Xem và xuất chi tiết quyết toán qua Shopify Payments

Trang Quyết toán hiển thị các khoản quyết toán trước đây và tiếp theo của bạn. Nếu bạn đã lên lịch quyết toán thì ngày dự kiến nhận quyết toán sẽ hiển thị. Bạn có thể xem số dư cho khoản quyết toán tiếp theo và bất kỳ khoản tiền giữ lại nào. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu giao dịch dưới dạng tệp CSV để xem tổng phí cho từng khoản quyết toán và giao dịch đang chờ xử lý.

Xem các khoản thanh toán

Bạn có thể xem số dư của các khoản quyết toán đã lên lịch và lịch quyết toán từ Trang quản trị Shopify. Các khoản thanh toán được đồng bộ hóa với đơn hàng. Nhờ vậy, bạn sẽ dễ dàng thấy mình nhận được bao nhiêu tiền cho một đơn hàng riêng lẻ.

Bước:

Trạng thái quyết toán

Mục Tất cả các khoản quyết toán của trang Quyết toán liệt kê và hiển thị trạng thái hiện tại của mọi khoản quyết toán:

Ý nghĩa của trạng thái quyết toán
Trạng thái Mô tả
Đang vận chuyển Khoản quyết toán đang được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn.
Đã thanh toán Khoản quyết toán đã được gửi đến ngân hàng của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn đã có tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng có thể vẫn cần xử lý và gửi tiền vào tài khoản của bạn, quá trình này thường mất 1-3 ngày làm việc tùy theo ngân hàng.
Không thành công Ngân hàng của bạn đã xử lý khoản quyết toán không thành công và chưa gửi tiền. Bạn nên làm theo lời nhắc trên Trang quản trị Shopify để nắm được các bước tiếp theo.

Xem khoản quyết toán cụ thể

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về một khoản quyết toán cụ thể bằng những cách sau:

 • Trong lịch thanh toán, nhấp vào số tiền thanh toán.
 • Trong mục All payouts (Tất cả các khoản thanh toán), nhấp vào ngày thanh toán.

Mục Tổng quan hiển thị các thông tin sau về khoản quyết toán:

 • tổng số tiền quyết toán
 • trạng thái quyết toán
 • tài khoản ngân hàng sẽ nhận được khoản quyết toán
 • Mã tham chiếu chuyển khoản (nếu có)
 • chi tiết về các khoản phí, tiền hoàn lại, điều chỉnh và tiền giữ lại

Mục Giao dịch hiển thị thông tin chi tiết về từng giao dịch trong khoản thanh toán.

Để biết thêm thông tin về trạng thái của một khoản quyết toán cụ thể, bạn có thể liên hệ với ngân hàng kết nối với tài khoản Shopify Payments và cung cấp cho họ mã tham chiếu chuyển khoản của khoản quyết toán.

Xem tất cả giao dịch

Nhấp vào Giao dịch trên trang Khoản thanh toán sẽ liệt kê tất cả các giao dịch tương ứng với tất cả các khoản thanh toán của bạn.

Giao dịch có cùng trạng thái với khoản quyết toán và thêm trạng thái Đang chờ xử lý. Các giao dịch được đánh dấu là Đang chờ xử lý dành cho các giao dịch bán bạn đã thực hiện nhưng chưa được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn. Ngày quyết toán đối với các giao dịch chờ xử lý chỉ là ước tính.

Xuất dữ liệu giao dịch

Tổng phí cho mỗi giao dịch quyết toán và giao dịch chờ xử lý sẽ hiển thị trong bảng Giao dịch. Bạn có thể xuất dữ liệu giao dịch thành tệp CSV.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thanh toán > Xem các khoản thanh toán.
 2. Nhấp vào Xem giao dịch.
 3. Nhấp vào Export (Xuất).
 4. Chọn những giao dịch bạn muốn xuất và loại tệp CSV rồi nhấp vào Export balance transactions (Xuất các giao dịch với số dư).

Tệp CSV sẽ chứa những thông tin sau:

Transaction Date Ngày và thời gian diễn ra giao dịch, bao gồm múi giờ. Ví dụ: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Loại giao dịch. Ví dụ: điều chỉnh hoặc hoàn tiền
Order Số đi liền với đơn hàng.
Card Brand Loại thẻ dùng cho giao dịch. Ví dụ: visa
Card Source Phương thức thanh toán qua thẻ. Ví dụ: quẹt thẻ
Payout Status Trạng thái thanh toán của giao dịch. Ví dụ: chờ xử lý
Payout Date Ngày thanh toán.
Available On Ngày khoản thanh toán về tài khoản.
Amount Số tiền của giao dịch.
Fee Phí áp dụng cho giao dịch.
Net Điểm khác biệt giữa số tiền và phí.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí