Manuelle betalingsmetoder

Noen kunder vil ikke betale for bestillingene med et kredittkort. Disse kundene kan fortsatt bestille på nettet hvis du setter opp en manuelle betalingsmåte. Når kundene bruker en manuelle betalingsmåte kan du åpne for å motta betaling utenfor kassen på nett. Etter du har mottatt betalingen kan du manuelt godkjenne bestillingen. Vanlige typer manuelle betalinger inkluderer cash on delivery (COD), pengeanvisninger og bankoverføringer. Hvis butikken og kundene dine er basert i Canada, kan du godta pengeoverføringer på e-post.

Bestillinger som godtar manuelle betalinger er merket som ubetalt på Bestillinger-siden. Etter du mottar betaling for en kundes bestilling, kan du merke bestillingen som betalt på siden for bestillingsinformasjon og sluttføre bestillingen som du ville gjort med en betaling på nett.

Du kan komme i gang med manuelle betalinger ved å bruke en foreslått manuell betalingsmåte, eller opprette en tilpasset manuell betalingsmåte.

Bruk en foreslått manuell betalingsmåte

Du kan velge fra en liste med foreslåtte manuelle betalingsmåter på innstillingssiden Betalingsleverandører i Shopify-administrator.

Steg:

 1. I Betalingsleverandører-seksjonen velger du en av de tilgjengelige manuelle betalingsmåtene.

 2. I Ytterligere informasjonskriver du inn informasjonen du vil vise ved siden av betalingsmåten i kassen.

 3. I Betalingsinstruksjonerangir du instruksjonene du vil kundene skal følge for å betale for en bestilling. Disse instruksjonene vises på bestillingsbekreftelsessiden når kunden fullfører bestillingen.

Forsiktig: Når du oppgir denne informasjonen må du sjekke med banken eller leveringstjenesten for å finne ut hva kunder må gjøre for å fullføre betalingen.

 1. Klikk på knappen for aktivering av betalingsmåte.

Opprett en tilpasset manuell betalingsmåte

 1. I Betalingsleverandører-seksjonen velger du Opprett tilpasset betalingsmåte.

 2. I Egendefinert navn på betalingsmåte skriver du inn navnet på betalingsmåten.

  Følgende navn er reservert av Shopify og kan ikke brukes:

- Bankinnskudd - Kontanter - Kontantbetaling ved levering (COD) - egendefinert - Ekstern kreditt (External Credit) - Ekstern debet (External Debit) - Gavekort - Pengeanvisning - Butikk-kreditt (Store Credit)

 1. I Ytterligere informasjonskriver du inn informasjonen du vil vise ved siden av betalingsmåten i kassen.

 2. I Betalingsinstruksjonerangir du instruksjonene du vil kunden skal følge for å betale for bestillingen. Disse instruksjonene vises på siden for bestillingsbekreftelse etter at kunden har fullført bestillingen.

 3. Klikk på Aktiver.

En kunde som bruker en manuell betalingsmåte, kommer til å se navnet på betalingsmåten og instruksjonene for å fullføre betalingen på bestillingsbekreftelse-skjermen.

Deaktiver en manuell betalingsmåte

Hvis du ikke vil støtte en bestemt type manuell betaling lenger, kan du deaktivere den manuelle betalingsmåten når som helst.

Steg:

 1. I boksen Manuelle betalingsmåter i Betalingsleverandører-området klikker du på Rediger ved siden av den manuelle betalingsmåten du vil deaktivere.

 2. Klikk på knappen for deaktivering av betalingsmåte.

 3. Klikk på knappen for deaktivering av betalingsmåte på nytt for å bekrefte.

Når du deaktiverer en betalingsmåte, kan du aktivere den på nytt når som helst fra rullegardinmenyen Manuelle betalingsmåter i Manuelle betalinger-seksjonen.

Merk en manuell betaling som betalt

Når en kunde gjør en bestilling med en manuell betalingsmåte, blir bestillingen merket som VentendeBestillinger-siden. Etter du mottar en betaling for bestillingen, må du manuelt merke bestillingen som betalt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen som du vil merke som betalt.

 3. På bestillingens detaljside klikker du på Merk som betalt.

 4. I Merk som betalt-dialogen klikker du på Merk betaling som mottatt.

Betalingen er merket som godtatt på siden for bestillingsinformasjon. Bestillingen er også merket som BetaltBestillinger-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis