Shopify Payments-utbetalningar som inte kan genomföras

Om en Shopify Payments-utbetalning inte kan genomföras får du ett e-postmeddelande, ett meddelande visas på startsidan i din Shopify-administratör och utbetalningen är markerad som Ej genomförd på utbetalningssidan. Tills dess att problemet med ditt bankkonto har lösts, kommer inga av dina schemalagda utbetalningar genomföras.

Lösa problemet med ej genomförda utbetalningar

När en utbetalning inte kan genomföras visas ett meddelande om Misslyckad utbetalningutbetalningssidan som förklarar varför utbetalningen inte genomförts och vad du kan göra för att lösa problemet.Om utbetalningen inte kunnat genomföras på grund av ett problem med dina bankkontouppgifter finns det en länk som du kan klicka på för att uppdatera dem.

Granska följande tabell för att lära dig mer om varför utbetalningar inte kan genomföras och hur du löser det:

Lösa problemet med ej genomförda utbetalningar
Orsak till att en utbetalning inte kan genomföras Upplösning
Felaktig bankkontoinformation Banken har avvisat utbetalningen med ett meddelande om att det länkade kontot antingen inte existerar eller är stängt. Uppdatera dina bankkontouppgifter och försök sedan göra utbetalningen igen. Kontakta Shopify-support för hjälp om du inte kan uppdatera dina bankuppgifter.
Kontovalutamatchning Granska listan över valutor som stöds för Shopify Payments för att se till att ditt bankkonto har en valuta som stöds i din region. Om valutan inte stöds i din region ska du uppdatera ditt bankkonto till ett konto med en valuta som stöds.
Ogiltig kontotyp Granska kraven för Shopify Payments bankkonto i din region. Om ditt bankkonto inte är av en typ som stöds ska du uppdatera till ett konto som stöds. Exempel på bankkonton som inte stöds är sparkonton och virtuella bankkonton.
Felaktigt namn på mottagare eller betalare Namnet på mottagare eller betalare för din utbetalning baseras på din kontoinformation för Shopify Payments och registrerad företagstyp. Om namnet för utbetalningen inte överensstämmer med namnet på ditt bankkonto kan din bank avvisa utbetalningen. Uppdatera dina bankkontouppgifter för Shopify Payments för att se till att bankkontoinnehavarens namn matchar det namn som registrerats hos din bank. Kontakta Shopify-support för hjälp om du inte kan se bankkontoinnehavarens namn i din Shopify-administratör.
Otillräckliga medel för att täcka en negativ utbetalning Om du befinner dig i Australien, Kanada, på Nya Zeeland eller i USA och det inte finns tillräckliga medel på ditt bankkonto för att täcka ett negativt utbetalningsbelopp på grund av en återbetalning eller chargeback, kan den negativa utbetalningen inte genomföras. Shopify kommer försöka debitera dessa medel i samband med din nästa utbetalning. Meddelandet tas bort efter det att det finns tillräckliga medel för att täcka det negativa saldot. Läs mer om återbetalningar och negativa saldon.

Kontakta din bank för att undersöka problemet om din nuvarande bankkontoinformation är korrekt och du är osäker på varför en utbetalning inte kunde genomföras.

Om en Markets Pro-utbetalning misslyckas och din bankinformation är korrekt, kommer utbetalningen automatiskt att göra ett nytt försök inom de kommande 72 timmarna. Om utbetalningen misslyckas igen, kontakta din bank för att undersöka problemet.

Försöker genomföra utbetalningar igen

När du har löst problemet som gjorde att din utbetalning inte kunde genomföras kan du klicka på Gör ett nytt utbetalningsförsök på utbetalningssidan.

Vissa fel visar inte knappen för Nytt försök till utbetalning. Om ditt bankkonto till exempel är stängt föreslår meddelandet att du lägger till ett nytt bankkonto för att lösa problemet. När problemet är löst skickas din utbetalning automatiskt igen inom de kommande tre arbetsdagarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis