Lên lịch quyết toán qua Shopify Payments

Điều chỉnh lịch quyết toán có thể là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính của bạn.

Chọn giữa lịch quyết toán hằng tuần hoặc hằng tháng

Để đảm bảo thanh toán nhất quán, bạn có thể thiết lập lịch quyết toán hằng tuần hoặc hằng tháng. Tìm hiểu tầm quan trọng của công tác điều chỉnh các khoản quyết toán hằng tháng trong những tháng nhất định đối với việc quản lý dòng tiền. Cụ thể, các lần quyết toán hằng tháng ban đầu được đặt vào một ngày sau ngày cuối cùng của tháng hiện tại sẽ được xử lý vào ngày cuối cùng của tháng đó, nhằm đảm bảo thanh toán kịp thời. Ví dụ: Nếu lịch quyết toán hàng tháng của bạn được đặt vào ngày 30 mỗi tháng thì đối với tháng 2 năm 2023, bạn sẽ được quyết toán vào ngày 28 tháng 2.

Bước:

Trì hoãn khoản quyết toán đang chờ xử lý

Sau khi bạn cập nhật lịch quyết toán, các khoản quyết toán đang chờ sẽ bị trì hoãn đến ngày quyết toán tiếp theo trên lịch mới. Nếu bạn chọn một ngày định kỳ cho thời điểm muốn nhận thanh toán, khoản quyết toán sẽ được lên lịch cho ngày đó nhưng ngân hàng có thể cần thêm thời gian để xử lý chuyển khoản.

Tài khoản ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay sau khi được gửi. Ngân hàng thường mất 1-3 ngày làm việc để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí