Lên lịch quyết toán qua Shopify Payments

Quyết định thời điểm và tần suất nhận tiền quyết toán có thể là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính của bạn.

Với Shopify Payments, bạn có thể chọn lịch quyết toán hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng. Bạn không cần trả thêm bất kỳ chi phí nào nếu chuyển từ một lịch quyết toán sang lịch quyết toán khác.

Bạn không thể nhận quyết toán vào cuối tuần hoặc ngày lễ quốc gia.

Đối với thương nhân tại Nhật Bản, bạn có thể chọn lịch quyết toán hằng tuần hoặc hằng tháng nhưng không thể chọn lịch quyết toán hằng ngày.

Đối với thương nhân tại Pháp, bạn không thể chọn lịch quyết toán của riêng mình.

Tìm hiểu tầm quan trọng của công tác điều chỉnh các khoản quyết toán hằng tháng trong những tháng nhất định đối với việc quản lý dòng tiền. Cụ thể, các lần quyết toán hằng tháng ban đầu được đặt vào một ngày sau ngày cuối cùng của tháng hiện tại sẽ được xử lý vào ngày cuối cùng của tháng đó, nhằm đảm bảo bạn nhận thanh toán kịp thời. Ví dụ: Nếu lịch quyết toán hàng tháng của bạn được đặt vào ngày 30 mỗi tháng thì đối với tháng 2 năm 2023, bạn sẽ được quyết toán vào ngày 28 tháng 2.

Khoản quyết toán tuân theo thời gian xử lý của ngân hàng nên tiền có thể chưa hiển thị trong tài khoản ngân hàng của bạn ngay sau khi được gửi. Ngân hàng thường mất 1-3 ngày làm việc để xử lý các khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Chọn lịch quyết toán

Trì hoãn khoản quyết toán đang chờ xử lý

Nếu bạn cập nhật cài đặt Shopify Payments từ một lịch quyết toán sang lịch quyết toán khác, các khoản quyết toán đang chờ xử lý sẽ bị hoãn lại cho đến ngày quyết toán tiếp theo trên lịch trình mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí