Quyết toán qua Shopify Payments không thành công

Nếu giao dịch quyết toán qua Shopify Payments thất bại, bạn sẽ nhận được email, thông báo sẽ hiển thị trên trang chủ của Trang quản trị Shopify và khoản quyết toán sẽ được đánh dấu là Không thành công trên trang quyết toán. Tất cả các khoản thanh toán đã lên lịch của bạn sẽ bị tạm giữ cho đến khi giải quyết được vấn đề với tài khoản ngân hàng.

Cách xử lý khoản quyết toán không thành công

Khi quyết toán không thành công, thông báo Quyết toán không thành công sẽ xuất hiện trên trang quyết toán để giải thích lý do quyết toán thất bại và nêu hướng giải quyết vấn đề cho bạn. Nếu khoản quyết toán không thành công do trục trặc với thông tin tài khoản ngân hàng, bạn có thể nhấp vào một liên kết để cập nhật những thông tin đó.

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về lý do quyết toán không thành công và cách giải quyết:

Cách xử lý khoản quyết toán không thành công
Lý do quyết toán không thành công Độ phân giải
Thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác Ngân hàng đã từ chối khoản quyết toán với thông báo rằng tài khoản được liên kết không tồn tại hoặc đã bị đóng. Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó thực hiện quyết toán lại. Nếu bạn không thể cập nhật thông tin ngân hàng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.
Đơn vị tiền tệ của tài khoản không khớp Xem lại danh sách đơn vị tiền tệ được hỗ trợ dành cho Shopify Payments để đảm bảo tài khoản ngân hàng của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ được hỗ trợ cho khu vực của bạn. Nếu đơn vị tiền tệ không được hỗ trợ tại khu vực của bạn, hãy cập nhật tài khoản ngân hàng thành tài khoản sử dụng đơn vị tiền tệ được hỗ trợ.
Loại tài khoản không hợp lệ Xem lại yêu cầu về tài khoản ngân hàng của Shopify Payments đối với khu vực của bạn. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn không thuộc loại được hỗ trợ, hãy cập nhật thành tài khoản được hỗ trợ. Ví dụ về tài khoản ngân hàng không được hỗ trợ là tài khoản tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ảo.
Tên người thụ hưởng hoặc người nhận không chính xác Tên người thụ hưởng hoặc tên người nhận trong khoản quyết toán phụ thuộc vào thông tin tài khoản Shopify Payments và loại hình doanh nghiệp đã đăng ký. Nếu tên trong khoản quyết toán không khớp với tên trong tài khoản ngân hàng thì ngân hàng của bạn có thể sẽ từ chối quyết toán. Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng bạn dùng cho Shopify Payments để đảm bảo tên chủ tài khoản ngân hàng khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng của bạn. Nếu bạn không thể xem tên chủ tài khoản ngân hàng trên Trang quản trị Shopify, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.
Không đủ tiền để chi trả khoản quyết toán âm Nếu bạn ở Úc, Canada, New Zealand hoặc Hoa Kỳ và không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng để chi trả số tiền quyết toán âm do hoàn tiền hoặc bồi hoàn thì giao dịch quyết toán âm sẽ không thành công. Shopify sẽ thử ghi nợ lại những khoản tiền này vào đợt quyết toán tiếp theo. Thông báo sẽ bị xóa sau khi bạn có đủ tiền để chi trả số dư âm. Tìm hiểu thêm về khoản hoàn tiền và số dư âm.

Nếu thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại của bạn chính xác và bạn không chắc chắn về lý do quyết toán thất bại, hãy liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu rõ vấn đề này.

Nếu khoản quyết toán Markets Pro không thành công và thông tin ngân hàng của bạn chính xác, khoản quyết toán sẽ được tự động thử lại trong vòng 72 giờ. Nếu khoản quyết toán vẫn không thành công, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để điều tra vấn đề.

Xử lý lại khoản quyết toán không thành công

Sau khi giải quyết sự cố khiến khoản quyết toán không thành công, bạn có thể nhấp vào Thử quyết toán lại trên trang quyết toán.

Một số lỗi không hiển thị nút Thử quyết toán lại. Ví dụ: Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng, thông báo sẽ gợi ý thêm tài khoản ngân hàng mới để giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết xong vấn đề, khoản quyết toán của bạn sẽ được tự động xử lý lại trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí