Schemalägg Shopify Payments-utbetalningar

Att navigera med hjälp av utbetalningsscheman kan vara en viktig del av att hantera sin ekonomi.

Välj mellan en veckovis eller månatlig utbetalningsplan

I syfte att säkerställa konsekventa betalningar har du möjlighet att upprätta en veckovis eller månatlig utbetalningsplan. När det gäller kassaflödeshanteringen är det viktigt att förstå hur månatliga utbetalningar anpassas för vissa månader. Mer specifikt behandlas de månatliga utbetalningar som ursprungligen skapades för en dag efter den aktuella månadens slut istället på den sista dagen i den månaden, vilket säkerställer punktliga betalningar. Om till exempel ditt månatliga schema är inställt på den 30:e i varje månad, skulle du ha fått betalt den 28 februari för februari 2023.

Steg:

Förseningar för väntande utbetalningar

När du uppdaterar din utbetalningsplan dröjer pågående utbetalningar till nästa tillämpliga utbetalningsdatum på ditt nya schema. Om du väljer ett återkommande datum för när du vill få betalt kommer utbetalningen att vara planerad för den dagen men din bank kan ta extra tid på sig för att behandla överföringen.

Medlen syns kanske inte på ditt bankkonto direkt efter det att de skickats. Det tar vanligtvis 1–3 arbetsdagar för bankerna att behandla insättningar på ditt bankkonto.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis