Xem và lên lịch cho các khoản quyết toán

Bạn có thể xem thông tin về các khoản quyết toán và chỉnh sửa lịch quyết toán trong mục Shopify Payments của Trang quản trị Shopify.

Thời hạn thanh toán

Khoảng thời gian từ ngày thu hồi khoản thanh toán của khách hàng đến ngày gửi khoản quyết toán đến tài khoản ngân hàng của bạn phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đặt cửa hàng. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo thời hạn thanh toán của quốc gia được hỗ trợ nơi bạn đặt cửa hàng.

Nếu bạn thiết lập lịch thanh toán, thời hạn thanh toán của bạn sẽ được điều chỉnh theo lịch đã đặt.

Nếu sử dụng Shopify Balance, bạn có thể nhận thu nhập từ Shopify Payments chỉ trong vòng một ngày làm việc. Tìm hiểu thêm về nhận tiền quyết toán bằng tài khoản Shopify Balance.

Phí quyết toán

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn thanh toán phí thẻ tín dụng nhưng không cần thanh toán phí giao dịch. Các cửa hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thay vì Shopify Payments sẽ thanh toán cả phí giao dịch từ Shopify và phí thẻ tín dụng do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thu. Tìm hiểu thêm về các loại phí trong gói Shopify.

Xem phí thẻ tín dụng cho Shopify Payments

Mức phí thẻ tín dụng phụ thuộc vào gói Shopify của bạn. Bạn có thể kiểm tra phí thẻ tín dụng cho Shopify Payments hiện tại trong Trang quản trị Shopify.

Bước:

Bạn có thể xem một khoản quyết toán cụ thể để biết tổng quan về các khoản phí bạn đã bị tính trong khoản quyết toán đó.

Xem các khoản thanh toán

Bạn có thể xem số dư của các khoản quyết toán đã lên lịch và lịch quyết toán từ Trang quản trị Shopify. Các khoản thanh toán được đồng bộ hóa với đơn hàng. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng thấy mình nhận được bao nhiêu tiền cho một đơn hàng riêng lẻ.

Bước:

Trang Tiền quyết toán hiển thị các khoản quyết toán trước đây và tiếp theo của bạn. Nếu bạn đã lên lịch các khoản quyết toán của mình thì ngày dự kiến nhận quyết toán sẽ được hiển thị. Bạn có thể xem số dư cho khoản quyết toán tiếp theo và bất kỳ khoản tiền giữ lại nào.

Trạng thái quyết toán

Mục Tất cả các khoản quyết toán của trang Quyết toán liệt kê và hiển thị trạng thái hiện tại của mọi khoản quyết toán:

Ý nghĩa của trạng thái quyết toán
Trạng thái Mô tả
Đang vận chuyển Khoản quyết toán đang được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn.
Đã thanh toán Khoản quyết toán đã được gửi đến ngân hàng của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn đã có tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng có thể vẫn cần xử lý và gửi tiền vào tài khoản của bạn, quá trình này thường mất 1-3 ngày làm việc tùy theo ngân hàng.
Không thành công Ngân hàng của bạn đã xử lý khoản quyết toán không thành công và chưa gửi tiền. Bạn nên làm theo lời nhắc trên Trang quản trị Shopify để nắm được các bước tiếp theo.

Xem khoản quyết toán cụ thể

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về một khoản quyết toán cụ thể bằng những cách sau:

 • Trong lịch thanh toán, nhấp vào số tiền thanh toán.
 • Trong mục All payouts (Tất cả các khoản thanh toán), nhấp vào ngày thanh toán.

Mục Tổng quan hiển thị các thông tin sau về khoản quyết toán:

 • tổng số tiền quyết toán
 • trạng thái quyết toán
 • tài khoản ngân hàng sẽ nhận được khoản quyết toán
 • Mã tham chiếu chuyển khoản (nếu có)
 • chi tiết về các khoản phí, tiền hoàn lại, điều chỉnh và tiền giữ lại

Mục Giao dịch hiển thị thông tin chi tiết về từng giao dịch trong khoản thanh toán.

Để biết thêm thông tin về trạng thái của một khoản quyết toán cụ thể, bạn có thể liên hệ với ngân hàng kết nối với tài khoản Shopify Payments và cung cấp cho họ mã tham chiếu chuyển khoản của khoản quyết toán.

Xem tất cả giao dịch

Nhấp vào Giao dịch trên trang Khoản thanh toán sẽ liệt kê tất cả các giao dịch tương ứng với tất cả các khoản thanh toán của bạn.

Giao dịch có cùng trạng thái với khoản quyết toán và thêm trạng thái Đang chờ xử lý. Các giao dịch được đánh dấu là Đang chờ xử lý dành cho các giao dịch bán bạn đã thực hiện nhưng chưa được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày quyết toán đối với các giao dịch chờ xử lý chỉ là ước tính.

Xuất dữ liệu giao dịch

Tổng phí cho mỗi giao dịch quyết toán và giao dịch chờ xử lý sẽ hiển thị trong bảng Giao dịch. Bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch thành tệp CSV.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thanh toán > Xem các khoản thanh toán.

 2. Nhấp vào Xem giao dịch.

 3. Nhấp vào Export (Xuất).

 4. Chọn những giao dịch bạn muốn xuất và loại tệp CSV rồi nhấp vào Export balance transactions (Xuất các giao dịch với số dư).

Tệp CSV sẽ chứa những thông tin sau:

Transaction Date Ngày và thời gian diễn ra giao dịch, bao gồm múi giờ. Ví dụ: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Loại giao dịch. Ví dụ: điều chỉnh hoặc hoàn tiền
Order Số đi liền với đơn hàng.
Card Brand Loại thẻ dùng cho giao dịch. Ví dụ: visa
Card Source Phương thức thanh toán qua thẻ. Ví dụ: quẹt thẻ
Payout Status Trạng thái thanh toán của giao dịch. Ví dụ: chờ xử lý
Payout Date Ngày thanh toán.
Available On Ngày khoản thanh toán về tài khoản.
Amount Số tiền của giao dịch.
Fee Phí áp dụng cho giao dịch.
Net Điểm khác biệt giữa số tiền và phí.

Lên lịch khoản thanh toán

Nếu muốn nhận được thanh toán đều đặn, bạn có thể thiết lập lịch quyết toán hằng tuần hoặc hằng tháng. Sau khi bạn cập nhật lịch quyết toán, các khoản quyết toán đang chờ sẽ bị trì hoãn đến ngày quyết toán tiếp theo trên lịch mới. Nếu bạn chọn một ngày định kỳ cho thời điểm muốn nhận thanh toán, khoản quyết toán sẽ được lên lịch cho ngày đó nhưng ngân hàng có thể cần thêm thời gian để xử lý chuyển khoản.

Tài khoản ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay sau khi được gửi. Ngân hàng thường mất 1-3 ngày làm việc để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí