การเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นที่แสดงในร้านค้าให้ลูกค้าเห็นได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สกุลเงินในพื้นที่ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด หรือกำหนดตลาดเป้าหมายที่คุณคาดการณ์ไว้ว่าจะมียอดขายมากขึ้นได้ การเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าอาจมีผลกระทบทางกฎหมายและผลกระทบอื่นๆ ที่คุณต้องพิจารณา

ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีอากร

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า คุณต้องตรวจสอบผลกระทบทางกฎหมายหรือภาษีที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าภาษีของคุณอย่างถูกต้อง และตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่หรือผู้ทำบัญชีด้านภาษีให้แน่ใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีที่ตั้งไว้เมื่อเปลี่ยนสกุลเงิน โปรดตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบทางกฎหมายเมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินร้านค้า

ผลกระทบของการเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า ให้ตรวจสอบผลกระทบต่อไปนี้ของการเปลี่ยนแปลงต่อร้านค้าของคุณ

 • ระบบจะอัปเดตสกุลเงินของราคาสินค้าและอัตราส่วนลดโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่อัปเดตจำนวนเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นดอลลาร์แคนาดา ระบบจะแสดงสินค้าที่มีราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 20 ดอลลาร์แคนาดา
 • ระบบจะไม่อัปเดตจำนวนเงินและสกุลเงินของอัตราค่าจัดส่งโดยอัตโนมัติ
 • บัตรของขวัญที่มียอดคงเหลือในสกุลเงินเก่าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
 • แอปที่มีข้อกำหนดด้านสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินใหม่จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
 • การเปลี่ยนสกุลเงินในร้านค้าอาจส่งผลต่อรายงานของคุณ เนื่องจากความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนผันผวนและรอบการอัปเดตรายงาน
 • การเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าของคุณอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการชำระเงิน
 • การคืนเงินที่ประมวลผลหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเองก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเนื่องจากความแตกต่างของมูลค่า
 • หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินที่ไม่ใช่ Shopify Payments ระบบจะอัปเดตสกุลเงินของตลาดทั้งหมดของคุณเพื่อให้ตรงกับสกุลเงินใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า
 • หากคุณใช้งาน Paypal Express อยู่ ระบบอาจจะไม่รองรับสกุลเงินใหม่ของคุณ

ก่อนจะเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าคุณ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

 1. หากร้านค้าของคุณเปิดใช้งาน PayPal Express แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า PayPal รองรับสกุลเงินใหม่ของร้านค้า หาก PayPal ไม่รองรับสกุลเงินใหม่ คุณต้องปิดใช้งานช่องทางการชำระเงินก่อนที่จะเปลี่ยนช่องทางนั้น หรือพิจารณาใช้สกุลเงินที่รองรับแทน
 2. จัดการการชำระเงินรอดำเนินการทั้งหมดก่อนเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าคุณ
 3. ตรวจสอบแอปของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับสกุลเงินใหม่ หากคุณไม่แน่ใจว่าแอปจะยังใช้งานได้หลังจากเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าคุณหรือไม่ โปรดติดต่อผู้พัฒนาแอปเพื่อขอคำชี้แจง ทั้งนี้ แอปที่ Shopify สร้างขึ้นจะยังใช้งานร่วมกับสกุลเงินใหม่ของคุณต่อไปได้

การเปลี่ยนสกุลเงินร้านค้าของคุณ

สกุลเงินของร้านค้าคือสกุลเงินที่ใช้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้กำหนดราคาสินค้า และเป็นสกุลเงินที่ใช้ในรายงานต่างๆ ด้วย มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าได้

คุณสามารถดูและเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าได้จากส่วนสกุลเงินของร้านค้าจากหน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้า ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า โปรดตรวจสอบผลกระทบและข้อพิจารณาทางกฎหมายที่การดำเนินการนี้จะมีต่อร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า
 2. ในส่วน สกุลเงินของร้านค้า ให้คลิก ... แล้วเลือก เปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า
 3. เลือกสกุลเงินใหม่ของร้านค้าจากรายการ หากไม่สามารถเลือกสกุลเงินใหม่ได้ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าคุณ
 4. คลิก บันทึก

หลังจากที่คุณอัปเดตสกุลเงินของร้านค้าแล้ว ให้ตรวจสอบและอัปเดตการตั้งค่าของร้านค้าต่อไปนี้

 • ตรวจสอบและอัปเดตการกําหนดราคาสินค้าของคุณ เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินที่แตกต่างกันจะไม่ค่อยเท่ากัน มูลค่าสินค้ามีแนวโน้มที่จะแตกต่างไปในสกุลเงินใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่างกำไรของคุณ
 • ตรวจสอบและปรับส่วนลดเพื่อให้สอดคล้องกับสกุลเงินใหม่ของร้านค้า
 • ลบอัตราค่าจัดส่งที่มีอยู่ของคุณ แล้วเพิ่มอัตราค่าจัดส่งกลับคืนด้วยตนเองเพื่อแสดงอัตราค่าจัดส่งในสกุลเงินใหม่
 • ออกบัตรของขวัญใหม่ให้กับลูกค้าที่มีบัตรของขวัญที่มียอดคงเหลือ
 • หากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Payments ให้อัปเดตตลาดของคุณเมื่อเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี