Visa och exportera dina utbetalningsuppgifter för Shopify Payments

Sidan Utbetalningar visar den tidigare utbetalningen och nästa utbetalning. Om du har schemalagt dina utbetalningar så visas det beräknade datumet som du får betalt på. Du kan se det tillgängliga saldot för nästa utbetalning och eventuella medel som finns som reserv. Du kan även exportera dina transaktioner som en CSV-fil för att se de totala avgifterna för varje utbetalning och väntande transaktion.

Visa dina utbetalningar

Du kan visa ditt schemalagda utbetalningssaldo och utbetalningsschema från Shopify-admin. Betalningar synkroniseras med sina ordrar. Detta gör det enkelt att se hur mycket du får för en enskild order.

Steg:

Utbetalningsstatus

I avsnittet Alla utbetalningar på sidan utbetalningar finns en lista över alla dina utbetalningar och deras nuvarande status:

Betydelsen av en utbetalningsstatus
Status Beskrivning
I transit Utbetalningen håller på att skickas till ditt bankkonto.
Betald Utbetalningen har skickats till din bank. Det betyder inte att du har fått pengarna på ditt bankkonto. Din bank kan fortfarande behöva behandla och sätta in pengarna på ditt konto, vilket vanligtvis tar mellan 1-3 arbetsdagar, beroende på din bank.
Misslyckades Din bank kunde inte genomföra utbetalningen och pengarna har inte satts in. Du bör följa anvisningarna i din Shopify-administratör för att lära dig mer om nästa steg.

Visa en specifik utbetalning

Du kan hitta detaljerna för en specifik utbetalning på följande sätt:

 • I utbetalningsplanen klickar du på beloppet för utbetalningen.
 • Klicka på datumet för utbetalningen i avsnittet Alla utbetalningar.

Översiktsavsnittet visar följande information om utbetalningen:

 • det totala utbetalningsbeloppet
 • utbetalningsstatus
 • bankkontot som utbetalningen överförs till
 • Referensnumret för överföringen (när det är tillgängligt)
 • en sammanställning av avgifter, återbetalningar, justeringar och reserver

Transaktionsavsnittet visar detaljerna för varje transaktion som ingår i utbetalningen.

För mer information om statusen för en specifik utbetalning kan du kontakta banken som är ansluten till ditt Shopify Payments-konto och ge dem utbetalningens referensnummer för överföringen.

Visa transaktioner

Om du klickar på Transaktioner på sidan Utbetalningar visas alla transaktioner som är kopplade till alla dina utbetalningar.

Transaktioner delar samma status som utbetalningar med tillägget Väntande. Transaktioner som är markerade som Väntande är för försäljning som du har gjort, men som ännu inte har skickats till ditt bankkonto. Utbetalningsdatumet för väntande transaktioner är endast en uppskattning.

Exportera dina transaktioner

De totala avgifterna för varje utbetalning och väntande transaktion visas i transaktionstabellen. Du kan exportera dina transaktioner till en CSV-fil.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Betalningar > Visa utbetalningar.
 2. Klicka på Visa transaktioner.
 3. Klicka på Exportera.
 4. Markera det transaktionsintervall du vill exportera och vilken typ av CSV-fil du vill ha och klicka på Exportera saldotransaktioner.

CSV-filen kommer att innehålla följande information:

Transaction Date Datum och tid då transaktionen inträffade, inklusive tidszonen. Exempelvis:2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Typ av transaktion. Exempel: justering eller återbetalning
Order Numret som hör samman med ordern.
Card Brand Den typ av kort som användes för transaktionen. Exempel: visa
Card Source Metoden med vilken kortet debiterades. Exempel:drogs (kort med magnetremsa)
Payout Status Transaktionens utbetalningsstatus. Exempel: väntande
Payout Date Datum för utbetalningen.
Available On Det datum då utbetalningen kommer att vara tillgänglig.
Amount Beloppet för transaktionen.
Fee Den avgift som tillämpas på transaktionen.
Net Skillnaden mellan belopp och avgift.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis