Shopify Payments-uitbetalingsgegevens bekijken en exporteren

Op de pagina Uitbetalingen staan je vorige en volgende uitbetaling. Als je uitbetalingen hebt gepland, wordt de geschatte uitbetalingsdatum weergegeven. Je kunt het beschikbare saldo voor de volgende uitbetaling zien, evenals eventuele tegoeden die zijn gereserveerd. Je kunt transacties ook exporteren als een CSV-bestand om de totale kosten voor elke uitbetaling en transactie in behandeling te bekijken.

Je uitbetalingen bekijken

Je kunt je geplande uitbetalingssaldo en -schema via het Shopify-beheercentrum volgen. Betalingen worden gesynchroniseerd met de bijbehorende bestellingen. Hierdoor kun je gemakkelijk zien hoeveel je voor een individuele bestelling krijgt.

Stappen:

Uitbetalingsstatus

In de sectie Alle uitbetalingen van de pagina Uitbetalingen worden al je uitbetalingen en de huidige status ervan weergegeven:

Betekenis van uitbetalingsstatus
Status Beschrijving
Onderweg De uitbetaling wordt op dit moment naar je bankrekening overgemaakt.
Betaald De uitbetaling is naar je bank gestuurd. Dit betekent niet dat het geld al op je bankrekening staat. Het is mogelijk dat je bank het geld nog moet verwerken en op je rekening storten. Dit duurt meestal 1-3 werkdagen, afhankelijk van je bank.
Mislukt Je bank is er niet in geslaagd de uitbetaling te verwerken en het geld is niet gestort. Bekijk wat je volgende stappen zijn volgens de instructies in het Shopify-beheercentrum.

Een specifieke uitbetaling bekijken

Je kunt details over een specifieke uitbetaling op de volgende manieren vinden:

 • Klik in het uitbetalingsschema op het bedrag van de uitbetaling.
 • Klik in het gedeelte Alle uitbetalingen op de datum van de uitbetaling.

De sectie Overzicht bevat de volgende informatie over de uitbetaling:

 • het totale bedrag van de uitbetaling
 • de uitbetalingsstatus
 • de bankrekening waar de uitbetaling naar wordt overgemaakt
 • het referentienummer van de overschrijving (indien beschikbaar)
 • een overzicht van de kosten, terugbetalingen, aanpassingen en reserves

In het gedeelte Transacties zie je de details van elke transactie die in de uitbetaling is inbegrepen.

Voor meer informatie over de status van een specifieke uitbetaling neem je contact op met de bank die is gekoppeld aan je Shopify Payments-account en geef je hen het referentienummer van de overschrijving voor de uitbetaling.

Alle transacties bekijken

Als je op transactie op de pagina uitbetalingen klikt, worden alle transacties weergegeven die aan al je uitbetalingen zijn gekoppeld.

Transacties hebben dezelfde status als uitbetalingen, plus de status In behandeling. Transacties zijn In behandeling voor omzet die je hebt behaald, maar die nog niet naar je bankrekening is verzonden. De Uitbetalingsdatum voor transacties in behandeling is een schatting.

Transacties exporteren

De totale kosten voor elke uitbetaling en elke transactie in behandeling staan in de tabel Transacties. Je kunt je transacties exporteren naar een CSV-bestand.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Betalingen > Bekijk uitbetalingen.
 2. Klik op Transacties weergeven.
 3. Klik op Exporteren.
 4. Selecteer het bereik van transacties dat je wilt exporteren, kies het type CSV-bestand en klik op Saldotransacties exporteren.

Het CSV-bestand bevat de volgende informatie:

Transaction Date De datum en tijd waarop de transactie plaatsvond, inclusief de tijdzone. Bijvoorbeeld: 20-06-2017 11:26:40 -0400
Type Het type transactie. Voorbeeld: aanpassing of terugbetaling
Order Het getal dat aan de bestelling is gekoppeld.
Card Brand Het type creditcard dat wordt gebruikt voor de transactie. Bijvoorbeeld: Visa
Card Source De manier waarop de kaart is opgeladen. Bijvoorbeeld: geswipet
Payout Status De uitbetalingsstatus van de transactie. Bijvoorbeeld: in behandeling
Payout Date De datum van de uitbetaling.
Available On De datum waarop de uitbetaling beschikbaar zal zijn.
Amount Het bedrag van de transactie.
Fee De kosten die op de transactie van toepassing zijn.
Net Het verschil tussen het bedrag en de kosten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis