hvordan kunden vil betale for bestillingen når de bruker betalingsmåten.

Forsiktig: Når du oppgir denne informasjonen må du sjekke med banken eller leveringstjenesten for å finne ut hva kunder må gjøre for å fullføre betalingen.

 1. Klikk på Aktiver.

Når kunder bruker en manuell betalingsmåte i kassen, vil de se navnet på betalingsmåten og instruksjonene for å fullføre betalingen på bestillingsbekreftelsesskjermen.

Opprett en tilpasset manuell betalingsmåte

 1. I Manuelle betalinger-seksjonen velger du Opprett tilpasset betalingsmåte fra Aktiver tilpasset betaling-rullegardinmenyen:

  Velg en tilpasset betalingsmåte fra rullegardinmenyen

 2. Angi navnet på betalingsmåten.

  Følgende navn er reservert av Shopify og kan ikke brukes:

- Bankinnskudd - Kontanter - Kontantbetaling ved levering (COD) - egendefinert - Ekstern kreditt (External Credit) - Ekstern debet (External Debit) - Gavekort - Pengeanvisning - Butikk-kreditt (Store Credit)

 1. Angi instruksjoner for hvordan kunden vil betale for bestillingen når de bruker betalingsmåten.

Forsiktig: Når du oppgir denne informasjonen må du sjekke med banken eller leveringstjenesten for å finne ut hva kunder må gjøre for å fullføre betalingen.

 1. Klikk på Aktiver.

Kunder som vil betale med en manuell betalingsmåte kommer til å se navnet på betalingsmåten og instruksjonene for å fullføre betalingen på bestillingsbekreftelsesskjermen.

Deaktiver en manuell betalingsmåte

Hvis du ikke vil støtte en bestemt type manuell betaling lenger, kan du deaktivere den manuelle betalingsmåten når som helst.

Steg:

 1. I Manuelle betalinger-seksjonen klikker du på Rediger, ved siden av den manuelle betalingsmåten du vil deaktivere:

  Redigerknappen for en manuell betalingsmåte

 2. Klikk på Deaktiver.

 3. Klikk på Deaktiver igjen for å bekrefte.

Etter du har deaktivert en betalingsmåte, kan du aktivere den på nytt når som helst fra Aktiver tilpasset betalingsmåte-rullegardinmenyen i Manuelle betalinger-seksjonen.

Merk en manuell betaling som betalt

Når en kunde gjør en bestilling med en manuell betalingsmåte, blir bestillingen merket som Ventende i Bestillinger-siden. Etter du mottar en betaling for bestillingen, må du manuelt merke bestillingen som betalt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen som du vil merke som betalt.

 3. På bestillingens detaljside klikker du på Merk som betalt:

  «Merk som betalt»-knappen på bestillingsinformasjonssiden

 4. I Merk som betalt-dialogen klikker du på Merk betaling som mottatt.

Betalingen vil bli merket som godtatt på bestillingsinformasjonssiden. bestillingen blir også merket som BetaltBestillinger-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis