Ändra din butiksvaluta

Du kan ändra standardvalutan som visas för kunder i butiken, även om det inte är din lokala valuta. Detta gör det möjligt för dig att tillgodose ditt största kundsegment eller att rikta dig till en marknad där du förväntar dig att ha mer försäljning. Om du ändrar butiksvalutan kan detta få juridiska konsekvenser och andra konsekvenser som du behöver tänka på.

Juridiska och skattemässiga överväganden

Innan du ändrar din butiksvaluta måste du granska eventuella potentiella juridiska eller skattemässiga konsekvenser som är förknippade med försäljning i en valuta som skiljer sig från den som är kopplad till det land där din butik finns. Se till att dina skatter är korrekt inställda och kontrollera med de lokala skattemyndigheterna eller en skatterevisor för att se till att byte av valuta inte kräver några ändringar av skatterna du har ställt in. Prata med en juridisk expert för att se till att det inte finns några rättsliga konsekvenser när du ändrar din butiksvaluta.

Inverkan av att ändra butiksvaluta

Granska följande inverkan från ändringen i din butik innan du ändrar din butiksvaluta:

 • Valutan för dina produktpriser och rabattpriser uppdateras automatiskt, men inte beloppet. Om du till exempel ändrar från USD till CAD listas en produkt som listades som 20 USD nu som 20 CAD.
 • Belopp och valuta för fraktkostnader uppdateras inte automatiskt.
 • Presentkort med återstående saldon i den gamla valutan kommer inte längre fungera.
 • Appar som har valutakrav som skiljer sig från den nya valutan fungerar inte efter det att valutan har ändrats.
 • Om du ändrar din butiksvaluta kan dina rapporter påverkas på grund av valutakursfluktuationer och rapportuppdateringscykler.
 • Om du ändrar din butiksvaluta kan det påverka ordrar med väntande betalningar.
 • Återbetalningar som behandlas efter en valutaändring påverkas också av valutaändringen på grund av värdeskillnaden.
 • Om du använder en betalningsleverantör som inte är Shopify Payments kommer valutorna på alla dina marknader att uppdateras för att matcha den nya valutan. Läs mer om ändringar på din primära marknad när du ändrar din butiksvaluta.
 • Om du använder PayPal Express kanske din nya valuta inte stöds.

Slutför följande åtgärder innan du ändrar din butiksvaluta:

 1. Om din butik har PayPal Express aktiverat ska du se till att den nya butiksvalutan stöds av PayPal. Om den nya valutan inte stöds av PayPal måste du inaktivera gatewayen innan du byter, eller i stället överväga en valuta som stöds.
 2. Åtgärda alla väntande betalningar innan du ändrar din butiksvaluta.
 3. Granska dina appar för att se till att de är kompatibla med den nya valutan. Hör efter med apputvecklaren om du är osäker på om en app kommer att fortsätta fungera efter att du har bytt butiksvaluta. Appar som är byggda av Shopify kommer fortsatt att fungera med din nya valuta.

Ändra din butiksvaluta

Din butiksvaluta är den valuta som används i din Shopify-administratör. Det är den valuta du prissätter dina produkter i och den valuta som används i dina rapporter. Endast butiksägaren kan ändra butiksvaluta.

Du kan visa och ändra butikens valuta från avsnittet Butiksvaluta på inställningssidan för Butiksinformation. Granska effekterna av och de juridiska överväganden som denna åtgärd har för din butik innan du ändrar butikens valuta.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Inställningar > Butiksuppgifter.
 2. I avsnittet Butiksvaluta klickar du på ... och väljer Ändra butiksvaluta.
 3. Välj din nya butiksvaluta från listan. Om du inte kan välja en ny valuta måste du kontakta Shopify-supporten för att ändra din butiksvaluta.
 4. Klicka på Spara.

När du har uppdaterat din butiksvaluta ska du granska och uppdatera följande butiksinställningar:

 • Granska och uppdatera din produktprissättning. Eftersom värdet i olika valutor sällan är lika stort så kommer en produkts värde troligtvis att vara annorlunda i en ny valuta. Detta kan påverka dina vinstmarginaler.
 • Granska och justera rabatterna för att anpassa till den nya butiksvalutan.
 • Radera dina befintliga fraktkostnader och lägg sedan till priserna manuellt för att visa priser i den nya valutan.
 • Utfärda nya presentkort till kunder som har presentkort med återstående saldon.
 • Om du inte använder Shopify Payments ska du uppdatera dina marknader när du ändrar butiksvalutan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis