ในสหราชอาณาจักรและภายในสหภาพยุโรป (ยกเว้นไอร์แลนด์) สามารถคิดอัตราภาษี 0% ที่เรียกว่าการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้

การนําทางไปยังกำหนดเวลาการรับชำระเงินอาจเป็นส่วนสําคัญของการจัดการการเงิน

เลือกระหว่างกำหนดเวลาการรับชำระเงินรายสัปดาห์หรือรายเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการชำระเงินที่คงที่ คุณสามารถเลือกสร้างกําหนดเวลาการรับชำระเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ การเข้าใจวิธีปรับการรับชำระเงินรายเดือนให้เหมาะสมกับแต่ละเดือนนั้นสําคัญต่อการจัดการกระแสเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับชำระเงินรายเดือนที่เดิมกำหนดไว้เป็นหนึ่งวันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนปัจจุบัน จะได้รับการประมวลผลในวันสุดท้ายของเดือนนั้นแทน ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการชำระเงินจะตรงเวลา ตัวอย่างเช่น หากมีการตั้งค่าตารางเวลารายเดือนเป็นวันที่ 30 ของทุกเดือน คุณจะได้รับการชําระเงินเป็นรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 คุณจะถูกชําระเงินในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

ขั้นตอน:

ความล่าช้าในการรับชำระเงินที่รอดำเนินการ

หลังจากที่คุณตั้งค่ากำหนดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับแล้ว การรับชำระเงินที่รอดำเนินการจะเลื่อนไปเป็นวันที่ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่เหมาะสมตามกำหนดการใหม่ของคุณ หากคุณเลือกเวลาการรับยอดเงินเป็นวันที่แบบประจำ ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวตามที่กำหนด แต่ธนาคารของคุณอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลการโอน

จำนวนเงินดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในบัญชีธนาคารของคุณหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินในทันที โดยปกติธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการในการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี