Att få betalt med Shopify Payments

Obs! Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder. Se Kan jag använda Shopify Payments? om du vill ha en lista över de länder som stöds.

Shopify Payments är det enklaste sättet att acceptera betalningar online. Det eliminerar besväret med att skapa ett Merchant-konto hos en tredjepartsbetalningsleverantör och sedan ange dina kontouppgifter i Shopify. Eftersom Shopify Payments är helt integrerad med din butik kan du se dina utbetalningar direkt i Shopify-admin.

Om din butik har Shopify Payments aktiverat kommer du att få betalningar via Shopify Payouts när en kund betalar med Shopify Payments och specifika snabbkassor.

Du kommer inte att se din utbetalningsinformation i din Shopify-administratör om kunderna betalar med hjälp av gateways från tredjepartsleverantörer. Tredjepartsbetalningsleverantörer har sina egna sätt att visa dina utbetalningar. Kontrollera med din betalningsleverantör från tredje part för att ta reda på hur de visar information om utbetalningar. Se vår guide om hur du kan ta betalt om du vill ha en översikt över hur betalningar fungerar med Shopify.

Shopify Payments betalningsperioder baserade på länder och regioner
Betalningsleverantör Leverantörstyp Så här betalar kunden Så här får du betalt
Shopify Payments Betalnings-gateways Kunden betalar med Shopify Payments i kassan. Du får betalt via Shopify Payments.
Apple Pay Snabbkassa Kund betalar med Apple Pay i kassan. Du får betalt via Shopify Payments.
Amazon Pay Betalnings-gateways Kund betalar med Amazon Pay i kassan. Du får betalt av Amazon.
Paypal Betalnings-gateways Kunden betalar med PayPal i kassan. Du får betalt via PayPal.
Google Pay Snabbkassa Kunden betalar med Google Pay i kassan. Du får betalt via Shopify Payments.
Shop Pay Snabbkassa Kunden betalar med Shopify Pay i kassan. Du får betalt via Shopify Payments.

Betalningsperioder

Din betalningsperiod avser hur lång tid det går mellan den dag en kund gör en beställning i din butik och den dag som pengarna från den beställningen skickas till ditt bankkonto. Den dag som en kund gör en beställning i din butik bestäms från den tidpunkt, i UTC-tidzonen, då beställningen gjordes. Medel från beställningar som gjorts fredag - söndag grupperas och skickas tillsammans som en utbetalning.

Om du använder en betalningsplan justeras din betalningsperiod enligt schemat som du ställer in.

Obs! Medlen syns kanske inte direkt på ditt bankkonto efter det att de skickats. Bankerna tar vanligtvis mellan 24-72 timmar på sig för att bearbeta inbetalningar till ditt bankkonto.

Längden på din löptid beror på vilket land din butik är baserad i:

Shopify Payments betalningsperioder baserade på länder och regioner
Land Betalningsperioder

Australien

USA

2 arbetsdagar

Österrike

Kanada

Danmark

Tyskland

Irland

Nederländerna

Nya Zeeland

Spanien

Storbritannien

3 arbetsdagar

Hongkong SAR Kina

Italien

Singapore

Sverige

4 arbetsdagar

Japan

Om ditt företag ligger i Japan får du endast betalt på fredagar. Betalningsperioden är 5 dagar plus antalet dagar som återstår till fredag. Om din kund exempelvis lägger en order i din butik på en onsdag skickas pengarna från den ordern till ditt bankkonto på fredagen den följande veckan, 8 arbetsdagar senare. Om din kund lägger en order i din butik på en söndag, skickas pengarna från den ordern till ditt bankkonto på fredagen i samma vecka, 5 arbetsdagar senare.

Utbetalnings- och avgiftsspårning

Du kan spåra ditt schemalagda utbetalningssaldo och utbetalningsschema från Shopify-admin. Betalningarna synkroniseras med deras ordrar. Det gör det enkelt att se hur mycket du får för en enskild order.

När du använder Shopify Payments betalar du kortkostnaden men du betalar inte en transaktionsavgift för prenumerationen. Butiker som använder en betalningsleverantör från tredje part betalar både Shopifys prenumerationstransaktionsavgifter och kreditkortsavgifter som debiteras av deras betalningsleverantör från tredje part.

Obs! Om du använder Shopify Payments på Irland hämtas 23 % moms (mervärdesskatt) in tillsammans med kortpriset.

Obs! Du kan komma att få utbetalningar i en annan valuta än den valuta du säljer i när du använder Shopify Payments. Mer information finns i Sälja och få betalt i olika valutor.

Visa dina utbetalningar

Obs! Om du är i Storbritannien eller Irland så kommer du att se "Earthport PLC Shopify" på ditt kontoutdrag när pengarna sätts in på ditt bankkonto istället för "Shopify".

Steg:

  1. Klicka på knappen Visa utbetalningar i avsnittet Shopify Payments.

På sidan Utbetalningar visas din tidigare och nästa utbetalning. Om du har schemalagt dina utbetalningar ser du det beräknade datumet som du får betalt. Du kan se det tillgängliga saldot för din nästa utbetalning och eventuella medel som innehas i reserv.

I avsnittet Alla utbetalningar finns en lista över alla dina utbetalningar och deras aktuella status:

  • Under Transit: utbetalningen håller på att skickas till ditt bankkonto.
  • Betald: utbetalningen skickades till din bank. Detta betyder inte att du har pengar på ditt bankkonto. Din bank kan fortfarande behöva behandla och sätta in pengarna på ditt konto.
  • Misslyckad: din bank misslyckades med att genomföra utbetalningen så att medlen inte sattes in.

Visa transaktioner

Om du klickar på Transaktioner på sidan Utbetalningar visas alla transaktioner som är kopplade till alla dina utbetalningar.

Transaktioner delar samma status som utbetalningar med tillägget Väntar. Transaktioner som är markerade som Väntande är för försäljning som du har gjort, men som ännu inte har skickats till ditt bankkonto. Utbetalningsdatumet för väntande transaktioner är endast en uppskattning.

Visa en viss utbetalning

Det finns två sätt att se detaljerna för en viss utbetalning:

  • I utbetalningsplanen klickar du på beloppet för utbetalningen.
  • Klicka på datumet för utbetalningen i avsnittet Alla utbetalningar.

När du har klickat på någon av länkarna ser du sidan för utbetalningen som du valde. Översiktsavsnittet visar det totala beloppet för utbetalningen samt en uppdelning av avgifter, återbetalningar, justeringar och reserver. I avsnittet Transaktioner visas detaljerna för varje transaktion som ingår i utbetalningen.

Ändra beskrivningen för din utbetalningsinformation

Beskrivningen för din utbetalningsinformation är så dina utbetalningar visas i ditt kontoutdrag. Som standard visas beskrivningen för din utbetalningsinformation som Shopify. Om du vill ändra utseendet på dina utbetalningar, kan du redigera din beskrivning i dina betalningsleverantörsinställningar.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar för ändringar i beskrivningen för din utbetalningsinformation att återspeglas i ditt bankkonto. En ändring av din beskrivning ändrar bara utseendet på framtida utbetalningar och inte tidigare eller väntande utbetalningar.

Steg:

  1. Klicka på Hantera i avsnittet Shopify Payments. 3. under Deskriptor för utbetalningsutdrag i avsnittet Utbetalningsinformation redigerar du deskriptorn. 4. Klicka på Spara.

Planera dina utbetalningar

Obs! Om ditt företag är beläget i Japan kan du inte justera din utbetalningsplan. I Japan planeras utbetalningar till fredagar.

Som standard får du betalt varje dag så snart som dina pengar är tillgängliga för att betalas ut. Om du vill få betalt med jämna mellanrum kan du ställa in en veckovis eller månatlig utbetalningsplan. När du uppdaterar ditt utbetalningsschema dröjer pågående utbetalningar till nästa tillämpliga utbetalningsdatum på ditt nya schema. Om du väljer ett återkommande datum för när du vill få betalt kommer utbetalningen att vara planerad för den dagen men din bank kan ta extra tid på sig för att behandla överföringen.

Medlen syns kanske inte direkt på ditt bankkonto efter det att de skickats. Bankerna tar vanligtvis mellan 24-72 timmar på sig för att bearbeta inbetalningar till ditt bankkonto.

Steg:

  1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
  2. I rutan Utbetalningsschema i avsnittet Utbetalningsinformation väljer du ett utbetalningsschema.
  3. Klicka på Spara.

Obs! Om en utbetalning planeras till en helg eller helgdag, betalas den ut nästa arbetsdag. Utbetalningar som planeras mellan den 29:e och 31:e i månaden betalas ut den sista dagen i månaden för månader med färre än 29 till 31 dagar.

Utbetalningar som inte går igenom

Ibland misslyckas en utbetalning. Vanligtvis beror det på att det finns ett problem med bankkontot som du har i filen. Du får ett e-postmeddelande när en utbetalning misslyckas. Du får också en avisering på startsidan i Shopify-admin. Alla dina schemalagda utbetalningar parkeras tills problemet med ditt bankkonto har lösts.

På utbetalningssidan finns det ett felmeddelande som förklarar varför utbetalningen misslyckades och vad du kan göra för att lösa problemet. Om utbetalningen misslyckades på grund av ett problem med dina bankkontouppgifter finns det en länk där du kan klicka för att uppdatera dem.

Om du är osäker på varför utbetalningen inte gick igenom, kontakta din bank för att undersöka problemet.

I de flesta fall kan du klicka på Försök göra utbetalningen igen på utbetalningssidan när problemet är löst. Om du försöker göra utbetalningen igen innan problemet är löst kommer utbetalningen att misslyckas igen. För vissa fel visa inte Försök göra utbetalningen igen. Om ditt bankkonto exempelvis är stängt kommer ett meddelande föreslå att du lägger till ett nytt bankkonto för att lösa problemet. Din utbetalning görs automatiskt när problemet är löst.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis