การจัดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับหลายสกุลเงินด้วย Shopify Payments

สำหรับร้านค้าที่มีฐานลูกค้าต่างประเทศในวงกว้าง การจัดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในหลายสกุลเงินสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชำระเงินได้ ในหน้านี้ คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับหลายสกุลเงินโดยใช้ Shopify Payments รวมถึงการเพิ่มบัญชีธนาคารหลายบัญชี การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินระหว่างประเทศ และผลกระทบของการขายในสกุลเงินต่างๆ

ภาพรวมของการรับชำระเงินระหว่างประเทศ

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments และเลือกที่จะรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับตามสกุลเงินระหว่างประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแผน Shopify เฉพาะของคุณและครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตราและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

เพิ่มบัญชีธนาคารสำหรับการรับชำระเงินระหว่างประเทศ

ธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น แคนาดา ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ทั้งดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีธนาคารสองบัญชีเพื่อรับการรับเงินในแต่ละสกุลเงินได้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อรับยอดเงินในสกุลเงินต่างประเทศได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ในส่วนการรับชำระเงิน ให้คลิก เพิ่ม ในส่วนบัญชีธนาคารเพื่อรับชำระเงิน
 4. ในส่วนประเทศของธนาคาร ให้เลือกประเทศที่ลงทะเบียนบัญชีธนาคารของคุณ
 5. ในส่วนเพิ่มบัญชีธนาคาร ให้ป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณ
 6. ในส่วนสกุลเงินที่รับชำระเงิน ให้เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการรับชำระในบัญชีธนาคารของคุณ
 7. คลิกเพิ่มบัญชีธนาคาร

ตั้งบัญชีธนาคารเริ่มต้นในการรับชำระเงิน

หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีธนาคารหลายบัญชีแล้ว คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีเใดบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีเริ่มต้น ซึ่งเป็นบัญชีที่ Shopify จะส่งการชำระเงินเป็นสกุลเงินใดๆ ที่ไม่ตรงกันกับบัญชีธนาคารใดบัญชีหนึ่ง หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้น บัญชีธนาคารแรกของคุณจะถือเป็นบัญชีเริ่มต้นในการรับชำระเงินของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้รับเงินที่คุณจะได้รับในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาในบัญชีธนาคารแรกและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในบัญชีธนาคารที่สองของคุณ และคุณยังขายสินค้าในสกุลเงินยูโรด้วย หากได้รับสินค้าในสกุลเงินยูโร ยูโรจะแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีธนาคารเริ่มต้น ในกรณีนี้เป็นดอลลาร์แคนาดาและจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ในส่วนบัญชีธนาคารยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ให้คลิก ... ถัดจากบัญชีธนาคารที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้น
 4. คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นคลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

การจัดการการรับชำระเงินในหลายสกุลเงินให้กับธุรกิจที่แคนาดา

สำหรับธุรกิจที่ใช้แผน Advanced Shopify หรือ Shopify Plus ในแคนาดา การจัดการการรับชำระเงินทั้ง CAD และ USD สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารสองบัญชีที่แยกกัน ซึ่งธุรกรรมของแต่ละสกุลเงินจะถูกประมวลผลไปยังบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ระบบจะส่งคำสั่งซื้อสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาไปยังบัญชีธนาคารดอลลาร์แคนาดาของคุณ และส่งเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีธนาคารดอลลาร์สหรัฐของคุณ

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการรับยอดเงินสำหรับผู้ขายที่อยู่ในแคนาดาที่รับยอดเงินในสกุลเงิน USD ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 หากคุณเลือกที่จะคงการตั้งค่าปัจจุบันด้วยการรับยอดเงินในสกุลเงิน USD เท่านั้น การรับยอดเงินใดๆ ในสกุลเงิน USD จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับยอดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มบัญชีธนาคารที่สองลงในบัญชี Shopify Payments ของคุณเพื่อรับการชำระเงินเป็น CAD จากนั้นยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในสกุลเงิน USD จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการรับชำระเงินหลายสกุลเงินในแคนาดา

ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชําระเงินในหลายสกุลเงิน:

 • สกุลเงินที่รองรับ: สกุลเงินที่รองรับแต่ละสกุลเงินต้องมีบัญชีธนาคารเฉพาะ บัญชีธนาคารของคุณในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาต้องอยู่ในแคนาดา แต่บัญชีธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถอยู่ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาก็ได้
 • การจัดการคำสั่งซื้อในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินของบัญชี: คำสั่งซื้อในสกุลเงินที่ไม่มีบัญชีการรับชำระเงินแบบเฉพาะจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของบัญชีเริ่มต้น โดยใช้ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม
 • การรวมค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: เมื่อสกุลเงินการรับเงินและสกุลเงินที่คุณขายตรงกัน ลูกค้าของคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน คุณสามารถเลือกรวมหรือไม่รวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินในกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณโดยการใช้การปรับเปลี่ยนราคาในตลาดต่างๆ
 • การคืนเงินในหลายสกุลเงิน: การคืนเงินจะประมวลผลในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินในสกุลเงินระหว่างประเทศ

Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินในสกุลเงินระหว่างประเทศในการจัดการรับเงินชำระเงินในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินในพื้นที่ของคุณ ค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลแม้ว่าร้านค้าของคุณจะไม่ได้ตั้งค่าสำหรับการชำระคืนในหลายสกุลเงินก็ตาม อัตราจะแตกต่างกันไปตามแผน Shopify ของคุณ:

 • แผน Shopify Plus: ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับเงิน 1.25%
 • แผน Shopify อื่นๆ ทั้งหมด: ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับเงิน 1.50%

ตัวอย่างของการคํานวณค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน

หากคุณอยู่ในแคนาดาและคุณได้รับยอดเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ การคํานวณจะเป็นดังนี้:

100 USD payout - (2% Shopify Payments fee + 0.22 USD) - 1.25% international currency fee = 96.53 USD

ข้อพิจารณาทางกฎหมายและทางการเงิน

ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการขายในหลายสกุลเงินหรือการจัดการรับชำระเงินหลายสกุลเงิน คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือภาษีเพื่อเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายระหว่างประเทศของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี