Att få betalt med Shopify Payments

Shopify Payments är det enklaste sättet att acceptera betalningar online. Det eliminerar besväret med att skapa ett Merchant-konto hos en tredjepartsbetalningsleverantör och sedan ange dina kontouppgifter i Shopify. Eftersom Shopify Payments är helt integrerad med din butik kan du se dina utbetalningar direkt i Shopify-admin.

Om din butik har Shopify Payments aktiverat kommer du att få betalningar via Shopify Payments när en kund betalar med Shopify Payments och specifika snabbkassor.

Om kunder betalar med betalningsleverantörer från tredje part är din utbetalningsinformation inte tillgänglig i din Shopify-admin. Betalningsleverantörer från tredje part har sina egna metoder för att visa dina utbetalningar. Kolla med din betalningsleverantör från tredje part hur de visar utbetalningsinformation. Se vår guide om att Få betalt för en översikt över hur betalningar fungerar med Shopify.

Shopify Payments betalningsperioder baserade på länder och regioner
Betalningsleverantör Leverantörstyp Så här betalar kunden Så här får du betalt
Shopify Payments Betalnings-gateways Med Shopify Payments Via Shopify Payments
Apple Pay Snabbkassa Med Apple Pay Via Shopify Payments
Amazon Pay Betalnings-gateways Med Amazon pay Av Amazon
Meta Pay Snabbkassa Med Meta Pay Via Shopify Payments
Google Pay Snabbkassa Med Google Pay Via Shopify Payments
Paypal Betalnings-gateways Med PayPal Av PayPal
Shop Pay Snabbkassa Med Shop Pay Via Shopify Payments
Avbetalningar med Shop Pay Betalnings-gateways Med Shop Pay Av Affirm, via Shop Pay-avbetalningar

Betalningsperioder

Din betalningsperiod hänvisar till tiden mellan det datum då en kunds betalning tas in och det datum då dessa medel skickas till ditt bankkonto. Datum och tid då en kunds betalning tas in registreras i UTC-tid. Medel från betalningar som tas emot på fredag, lördag och söndag grupperas och skickas tillsammans som en betalning.

Om du använder ett Shopify Balance-konto kan du få dina Shopify Payments-betalningar redan inom en arbetsdag. Helger och amerikanska helgdagar räknas inte som arbetsdagar. Utbetalningen kan ta upp till tre arbetsdagar om du också har aktiverat avbetalning med Shop Pay och din kund använder det i kassan.

Om du använder en betalningsplan justeras din betalningsperiod enligt schemat som du ställer in.

Längden på din betalningsperiod beror på det land där din butik är baserad. För mer information, se betalningsperiod för varje land som stöds.

Utbetalnings- och avgiftsspårning

Du kan spåra ditt schemalagda utbetalningssaldo och utbetalningsschema från Shopify-admin. Betalningarna synkroniseras med deras ordrar. Det gör det enkelt att se hur mycket du får för en enskild order.

När du använder Shopify Payments betalar du kortkostnaden men du betalar inte en transaktionsavgift för prenumerationen. Butiker som använder en betalningsleverantör från tredje part betalar både Shopifys prenumerationstransaktionsavgifter och kreditkortsavgifter som debiteras av deras betalningsleverantör från tredje part.

Du kan komma att få utbetalningar i en annan valuta än den valuta du säljer i när du använder Shopify Payments. Mer information finns i sälja och få betalt i olika valutor.

Återbetala en order

Om du använder Shopify Payments och du utfärdar en återbetalning så dras beloppet från din nästa tillgängliga utbetalning. I de flesta fall får din kund återbetalningen inom 10 arbetsdagar.

Om du använder Shopify Payments och din utbetalning inte har tillräckligt med medel för en återbetalning, finns det olika lösningar beroende på var du befinner dig.

 • I USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland debiteras saldot från ditt bankkonto på utbetalningsdagen.

 • I alla andra länder dras resten av återbetalningen från nästa utbetalning tills det återbetalade beloppet täcks.

Om en negativ saldobetalning misslyckas, görs ett nytt försök till utbetalning efter tre arbetsdagar. Om ditt Shopify Payments-konto uppvisar ett negativt saldo kan det hända att du inte kan utfärda en återbetalning. Återbetalningar listas som I vänteläge tills du har gjort tillräckligt med försäljningar för att ha ett positivt saldo på ditt Shopify Payments-konto. När ditt Shopify-betalningskonto har ett positivt saldo kan du utfärda en återbetalning.

Återbetalningar eller transaktioner som bidrar till det negativa saldot listas under fliken Transaktioner som I vänteläge. Om du inte har tillräckligt med försäljningar för att rensa ett negativt saldo finns möjligheten att göra en manuell återbetalning på kontot. Beroende på saldot och löptiden för skulder kan Shopifys återställningsteam ta direkt kontakt med din butiksägare för att åtgärda det negativa saldot och för att hålla ditt Shopify Payments-konto i gott skick.

Om Shopify Recovery-teamet inte tar kontakt kan du kicka ett e-postmeddelande till recovery_operations@shopify.com för att få en betalningslänk så att du kan göra en betalning med ett betalkort, kreditkort eller banköverföring.

Visa dina utbetalningar

Steg:

 1. Klicka på knappen Visa utbetalningar i avsnittet Shopify Payments.

På sidan Utbetalningar visas din tidigare och nästa utbetalning. Om du har schemalagt dina utbetalningar visas det beräknade datumet som du får betalt. Du kan se det tillgängliga saldot för din nästa utbetalning och eventuella medel som innehas i reserv.

I avsnittet Alla utbetalningar finns en lista över alla dina utbetalningar och deras aktuella status:

 • Under Transit: utbetalningen håller på att skickas till ditt bankkonto.
 • Betald: utbetalningen skickades till din bank. Detta betyder inte att du har pengar på ditt bankkonto. Din bank kan fortfarande behöva behandla och sätta in pengarna på ditt konto.
 • Misslyckad: din bank misslyckades med att genomföra utbetalningen så att medlen inte sattes in.

Visa transaktioner

Om du klickar på Transaktioner på sidan Utbetalningar visas alla transaktioner som är kopplade till alla dina utbetalningar.

Transaktioner delar samma status som utbetalningar med tillägget Väntar. Transaktioner som är markerade som Väntande är för försäljning som du har gjort, men som ännu inte har skickats till ditt bankkonto. Utbetalningsdatumet för väntande transaktioner är endast en uppskattning.

Visa en viss utbetalning

Du kan hitta detaljerna för en specifik utbetalning på följande sätt:

 • I utbetalningsplanen klickar du på beloppet för utbetalningen.
 • Klicka på datumet för utbetalningen i avsnittet Alla utbetalningar.

Översiktsavsnittet visar det totala utbetalningsbeloppet, samt en sammanställning av avgifter, återbetalningar, justeringar och reserver.Transaktionsavsnittet visar detaljerna för varje transaktion som ingår i utbetalningen.

Ändra beskrivningen för din utbetalningsinformation

Utbetalningsdeskriptorn visar dina utbetalningar på ditt kontoutdrag. Som standard visas din deskriptor för utbetalningsutdrag som Shopify. För handlare i de flesta länder kan du ändra utbetalningens utseende genom att redigera din beskrivning i dina betalningsleverantörsinställningar. Handlare i Frankrike kan inte redigera sin beskrivning för utbetalningsutdrag.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar för ändringar i beskrivningen för din utbetalningsinformation att återspeglas i ditt bankkonto. En ändring av din beskrivning ändrar bara utseendet på framtida utbetalningar och inte tidigare eller väntande utbetalningar.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Redigera deskriptorn under Deskriptor för utbetalningsutdrag i området för Utbetalningsinformation.
 3. Klicka på Spara.

Planera dina utbetalningar

Som standard får du betalt varje arbetsdag så snart som dina pengar är tillgängliga för att betalas ut. Om du vill få betalt med jämna mellanrum kan du ställa in en veckovis eller månatlig utbetalningsplan. När du uppdaterar ditt utbetalningsschema dröjer pågående utbetalningar till nästa tillämpliga utbetalningsdatum på ditt nya schema. Om du väljer ett återkommande datum för när du vill få betalt kommer utbetalningen att vara planerad för den dagen men din bank kan ta extra tid på sig för att behandla överföringen.

Medlen syns kanske inte direkt på ditt bankkonto efter det att de skickats. Bankerna tar vanligtvis mellan 24-72 timmar på sig för att bearbeta inbetalningar till ditt bankkonto.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. I rutan Utbetalningsschema i avsnittet Utbetalningsinformation väljer du ett utbetalningsschema.
 3. Klicka på Spara.

Utbetalningar som inte går igenom

Ibland misslyckas en utbetalning. Vanligtvis beror det på att det finns ett problem med bankkontot som du har i filen. Du får ett e-postmeddelande när en utbetalning misslyckas. Du får också en avisering på startsidan i Shopify-admin. Alla dina schemalagda utbetalningar parkeras tills problemet med ditt bankkonto har lösts.

utbetalningssidan finns det ett felmeddelande som förklarar varför utbetalningen misslyckades och vad du kan göra för att lösa problemet. Om utbetalningen misslyckades på grund av ett problem med dina bankkontouppgifter finns det en länk där du kan klicka för att uppdatera dem.

Om du befinner dig i USA måste du konfigurera tvåstegsautentisering för att få utbetalningar. Utbetalningar kan parkeras om du inte har en aktiv tvåstegsautentisering för ditt Shopify-konto.

Om du är osäker på varför utbetalningen inte gick igenom, kontakta din bank för att undersöka problemet.

I de flesta fall kan du klicka på Försök göra utbetalningen igen på utbetalningssidan när problemet är löst. Om du försöker göra utbetalningen igen innan problemet är löst kommer utbetalningen att misslyckas igen. För vissa fel visa inte Försök göra utbetalningen igen. Om ditt bankkonto exempelvis är stängt kommer ett meddelande föreslå att du lägger till ett nytt bankkonto för att lösa problemet. Din utbetalning görs automatiskt när problemet är löst.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis