Xem và lên lịch cho các khoản quyết toán

Bạn có thể xem thông tin về các khoản quyết toán và chỉnh sửa lịch quyết toán trong mục Shopify Payments của Trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí